Просмотрено
Автор: Guardian

Тесік перфорациясы туралы қазақша мәлімет

Тесік перфорациясы туралы қазақша мәлімет

Ұңғыманы айдау процесіндегі операциялардың бірі шегендеу бағанасын түсіру және цементтеу болып табылады. Осы операцияны орындау ұңғыманы одан әрі қалыпты пайдалануды қамтамасыз ету үшін ашылған барлық жыныстар-коллекторларды ажырату қажеттілігімен байланысты. Коллектор қабатынан қабаттық флюидтің ағуын шақыру үшін ұңғыма — қабат жүйесінде тұрақты гидробайланыстың болуын қамтамасыз ету қажет. Бұл мақсатқа перфорациялық кумулятивті жүйелер арналған. Кумулятивті перфораторлардың негізгі мақсаты-шегендеу бағанасында және цемент сақинасында тесіктерді тесу. Бұл тесіктерді құру процесі перфорация деп аталады. Ұңғымада арнайы бағыттаушы аппараттардың (перфораторлардың) көмегімен шегендеу бағанасында ұңғыма мен қабат-коллектор…

Читать Читать

Гавар кен орны. Сауд Арабиясы

Гавар кен орны. Сауд Арабиясы

Парсы шығанағы-әлемдегі ең ірі энергетикалық ресурстар аймағы. Шығанағы елдеріне (Сауд Арабиясы, Иран, Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар және БАӘ) мұнайдың әлемдік резервтерінің 60% — дан астамы келеді (2005, бағалау). Сауд Арабиясы-әлемдік мұнай шығыны (22,3%). Иран мен Катар Ресейден кейінгі табиғи газ қорының көлемі бойынша әлемде тиісінше екінші және үшінші орынға ие. Сауулов Аравиясы «қара алтын»қоры бойынша әлемде бірінші орынға ие. Оның жер қойнауында 22,5 млрд тонна мұнай барланған. Табиғи газдың үлкен қоры бар-3 трлн м3. Мұнай қорының жартысына жуығы 1948 жылы…

Читать Читать

Гидравликалық сыну әдісінің технологиялық параметрлерін бағалау

Гидравликалық сыну әдісінің технологиялық параметрлерін бағалау

Гидроразрыв басталуының қысымын анықтау үшін «забойдағы қысым — айдау жылдамдығы» координаттарында кесте жасалады (суретті қараңыз. 1). Абсцисс осінде айдау жылдамдығы, ал ординат осіне — осы жылдамдықта айдау соңына қол жеткізілген қысым қойылады. Бұл деректер екі өзара қиылысатын түзулерден тұрады, олардың қиылысу нүктесі қабаттың гидротүсірілуінің басталу қысымына сәйкес келеді. Егер алынған нүктелер бір сызықта жатса, онда екі жағдай болуы мүмкін: 1) ГРП қысымынан асатын забойға қысым жасалғанға дейін айдау жылдамдығы қол жеткізілмеген (бұл жоғары өткізбейтін қабаттар үшін мүмкін); 2) айдау жылдамдығы…

Читать Читать

Тау-кен және кесу жұмыстарын есептеу

Тау-кен және кесу жұмыстарын есептеу

Халық шаруашылығын минералдық шикізатпен толық қамтамасыз ету үшін тау-кен өнеркәсібінде өндірісті техникалық қайта жарақтандыру және қайта жаңарту бағдарламасының кешендерін әзірлеу және жүзеге асыру қажет. Қазіргі уақытта тау-кен ұңғылау жұмыстарында бұрғылау және тиеу-көлік жабдықтары, сондай-ақ тік және көлбеу қазбаларды қазуға арналған механикаландырылған кешендер кеңінен таралды. Көтерілуші қазбаларды үңгілеу үшін КПВ типті комбайндар кең таралған. Материал сыйымдылығын төмендету үшін еңбекті қажет ететін және қымбат бекітпенің жеңілдетілген түрлерін кеңінен енгізу қажет. Бір ауысымда 2-3 кенжарларда жұмыс жасау бұрғылау тәсілімен қазбаны жүргізудің жоғары жылдамдығына…

Читать Читать

Жұмыс аймағының геологиялық жағдайы

Жұмыс аймағының геологиялық жағдайы

Мен мектепте және жоо компания ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Павловском кен орнында. Павлов кен орны ашылды 1956 жылы пайдалануға берілген 1959 жылдан бастап. Әкімшілік жағынан кен орны Пермь облысының Чернушин ауданында, облыс орталығынан оңтүстікке қарай 170 шақырым жерде орналасқан. Аудан орталығы — Чернушка қаласы кен орнынан батысқа қарай 14 шақырым жерде орналасқан. Тектоникалық тұрғыдан алғанда Павлов кен орны башқұрт күмбезінің оңтүстік-батыс бөлігін күрделендіретін Чернушин білігінің оңтүстік бөлігінде орналасқан көлемі 30×20 км болатын ірі антиклинальды қатпарлауға негізделген. Павловская антиклиналь қалыптасқан жоқ жанында жергілікті…

Читать Читать

Дарси заңының қолданылу шектері. Сызықтық сүзгілеу туралы заңдар

Дарси заңының қолданылу шектері. Сызықтық сүзгілеу туралы заңдар

Дарси Заңының қолданылу шегін тексеру мен зерттеуге отандық және шетелдік мамандардың елеулі жұмысы арналған. Осы зерттеулер барысында Дарси Заңының қолдануының жоғарғы және төменгі шекарасын және оларға сәйкес келетін екі негізгі себеп тобын анықтауға болады. 1) Жоғарғы шекара сүзудің жеткілікті жоғары жылдамдығы кезінде инерциялық күштердің пайда болуымен байланысты себептер тобымен анықталады. 2) төменгі шекара сұйықтықтың неньютондық реологиялық қасиеттерінің көрінуімен, сүзудің жеткілікті аз жылдамдығы кезінде кеуекті ортаның қатты қаңқасымен өзара әрекеттесуімен анықталады. Сүзудің сызықсыз заңдарына әкелетін осы шекті жағдайлардың әрқайсысын қарастырайық. 1….

Читать Читать

Геодезиялық зерттеулер туралы қазақша

Геодезиялық зерттеулер туралы қазақша

2014 жылдың 30 мамыры мен 12 қыркүйегі аралығында Падалка А. А. «Тюменьгеопроект»жақ фирмасында оқу тәжірибесін өтті. «Тюменьгеопроект» жақ Тюмень қ.Минская к-сі, 88 үй, директоры Урюпин Константин Сергеевич. Ұйым инженерлік іздестірулер кешенін және топографиялық түсірілімдерді орындайды, сондай-ақ жерге орналастыру құжаттамасын ресімдейді Филиал ЯНАО орналасқан Ноябрьск қ., Ленин к-сі, 67 Тапсырыс беруші объектінің біз орындап болды «Компаниясы Лукойл» Біз келесі жұмыстарды орындадық: — қабылдағыштармен GPS-тің Жоспарлы-биіктік негіздемесін жасау; — бұталы алаңдарды, коммуникация дәліздерін Тахеометриялық түсіру; — жердің сандық үлгілерін жасау; — коммуникацияларды…

Читать Читать

Кен орындарын игеру жүйесін іріктеу және негіздеу

Кен орындарын игеру жүйесін іріктеу және негіздеу

Кен орнын игеру үшін қажетті берілген бастапқы деректер мыналарды қамтиды: кен орнын жабу және құлау бойынша шахта алаңының мөлшері, құлау бұрышы, сорғылардың қуаты, қабаттың қуаты, көмір қабаттарының көлемдік салмағы, көмір бекінісінің коэффициенті. Бастапқы деректерге сәйкес пайдалы қазбаның кен алу бағанасының қорларын есептеу қажет. Содан кейін алынған параметрлердің көмегімен кен алу учаскелерін өңдеу мерзімін есептеу қажет. Одан әрі дайындау тәсілі мен схемасын таңдау және негіздеу, шахтаны игеру мерзімін арзандататын және қысқартатын әзірлеу жүйесін таңдау. Тазалау жұмыстары үшін механикаландырылған кешенді, сондай-ақ тазалау…

Читать Читать

Газеттің социолингвистикалық талдауы

Газеттің социолингвистикалық талдауы

Партия идеологиялық бұқаралық-саяси жұмысының өзекті мәселелерінің арасында июньский (1983 ж.) КОКП ОК Пленумы бұқаралық ақпарат және насихат жүйесін жетілдіруді, еңбекшілердің коммунистік тәрбиесіндегі баспасөз, радио және теледидар рөлін арттыруды атады. Коммунистік насихаттың пәрменділігі еңбекшілердің әртүрлі топтарына қол жетімді, нақты, тірі нысаны мен мазмұнының шынайылығы, ғылымилығы, шынайылығы, шынайылығы арқылы анықталады. Бұқаралық ақпарат құралдары мен насихаттың тармақталған жүйесінде қоғамның әрбір тарихи даму кезеңіндегі әлеуметтік саралануы және әртүрлі әлеуметтік топтардың психологиясының ерекшеліктері ескеріледі: & quot-инженер коммунизмді мойындауға астыртын насихаттаушы, әдебиетші келген сияқты емес, өз…

Читать Читать

Жапон медиа-коммуникациялық ерекшеліктері

Жапон медиа-коммуникациялық ерекшеліктері

Қазіргі қоғамның қызметін бұқаралық коммуникация үдерістерінсіз елестету мүмкін емес. Бұқаралық коммуникацияның ажырамас бөлігі қазіргі уақытта барынша дамыған ақпарат тарату жүйесі болып табылатын БАҚ болып табылады. БАҚ жалпы қоғамның қалыптасуына да әсер етеді. Бұқаралық коммуникация құралдарының маңызды міндеттерінің ішінде кейбір зерттеушілер саяси, экономикалық, мәдени мәселелерді қоғам тұрғысынан талқылауды атайды. Ғаламдық коммуникация жүйесінің негіздері Ежелгі әлем дәуірінде пайда болды. Алайда, барлығы жазбаша сөйлеуден емес, ауызша және жарқын мысал ретінде әңгіме және диалог ұстанымымен ежелгі грек философтары бола алады. Содан кейін үлкен аумақты…

Читать Читать