Авиациялық-ғарыш салалары

Авиациялық-ғарыш салалары

Авиациялық-ғарыш өнеркәсібі ұшақтарды, зымырандарды, ғарыш аппараттары мен корабльдерді, сондай-ақ олардың қозғалтқыштары мен борттық жабдықтарын (электр және электрондық аппаратуралар және т.б.) құрастырумен, өндірумен және сынаумен айналысатын кәсіпорындардың жиынтығы болып табылады. Бұл кәсіпорындар мемлекетке немесе жеке меншік иелеріне тиесілі. Өнеркәсіптің бұл саласы дамыған және қарқынды дамушы елдер үшін қорғаныстық, жалпы экономикалық және ғылыми маңызы зор.

Авиациялық-ғарыш өнеркәсібінің ерекшеліктері осы елдің ең интеллектуалды қамтамасыз етілген және техникалық озық салаларының бірінің өндірістік жабдығы оның өнімінің күрделілігіне сәйкес келеді. Онда жаңа станоктар да, жоғары білікті мамандардың қол еңбегі кеңінен қолданылады. Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар Азаматтық авиацияның шағын ұшақтарынан басқа, авиациялық-ғарыштық өнеркәсіп өнімдерінің барлық жаңа түрлерін шығарар алдында (олардың өндірісі техниканың басқа облыстарынан іздестіру нәтижелерін жиі алады).

Авиациялық-ғарыш өнеркәсібі даму қарқыны бойынша басқа салалардан асып түсті және қазіргі заманғы өркениет үшін айқындаушы мәнге ие болды.

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Авиациялық-ғарыш өнеркәсібі маңызды саяси және экономикалық мәнге ие. Ол едәуір дәрежеде мемлекеттің өнеркәсіптік әлеуеті мен беделін айқындайды: оның кәсіпорындары өз өнімдерін ішкі және сыртқы нарықтарға жеткізеді, шаруашылықтың басқа салаларын тапсырыстармен қамтамасыз етеді, көптеген жұмыс орындарын ұсынады.

Ал бүгін зымырандық-ғарыштық әзірлемелердің нақты мүмкіндіктерін пайдалану ғылымның, қорғаныс-өнеркәсіптік кешен мен халық шаруашылығының көптеген салалары үшін әдеттегі тәжірибеге айналған кезде отандық ғарышкерлердің тиімді дамуы, әсіресе Ресейдің әлемдегі қорғаныс және бәсекеге қабілеттілігін қолдау үшін аса өзекті болып отыр.

Ресей үшін геосаяси себептерге байланысты ғарышкерлер әрдайым ерекше маңызға ие болды және болады. Қазіргі әлемде іс жүзінде кез келген ірі масштабты әлеуметтік-экономикалық, ғылыми немесе қорғаныс бағдарламасы қазірдің өзінде зымыран-ғарыш саласының мүмкіндіктерін қолданбай тиімді іске асырыла алмайды.

Курстық жұмыстың мақсаты авиациялық салада бар мәселелерді шешу жолдары мен Стратегияның міндеттерін зерттеу болып табылады.

Зерттеу объектісі провинциядағы Ресей өнеркәсібінің авиациялық-ғарыштық саласын дамыту болып табылады.

1. Ресей авиациялық-ғарыш өнеркәсібінің қазіргі жағдайы

Постиндустриялық экономика-бұл жұмыс істеуінің маңызды шарты ғылыми білімді қолдану, ғылыми-техникалық және технологиялық даму үшін елеулі ресурстар мен құралдарды пайдалану болып табылатын экономика. Ақпараттық технологиялар, медицинадағы биотехнологиялар, нанотехнологиялар, экология, ядролық зерттеулер және т.б. сияқты оның дамуының басым бағыттарының қатарында әрдайым авиация және ғарыш бар. Сондықтан тиімділігі аз пайдалану және оның үстіне авиация-ғарыш өнеркәсібінің қымбат тұратын әлеуетін жоғалту реформалар барысында ресейлік ғылымды қажетсінетін өнеркәсіп алдында туындаған маңызды проблемалардың бірі болып табылады.[1]

1.1 ел экономикасы үшін авиациялық-ғарыш өнеркәсібінің мәні

Қазіргі ресейлік авиация өнеркәсібі таяу онжылдықтағы Ресей экономикасының дамуының ең перспективалы бағыттарының бірі болып табылады. Саланың көптеген онжылдықтарында жинақталған өндірістік және ғылыми-техникалық әлеуеті көптеген параметрлер бойынша, әсіресе авиақұрылыс әскери секторында әлі күнге дейін жетекші өнеркәсіптік-дамыған елдердің жетістіктерінен айтарлықтай асып түседі. Әлемдік нарықтарда, әсіресе әскери авиацияның халықаралық нарығында ресейлік авиация өнеркәсібі кәсіпорындарының қатысуы сақталуда. Отандық авиациялық техниканы табысты жылжыту ірі әртараптандырылған авиарифтік-ғарыш корпорацияларына біріктірілген әлемдік көшбасшылармен қатаң бәсекелестік күреспен ұштасады. Әрине, халықтың жоғары зияткерлік еңбекпен қамтылуын қоса алғанда, егемендікті сақтау, экономиканы дамыту және оның үлкен аумағы бар Ресейдің әлеуметтік саласы үшін әскери авиақұрылыс үшін, әуе-ғарыш коммуникацияларын дамыту үшін, олардың инфрақұрылымын қолдау үшін авиациялық технологияларда әрқашан кепілді Тәуелсіздік қажет болады және демек, озық авиациялық өнеркәсіп қажет болады.[2]

Авиациялық қызметті реттеудің қазіргі халықаралық жүйесі және авиациялық-ғарыш техникасына, оның сенімділігіне, қауіпсіздігіне, үнемділігіне, экологиялығына қойылатын тұрақты өсіп келе жатқан талаптар көптеген жаңалықтарды және олардың алдындағы іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді талап етеді.

Бүкіл Ресей экономикасының инновациялық-технологиялық даму базасы тұрғысынан авиациялық-ғарыш өнеркәсібінің маңыздылығын асыра бағалау мүмкін емес – оның ғылыми-техникалық және технологиялық жетістіктері мен мүдделерінің ауқымы соншалықты үлкен.

1.2 әуе өнеркәсібін дамыту шарттары

Авиациялық өнеркәсіпке қатысты Мемлекет дәйекті ғылыми-өнеркәсіптік саясатты жүргізген кезде ол алдыңғы қатарлы позицияларда – авиақұрылыстың ғылыми-техникалық деңгейінде және өндіріс ауқымында болды. Сала азаматтық (бірінші реактивті және бірінші дыбыстан аса әуелайнерлер — отандық) және барлық үлгідегі әскери ұшақтар мен тікұшақтарды әзірлеудегі және өндірудегі әлемдік көшбасшылардың бірі болды.

Жоғары нәтижелерге қол жеткізу бірқатар факторлардың әрекетімен қамтамасыз етілді: сала басқарудың орталықтандырылған жүйесі болды, басым ресурстық қамтамасыз етудің (қаржылық, кадрлық, материалдық-техникалық) артықшылығын пайдаланды, теңгерімді ағымдағы және перспективалық жоспарлар мен нысаналы бағдарламалар бойынша дамыды, сала ішінде ерекше (экономикалық емес) әдістермен түрлі ғылыми-конструкторлық мектептер мен өндірістердің бәсекелестігі қолдау тапты, бірыңғай ережелердің, талаптардың, мемлекеттік және салалық стандарттардың, нормалардың, сертификаттау жүйелерінің және т. б. ғылыми-техникалық саясаты жүргізілді.

Нарықтық экономикалық қайта құрулар басталғаннан бастап, авиациялық өнеркәсіпті кең ауқымды мемлекеттік қолдау саясатының ұйысуы терең дағдарыста болды. Ішкі сұраныс пен мемлекеттік қаржыландыру факторлары өте маңызды болды.

Процесс радикалды трансформациясы социалистік экономиканың капиталистическую мұқтаж болды басқару. Экономиканың бюджеттік-қаржылық, өндірістік, әлеуметтік тұрақтылығын қамтамасыз ететін орталықтандырылған басқару жүйесін демонтаждау қысқа мерзімде экономиканың барлық деңгейлерінде оның тұрақты жұмыс істеуіне кепілдік беретін қажетті және тиімді жұмыс істейтін нарықтық институттардың бүкіл жүйесін құрумен бекітілмеген және бекітілмеген. Нәтижесінде негізгі шаруашылық жүргізуші субъектілер (кәсіпорындар) олардың келісілген өзара іс-қимыл тетіктерінен айырылған экономикалық ортада болды.

Бұл жағдайда авиация өнеркәсібі алдында, қорғаныс-өнеркәсіп кешені алдында да, тұтастай алғанда, тез шешуді талап ететін бірқатар проблемалар тұрды. Мұндай проблемалардың бірі-өткізу желілерін ұйымдастыру, күрделі және ерекше өнім маркетингі бойынша мамандардың болмауы. Оны өндіру кезінде орталықтандырылған басқару жүйесінде бұл қажеттілік болған жоқ-мемлекеттік тапсырысты қалыптастыру, оны қаржыландыру және бөлу Үкіметтің айрықша функциясы болып табылады.

Саланың тиімділігін арттырудың басқа қажетті шарты басқаруды ұйымдастыруды, әдістерін және технологиясын жетілдіру болып табылады. РФ экономикасында бірыңғай Аэроғарыштық кешен, егер оның ұйымдық және ғылыми-өндірістік құрылымының ұтымдылық дәрежесін бағалайтын болса, әзірге түпкілікті қалыптаспаған. Тарихи авиациялық және зымыран-ғарыш салалары тәуелсіз ұйымдастырушылық және ғылыми-техникалық өзара іс-қимыл тұрғысынан дамыды.

1999 жылы қорғаныс-өнеркәсіп кешенін басқару жүйесі қайта құрылғаннан кейін авиациялық және зымыран-ғарыш салаларын (Ресей авиациялық-ғарыш агенттігі) экономиканың авиациялық-зымыран-ғарыш ғылыми-өнеркәсіптік кешеніне біріктіруге алғашқы қадам жасалды. Бұл үдерісте ұйымдастырушылық және қаржылық міндеттер жалғыз қиын емес екенін атап өткен жөн. Бірыңғай ғылыми-техникалық саясатты жүзеге асыру кем дегенде күрделі болып табылады.

Ұзақ мерзімді перспективада мұндай қайта ұйымдастыру Ресей аэроғарыш өнеркәсібі деп атауға болатын жаңа тұтас өндірістік жиынтықты қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта авиақұрылыс, негізінен, бұрынғы ғылыми-техникалық, конструкторлық және технологиялық қорлар есебінен жұмыс істейді, олардың қоры мүлтіксіз таусылады. Мемлекеттік тапсырыс пен федералдық мақсатты бағдарламалардың тар шеңберімен шектелген қаржы ресурстарының созылмалы жетіспеушілігі перспективалы зерттеулер мен әзірлемелердің созылуына немесе тоқтатылуына алып келеді. Жаңа енгізуде Елеулі инвестициялардың болмауы жағдайында Батыс корпорацияларымен бәсекелесу қиынға соғады.

Күрт қысқарту, ал кейбір бағыттар бойынша — мемлекеттік тапсырысты толық жою авиациялық өнеркәсіп кіші салаларының фрагменттік жұмыс істеуіне алып келді. Әскери және азаматтық ұшақ жасаудағы, қозғалтқышқұрылыстағы және тікұшақ жасаудағы қаржы-экономикалық жағдай өте ерекшеленеді. Қазір әскери әуе құрылысы жақсы жағдайда тұр, бұл оның сыртқы сауда келісім-шарттарына байланысты.[3]

1.3 Ресей әуе өнеркәсібінің қазіргі әлеуеті

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *