А.Васильев коммуникативті тұлға ретінде

А.Васильев коммуникативті тұлға ретінде

Елдің әлеуметтік-экономикалық және саяси өмірінде болған өзгерістер теледидарға да әсер ете алмады. Бір жағынан, телехабардың экономикалық базасының өзгеруі (қаржыландырудың жаңа көздерінің пайда болуы, БАҚ-ты монополиясыздандыру, жеке арналардың пайда болуы) және теледидарға қатысты саяси жағдайдың (ТД демократияландыру мен жариялылығы шеңберінде бұқаралық саясиландыруға ықпал ете отырып, ақпараттық жүйеде жаңа рөл ойнай бастады) экранда жүргізушілердің мінез-құлықтары мен бейнелерінің кең спектрінің пайда болуына мүмкіндік берді. Екінші жағынан, көрермендердің шетелдік Теледидар арналарына қолжетімділігі отандық хабарларға жаңа талаптар мен сұраныстарды анықтады. Бұл үрдістерді өзара байланыстырудың нәтижесі ақпараттық өрісте жүріс-тұрыс үлгілерінің және тележүргізуші қандай болуы мүмкін және болуы тиіс деген көзқарастың күрт өсуі болды.

Тележүргізуші көбінесе «экраннан адам» және (немесе) ақпарат көзі ғана емес, сондай-ақ пікірі мен ұстанымы көп адамдар үшін маңызды бағдар болып табылатын қоғамдық қайраткер болады.

Тележүргізушінің бейнесі бір немесе бірнеше хабарларды қарау барысында қабылдай алатын жетекші сипаттамаларынан ғана емес, сонымен қатар күнделікті өмірде, біздің ұстанымымыздан, тұлғаның психологиялық типінен (бұл жағдайда бейненің мазмұнды жағы туралы айту мағынасы бар), біздің күнделікті өмірде бар тәжірибемізден де қалыптасады.

Тележүргізушіге сондай-ақ белгілі бір қасиеттер тән, көрермендер олардың бар екендігі туралы ойланбай, өзінің жеке (психологиялық, әлеуметтік) ерекшеліктеріне: темпераментке, білім деңгейіне, әлеуметтік жағдайына және т.б. байланысты саналы түрде қабылдайды.

К. Ф. Седов қақтығыс кезінде қолданылатын сөйлеу Стратегиясына негізделген тілдік тұлғалардың жіктелуін ұсынады. Зерттеуші тіл стратегияларының үш түрін және тілдік тұлғалардың үш түрін бөледі: инвективті, куртуазды және рационалды-эвристикалық.

В. және Карасиктің «тілдік шеңбер: тұлға, концепттер, дискурс» монографиясының үш бөлімінің бірі [Карасик, 2002] тілдік тұлғаға толығымен арналған. Көп жағдайда бұл жерде тілдік тұлғалардың типологиясы, осы проблеманы зерттеудің түрлі аспектілері бойынша жұмыстар жүргізіледі. Қазіргі заманғы ғылым тілдік тұлғаны зерттеудің екі аспектісіне: статикалық және динамикалық бағытталғаны көрсетіледі. Егер бірінші бағыт қалыптасқан тілдік тұлғаның сан алуандығында зерттеумен және сипаттамасымен айналысатын болса, екінші бағыт оның қалыптасуын, қалыптасуын зерттеуге бағытталған. Бұл бағыттағы жұмыстардың ішінде к. Ф. Седовтың монографиясын атап өту қажет.

А. Васильевпен бірге «сәнді үкім» бағдарламасы жоғары рейтингтерге қол жеткізді. Өз сөзінде жүргізуші түрлі бейнелеу-мәнерлі құралдарды пайдаланады. Қандай да бір қабылдаудың таңдауын анықтайтын негізгі көрсеткіштер беру бағыты, сөйлеу мәні, бағдарламаның жанрлық ерекшеліктері, мақсатты аудитория, авторлық интенция болып табылады. Авторлық баға беру формасы қызықты және өте ерекше болып табылады: ол сипаттамада жазылған сияқты, сондықтан өз позициясының сөздері жұмсақ және нәзік болып табылады. Жалпы, жүргізушінің сөзі көрерменнің назарын аударатын және оған әсер ететін жарқын, мәнерлі болады.

Өз сөзінде А. Васильев түрлі тілдік тәсілдер мен құралдарды пайдаланады: тілдік Ойын, Дәйексөз, стилистикалық фигуралар және т. б.

Стилистикалық фигуралар мен соқпақтардың жіктелуі көптеген құралдарда сипатталған. Біз тілдік ойын құбылысына толығырақ тоқтаймыз. Ол тіл бірліктерінің жүйесін, оларды пайдалану нормаларын және осы бірліктерді шығармашылық интерпретациялау қабілетін білуге негізделген. Осылайша, тілдік ойын норманы анықтауға және байқалмаған болып қалуы мүмкін орыс тілінің көптеген ерекшеліктерін атап өтуге мүмкіндік береді.

Санников бұл құбылысқа келесі анықтама береді: «тілдік ойын-тілді дәстүрлі емес, бейтаноникалық пайдалану, тілдегі шығармашылық, тілдік белгінің жасырын эстетикалық мүмкіндіктеріне бағдарлау». Біз бөлу бірнеше функцияларды тілдік ойындар: беделін түсіру, высмеивание ұмтылыс развлечь өзіне әңгімелесуші тәсілі назарын құру, сол немесе өзге де (қажетті) атмосфераның деген ұмтылыс, өзіндік бекуге, маскировочная: қанағаттандыру агрессивтілік, пікір тривиального, қабілеті білдіруге оғаш, абсурдные ой, сезімдік невежливости.

Тіл ойынының ең сәтті мысалдарын қарастырайық. Лексикалық деңгейден бастайық.

1. Лексикалық деңгей. Ол Васильевтің сөзінде кеңінен ұсынылған.

— Лексикалық қайталау,

— Саналы тавтология,

— Сөздің мағынасын метафорикалық түсіндіру,

— Антонимдерді жеңу.

2. Фразеологиялық деңгей.

Фразеологиялық деңгейдің тілдік ойыны сөйлеуді жан-жақты және мәнерлі етеді және сонымен бірге сипатталған күйреуге (беделін түсіруге) қабілетті. Мүмкін, бұл ойынның осы деңгейдегі жоғары жиілігі байланысты.

Бөлінеді:

— Фразеологизм немесе тұрақты сөз тіркесін кеңейту (бірліктердің шектеулі тіркесімі қолданылады, өйткені олар тәуелді сөздер болуы мүмкін емес және есімдермен ауыстырылуы мүмкін емес),

— Тікелей мағынада фразеологизм қолдану,

— Тұрақты комбинация компонентін қайталау.

3. Морфологиялық деңгей / 29, ‘www.ref.net.ua’/.

— Зат есімнің бір дәрежеден екіншісіне ауысуы,

— Сын есімдерінің салыстырмалы және жоғары деңгейін пайдалану.

4. Синтаксистік деңгей.

— Құбылыс синтаксического параллелизмнің. Сипаттама үшін сәтті және көрермендер оңай қабылдайды,

— Синтаксистік құрылымда сөйлемнің біртекті мүшелерін қолдану.

5. Жүргізуші сөзінде соқпақтарды пайдалану.

Соқпақ (бейнелі мағынада сөзді немесе сөйлемді тұтыну) және стилистикалық фигуралар (үйреншікті сөйлеу стандартынан шегініп, сөйлеудің мәнерлілігін беретін сөйлеу айналымы) сияқты бейнелеу-мәнерлі құралдардың тобына тоқтау қажет.

А. Васильев метафораларды жиі қолданады (бір заттың немесе құбылыстың қасиеттерін басқасына ұқсастық принципі бойынша ауыстыру, жасырын салыстыру). Сонымен қатар, біз метонимияны ести аламыз (бір заттың немесе құбылыстың қасиеттерін олардың сабақтас принципі бойынша екіншісіне ауыстыру (материал — одан жасалған бұйым, өнім — оның өндірушісі, әрекет — әрекет ету құралы және т.б.). Адамның қасиеттерін жансыз заттарға немесе оқшауландырылған ұғымдарға ауыстырудан тұратын метафораның бір түрі), сондай-ақ жүргізушінің сөзіне тән. Үлкен мәнерлілік үшін А. Васильев өз сөздеріне салыстыру кіреді (екі заттың немесе құбылыстардың бірін екіншісінің көмегімен түсіндіру мақсатында жақындауы). Жүргізуші сөзінің ерекше түсі оксюморонды (мағынасы бойынша қарама-қарсы ұғымдардың бір көркемдік бейнедегі үйлесімі) пайдалануды береді.

Біз жүргізген зерттеу келесі қорытындыларға келуге мүмкіндік берді.

А. Васильев өз сөзінде көрермендердің назарын аударатын бейнелеу мәнерлі құралдардың алуан түрлілігін пайдаланады. Сөйлеудің экспрессивизациясы жетекші оны жарқын, неғұрлым табысты және неғұрлым ықпалды ету үшін ғана емес, сонымен қатар өзінің ұстанымын беру және сипатталған құбылысты бағалау үшін де қажет.

А. Васильев тілдік ойынның әр түрлі түрлерін қолданады (орыс тілінің барлық деңгейлері ұсынылған), жиі біз соқпақтар мен стилистикалық фигураларды кездестіреміз. Жүргізуші әр түрлі тәсілдерді қолдана алады, бұл өте қызықты және ерекше, сондай-ақ сөйлеушінің жоғары шеберлігін көрсетеді. А. Васильев бұзылған тіл нормалары туралы қажетті нақты түсінікке ие. Бұл білімсіз тілдік ойын дұрыс нәтиже бере алмады.

Айта кету керек, тыңдаушы өз кезегінде тілді пайдаланудың негізгі ережелерін белгілі бір дәрежеде меңгеруі тиіс, әйтпесе бір жақты қарым-қатынас алу мүмкіндігі бар.

Жалпы, көп жағдайда тыңдаушы жүргізушінің тілдік тәсілдерін оңай қабылдайды.

А. Васильевтің түсіндірмелері өте қысқа, сонымен қатар ақпараттық. Олар дөрекі, жаргон, кең немесе керісінше, арнайы, терминологиялық лексикамен қанықпаған. Артық жүктеме, авторлық пікірді таңу жоқ.

Осылайша, тележүргізушінің сөйлеу мәдениетінің жоғары деңгейі көрермен аудиториясын тартуда үлкен рөл атқарады. жеткілікті қысқа, сонымен қатар ақпараттық. Олар дөрекі, жаргон, кең немесе керісінше, арнайы, терминологиялық лексикамен қанықпаған. Артық жүктеме, авторлық пікірді таңу жоқ.

Осылайша, тележүргізушінің сөйлеу мәдениетінің жоғары деңгейі көрермен аудиториясын тартуда үлкен рөл атқарады.

тележүргізуші васильев сөйлеу мәдениеті

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *