Қазақстан Республикасының мемлекеттілік нысаны

Қазақстан Республикасының мемлекеттілік нысаны

Қазақстан үшін ТМД-ның басқа елдері сияқты өткен ғасырдың 90-шы жылдарының басындағы басты және маңызды жетістік-егемендікті алу, өз мемлекеттілігін еркін құру мүмкіндігі. Жас мемлекетті әлемдік қоғамдастық мойындауы жетістік болып табылады. Басқа посткеңестік мемлекеттерден айырмашылығы Қазақстан қанды ұлтаралық жанжалдардан құтыла алды және оны мекендеген халықтар арасындағы тұрақты, достық қарым-қатынасты сақтап қалды.

Қазақстан қоғамының трансформациясы мен жаңғыруы қандай да бір бір бір актілі іс-әрекет емес, керісінше, қазіргі Қазақстанда болып жатқан және оянған барлық өзгерістерді қамтитын ұзақ процесс.

Басқарудың ұлттық нысанын қалыптастыру көбінесе Қазақстан прогрессивті даму жолына түсе отырып, табысты еңсерген өтпелі кезеңнің шарттарына байланысты. Әлеуметтік үдерістер өз мақсатына жету үшін мемлекеттік билік күшті болуы керек.

Жаһандану дәуірімен күшті мемлекеттің жаңа критерийлері қалыптасты: әлемдік еңбек бөлінісіне енгізілген және өмір сүру деңгейінің жоғары болуын, әлеуметтік саланың, ғылымның, мәдениет пен білімнің дамуын, қоршаған ортаны қорғауды, ұлттың дене және рухани саулығына қамқорлық жасауды, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етуді қамтамасыз ететін орнықты экономика.

Экономикалық дағдарыс жағдайында республикада табиғи ресурстардың бай қорларының болуына, өңірлер мен шаруашылық қызмет субъектілері меншігінің баламалы нысандарын қалыптастыру қажеттігіне, қорғаныс кешенін конверсиялауға және ғылыми-техникалық және өндірістік әлеуетті неғұрлым ұтымды пайдалануға шығатын экономикалық қайта құрулардың өзіндік моделін іске асыруға және нарыққа көшуге бағыт алынды.

Мәселен, Қазақстан Республикасының экономикалық және қаржы саласындағы мемлекеттік саясаты ұлттық экономиканы жаһандық нарық талаптарына және оның негізгі ойыншыларына бейімдеуге бағытталған. «Экономикадағы мемлекет бірінші скрипканы жеке сектор атқаратын нарықтың заңды шеңберін құра отырып, елеулі, бірақ шектеулі рөл атқаруы тиіс».[1, б. 4]. Экономика өз кезегінде, елдің саяси жүйесіне байланысты нарықтық және нарықтық емес факторлардың қисынды комбинациясын білдіруі тиіс. Бірақ, в, сонымен қатар, нарықтық транзит кезеңінде мемлекеттік араласудың маңыздылығы да атап өтіледі, бұл осы тақырыпқа қатысты Президент аталған он қағидаттың біріншісімен – «мемлекеттің экономикаға оның белсенді рөлінде шектеулі араласуы»келісіледі. Осылайша, нарықтың бастапқы даму кезеңінде мемлекеттің рөлі айтарлықтай жоғары болады, бұл Президент формуламен растайды:

«Әзірге экономиканың өзі тұрақсыз дамудың транзиттік сатысында тұр, мемлекеттің рөлін реттейтін және оның араласуы барабар болуы тиіс»[1, 5 б.]. Мүлдем болмайды самоустранение мемлекет экономиканы басқару. Экономиканың кейбір салалары, атап айтқанда, тау-кен өндіру және мұнай өндіру белгілі бір мемлекеттік реттеусіз бола алмайды.

Нарық жақсы жұмыс істеуі үшін мемлекеттік билік институттары жақсы жұмыс істеуі тиіс.

Қазақстанның әлеуметтік-саяси жүйесінің демократиялық құрылымының моделін сайлау сондай-ақ елдің экономикалық және әлеуметтік-саяси құрылымдары мен институттарының жаһандық кеңістікке жылдам кірігуінің талаптарына негізделген. Қазақстан халқына Жолдауында саяси құрылым нұсқасын таңдауға қатысты Н. А.Назарбаев: «Біз ағылшынаксондық нұсқаға белсенді түрде бардық, алдымызға мақсат қоя отырып – жылдам өзгерістер»[1,б.39]. Егер Қазақстан дамуының қазіргі кезеңінде демократиялық мемлекеттік құрылымның бағдарлары мен модельдерін ықтимал ауыстыру мәселесі қойылса, онда тағы да, осы ауысымның императиві «сындарлы бастама және әлемнің жаһандық трансформацияларына реакция»болып табылады[2, б. 229].

Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі осы халықаралық ұйым тарихындағы жаңа кезеңнің басы болды. Қазақстан ЕҚЫҰ-ға қатысушы ретінде Еуропадағы тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету, оның ішінде Польша мен Чехияда бұ жүйесінің компоненттерін өрістету жөніндегі АҚШ-тың жоспарлары аясында сияқты проблемалардан тыс тұра алмайды. Өйткені бұл мәселе барлық еуропалық елдердің қауіпсіздік мүдделерін қозғайды және тұтастай алғанда Еуропа мен әлемдегі тұрақтылыққа әсер етеді.

Мемлекеттік органдар қызметінің құқықтық негіздерін жетілдіру кезінде Конституцияда бекітілген тұжырымдамалық идеялар айқындаушы бағдар болуға тиіс. Мәселен, Қазақстан Республикасының Конституциясында президенттер институты мемлекеттік билік бірлігінің сенімді тиімді тетігін құру үшін қажет деген идея бар.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылымы, 1995 жылғы ҚР Конституциясына сәйкес, ең алдымен, билікті «заңнамалық, атқарушылық және сот тармақтарына және олардың тежемелік және тепе-теңдік жүйесін пайдалана отырып өзара іс-қимылына» бөлу принципіне негізделеді (4 б.3 т.), бірақ оның классикалық моделінен белгілі бір ауытқулар бар.(3, б. 140)

Егемендікті іс жүзінде жүзеге асыру мәселелерінің спектрінің бірі билік тармақтары мен олардың өзара іс-қимылы туралы көп аспектіні құрайды. Тәуелсіздік алған сәттен бастап бүгінгі күнге дейін Қазақстанда президенттік институт өзегі болатын мемлекеттік жүйенің құрылысы жүріп жатыр.

Осылайша, батыс зерттеушілерінің көпшілігі парламенттік басқарумен салыстырғанда президенттік басқару нысанының барынша тұрақтылығын атап өтеді. Басқарудың президенттік нысаны атқарушы биліктің өкілдік, ішкі қайшылықтардан ыдырайтын тәуелсіздігімен ерекшеленеді.

Бүгінгі таңда біздің елімізде бұл мәселені қою бізді бір жағынан басқару нысанын таңдау — проблемалардың «қиылысуына» және құзырет салаларын, юрисдикция мен билік субъектілері мен тармақтарының екінші жағынан ықпал ету проблемасын «түйткілге» алып тастайтын проблема бар.

Біздің пікірімізше, 3-баптың 4-тармағында көрсетілген бірыңғай мемлекеттік билікті тармақтарға бөлу және тежемелік пен тепе-теңдік принципін пайдалану негізінде олардың өзара іс-қимылы туралы Ереже Қосымша түсіндіруді талап етеді, өйткені билікті бөлудің мақсаты Қазақстан Республикасында ешкім билік бере алмайды деп жариялайтын 3-баптың 3-тармағының заңнамалық регламенттелуін жалғастыру ретінде түсіндірілуі мүмкін.

Билікті бөлу қағидатының табиғаты демократиялық құрылған қоғамдар мен әлем елдерінің құқықтық Конституциялық дәстүрлерін қарапайым ұстануда емес, халық — мемлекеттік биліктің жалғыз көзі екенін Конституциялық бекітуде ғана емес, біздің елдегі билікті түйсуге ешкімнің құқығы жоқ, ал жеке адамның конституциялық бекітілген егемендігінде (1 — баптың 1-тармағы мемлекеттің жоғары құндылықтары ретінде адамның өмірін, құқықтары мен бостандықтарын айқындайды) және халықтың егемендігінде, егер біз «егемендікті» үстемдік, дербестік және Тәуелсіздік ретінде түсінеміз.

Құқық пен саясаттың» кеңістігі «мемлекеттің» рухы мен қоймасынан » пайда болады деп әділ айтуға болады. Осы «кеңістікте» өзінің билік функцияларын қолдану күші биліктің өзіне объективті қарау, өзін көру, өзін барабар айнада көру қабілетіне байланысты. Осы тұрғыдан алғанда, тежемелік пен тепе-теңдік қағидатының рөлі өте маңызды, көп өлшемді және тұрақты өзекті болып табылады.

Биліктің бөліну тәжірибесіндегі тежемелік пен тепе — теңдік қағидатының саяси-құқықтық маңызы мұқият қарау кезінде осы қағидаттың заңнамалық негізі болып табылатынын, қандай құқықтық норма немесе саяси парадигма, яғни оны іс жүзінде іске асырудың көзі болып табылатынын көрсетеді. Қазақстан Республикасының заңнамасына қатысты бірінші және ерекше кезекте елдің Конституциясы осындай болып табылады. Парадигмалдық, тұжырымдамалық жоспарда оның жанында демократиялық саяси доктрина, елдің саяси элитасы, ең алдымен Конституция бойынша барлық билік құрылымдарының тиімді жұмыс істеу кепілі бар және осы құрылымдар мен институттардың халық алдындағы қызметі үшін жауапты Президент ұстанатын құқықтық мемлекеттің тұжырымдамасы көрсетілуі мүмкін. Құқықтық мемлекеттің осы демократиялық доктринасының басқа жеткізуші субъектілері қоғамдық өмірдің демократиялық идеалдарын жақтаушылар ретінде саяси процеске енгізілген заң шығарушы және атқарушы билік, партиялар мен Қоғамдық қозғалыстар болып табылатыны белгілі.

Қазақстан Республикасының президенттік-парламенттік басқару нысанына елеулі қадам жасағандығы оң болып табылады, бұл Мемлекет басшысының Қазақстанда демократияны және азаматтық қоғамды дамыту жөніндегі саясатының қисынды нәтижесі болып табылады.

Қолданыстағы жағдайларда Республика Президенті мемлекеттік биліктің бірде-бір тармағына жатпайды және Конституцияға сәйкес мемлекеттік биліктің барлық тармақтарына, олардың өз өкілеттіктерін тиімді жүзеге асыруына ықпал ете отырып, олардың өзара қарым-қатынасына сындарлы ықпал ете алады. Билікті нақты бөлу жағдайында, билік тармақтары арасындағы қақтығыстар жойылмаған кезде, нақ осы Мемлекет басшысы олардың арасындағы үйлесімді және үйлесімді қатынастарды қамтамасыз етеді,соның арқасында бүкіл мемлекеттік механизм Қазақстан халқының мүддесінде тұрақты және іркіліссіз жұмыс істейді.

Бірақ билік оның тармақтарына қатысты «тежеулер» мен «тепе-теңдік» сияқты тиімді болып көрінсе де, шексіздікке дейін кеңейе алмайды. Мысалы, экономикалық құрылымдардан айырмашылығы, саяси құрылым шексіздікке дейін кеңейтілуі мүмкін емес, өйткені ол шын мәнінде шексіз болып табылатын адамның өндірістік күшіне негізделеді емес. Адамдарды басқарудың және оларды ұйымдастырудың барлық түрлерінен ұлттық мемлекет шектеусіз өсуге бейімделген, өйткені оның негізінде жатқан шынайы келісім шексіздікке дейін созылмайды. Әйтпесе, біз тоталитарлық мемлекеттің схемасын аламыз, ол қоғамның «келісімі» арқылы өзінің кез келген диктаторлық жартысын оңай бұрмалайды.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *