Қазіргі Қазақстандағы білім берудің даму ерекшеліктері

Қазіргі Қазақстандағы білім берудің даму ерекшеліктері

Білім беру заманауи адамға шешуші әсер етеді. Қазіргі заманғы білім беру жүйесі қалыптасқан және мақсатты түрде реформаланған Қазақстанда да елеулі өзгерістер болып отыр. Жеке оқу орындары пайда болды, лицейлер, гимназиялар, колледждер білім беру мекемелерінің жаңа типтері күшіне енді. Білім беру жүйесі уақыт бойынша жанама, алыстағы, бірақ бүкіл қоғамның дамуына, соның ішінде саяси және әлеуметтік-мәдени процестерге күшті мақсатты ықпал етуге қабілетті екендігі белгілі.

Білім беру құрылымы бар әлеуметтік жүйе болып табылады. Өткен онжылдықта Қазақстанның білім беру жүйесінде бірқатар бағыттар бойынша прогрессивті құрылымдық және функционалдық өзгерістер болды. Қазақстандық білім беру жүйесі тәуелсіздік жылдарында жеделдетілген жаңғырту стратегиясының табысқа жетуіне бағытталған.

Қазіргі елдердегі білім беру бұл жеке тұлғаны әлеуметтендіруде, оны қандай да бір әлеуметтік мәртебе алуға дайындауда және тиісті рөлдерді орындауда, қоғамдық жүйелерді тұрақтандыруда, интеграциялауда және жетілдіруде маңызды рөл атқаратын қоғам мүшелерінің білімі мен дағдыларын үздіксіз жетілдірудің аса кең ауқымды жоғары дамыған сараланған көп деңгейлі әлеуметтік жүйелері.

«Бүгінде барлық мамандар ТМД-ның бірыңғай білім беру кеңістігін қалыптастыру қажеттілігін білім беруді дамыту және оны жаңа сапа деңгейіне шығару шарты ретінде ғана емес, сонымен қатар Достастық мемлекеттері арасындағы қарым-қатынастың барлық нысандарын кеңейту мен тереңдетудің кепілі ретінде мойындайды.

Білім беруді жаңғырту қажет болды және уақыт сынына жауап ретінде 21 ғасырдың ақпараттық-технологиялық қоғамында мемлекеттердің бәсекелестігінде ұлттың білім деңгейін, оның прогрессивті технологияларды дамыту қабілетін анықтайтын болады » [1].

Білім беру заманауи адамның мәденигенезіне шешуші әсер етеді. Оның Қазақстандағы ауқымы маңызды. Орта есеппен халық шаруашылығында жұмыс істейтін бес оқушыға бір оқушы келеді. Республиканың дамуы тәуелсіздік алғаннан кейін үздіксіз білім беру тұжырымдамасын іске асыруға кіріседі. Бұл дегеніміз, барлық тұрғындар оқытудың қандай да бір түрлерімен қамтылады.

Сонымен қатар, өркениет білім беру жүйесінде дағдарысты бастан кешуде. Адам мәдениетінің әлеуеті, қоғам мен бұқаралық мәдениеттің жетістіктері арасындағы тепе-теңдік қалыптасты және одан да тереңдейді. Оқыту адам өмірінің үлкен кезеңдерін қамтиды, оның өнімді, шығармашылық жылдарын сіңіреді. Біліктілігі орта деңгейдегі мамандыққа үміткер жас адам кемінде он үш жыл білім алуы тиіс, ал біліктілігі жоғары мамандық үшін оқу мерзімі жиырма жылға дейін жетеді.

Қазіргі уақытта білім берудің беделі өсті,бірақ кейбір сәттерде «дипломды сатып алу» мотивінің жағымсыз құбылыстары, протекционизмнің, адам құқықтары мен оның қадір-қасиеттеріне нұқсан келтіру сияқты жағымсыз құбылыстар бар.

Білім берудің әлеуметтік проблемалары біздің қоғамымыздың мүдделерін ғана емес, іс жүзінде әрбір отбасының мүдделерін де тікелей қозғайды.

Белгілі болғандай, білім беру жүйесі бірқатар буындарды қамтиды: мектепке дейінгі тәрбие жүйесі, Жалпы білім беру мектебі, кәсіптік-техникалық білім беру, арнаулы орта білім беру, жоғары білім беру, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру, кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау жүйесі, қызығушылықтары бойынша білім беру.

Әлеуметтану тұрғысынан қоғамның мектепке дейінгі білім беру нысандарын қолдауға, ата-аналардың балаларды еңбекке дайындау және өзінің қоғамдық және жеке өмірін ұтымды ұйымдастыру үшін оларға көмек көрсетуге дайындығына бағытталуына талдау ерекше маңызға ие болып отыр. Білім берудің осы түрінің ерекшелігін тану үшін тәрбиешілердің, қызмет көрсететін персоналдың балаларымен айналысатын адамдардың позициясы мен құндылықтық бағдарлары, сондай-ақ олардың өздеріне жүктелген міндеттер мен үміттерді түсіну мен орындауға әзірлігі аса маңызды.

Әр баланы қамтымайтын мектепке дейінгі білім беру мен тәрбиелеуден айырмашылығы, жалпы орта білім беру мектебі өскелең ұрпақтың өміріне дайындалуға бағытталған. Кеңес кезеңінде дербес еңбек өміріне кіру кезінде жастарды «тең старт» қамтамасыз ету мақсатында толық орта білім берудің жалпыға бірдей қағидатын іске асыру жүзеге асырылды.

Нұсқалардың бірінде тоқтай отырып, мектеп түлегі кәсіби білім беру түріне артықшылық береді. Бірақ олардың болашақ өмір жолын таңдауда не қозғайды, бұл осы таңдауға әсер етеді және ол өмір бойы қалай өзгереді, бұл әлеуметтанудың маңызды мәселелерінің бірі.

Кәсіптік-техникалық білім беру ең тікелей өндіріс қажеттіліктерімен, жас адамдарды өмірге енгізудің жедел және салыстырмалы жылдам формасымен байланысты. Ол тікелей ірі өндірістік ұйымдар немесе мемлекеттік білім беру жүйесі шеңберінде жүзеге асырылады. Фабрикалық-зауыттық училище (ФЗУ) ретінде кәсіби-техникалық білім күрделі және бұрмаланған даму жолынан өтті. Әр түрлі шығындарға қарамастан (барлық жүйені қажетті мамандықтарды дайындауда толық және арнайы білім беруді үйлестіруге көшіру әрекеттері, аймақтық және ұлттық ерекшеліктерді нашар есепке алу), кәсіби-техникалық дайындық мамандық алудың маңызды арнасы болып қала береді. Сонымен қатар, әлеуметтік зерттеулер бұрынғысынша осы білім беру түрінің беделінің салыстырмалы түрде жоғары еместігін көрсетеді, себебі мектеп түлектерінің жоғары, содан кейін арнайы орта білім алуға бағдарлануы басым болып келеді.

Болашақ мамандардың кәсібилігі, олардың қазіргі заманғы дайындығының сапасы мен деңгейі бүгінгі күннің шындығына жауап беруі туралы мәселе ерекше өткір тұр. Алайда, әлеуметтік зерттеулер бұл тұрғыда көптеген проблемалар жинақталғанын көрсетеді. Әлеуметтік зерттеулердің нәтижелері, жастардың кәсіби мүдделерінің тұрақсыздығы, ЖОО түлектерінің 60% — ға дейін өз мамандығын өзгертеді.

Жастар еңбек, қоғамдық-саяси өмірге кіреді, әдетте орта білім алады. Алайда, ол сапасы бойынша өте маңызды. Жекелеген пәндерді тереңдетіп оқытатын мамандандырылған мектептерде ол әдеттегі жаппай мектептерге қарағанда жоғары; қала мектептерінде ауылдық мектептерге қарағанда жоғары; күндізгі мектептерде кешкі мектептерге қарағанда жоғары. Бұл айырмашылықтар елдің нарықтық қатынастарға көшуіне байланысты тереңдеді. Элиталық мектептер (лицейлер, гимназиялар) пайда болды. Білім алу жүйесі әлеуметтік дифференциация көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Білім беруде қалаған әртүрлілік білім беру арқылы әлеуметтік селекциямен айналуда.

Қоғам қоғам тарапынан бақылау және ықпал ету үшін ашық барлық әлеуметтік топтардың өкілдеріне қол жетімді салыстырмалы демократиялық білім беру жүйесінен экономикалық және саяси аспектіде білім берудің автономдық идеяларынан шығатын селективті, элитарлық модельге ауысады. Бұл тұжырымдаманың жақтастары білім беру кәсіпкерлік қызметтің өндіріс, коммерция сияқты саласы деп санайды және сондықтан пайда әкелу үшін жұмыс істеуі тиіс. Осыдан оқушылардың білім алу ақысын төлеу, интеллектуалдық даму немесе дарындылық деңгейін анықтау үшін әртүрлі жүйелерді пайдалану сөзсіз. Төлеу мүмкіндігі және жеке дарындылығы білім беру, содан кейін әлеуметтік пирамида шыңына қарай барлық азаятын ұяшықтары бар селекция жасалатын ішектер.

Қазіргі уақытта республикада студенттердің 70% — ға жуығы ақылы түрде ЖОО-на түседі. Бұл жоғары білім алу әркімге қол жетімді емес және ол тек жекелеген әлеуметтік топтардың мүддесінде дамып келе жатқанын білдіреді.

Осыған ұқсас процестер орта мектепте де орын алады, бірақ ол жерде өзіндік ерекшеліктері бар. Қазіргі жағдай орта білім берудің ескі жүйесін бұзып, жаңасын құрмай, қоғам өте қиын жағдайға түсті. Бас тарту міндеттері: балалар қоғамдық ұйымдарының, нищенское ереже мұғалімдер әкеліп соқтырды білім жоғалтты барлық бағдарлар, тауып алып, жаңа. Бұл жағдайда өскелең ұрпақ тұрақты адамгершілік идеалдарынан айырылған және орнына ештеңе алған жоқ. Бұл процесс мектепті коммерцияландыру әрекеттерімен тереңдейді, бұл әрдайым оқыту сапасын арттырумен қатар жүреді. Бұл туралы ата-аналар қауымдастығы мен білім берудің жаңа нысандарын ұйымдастырушылар арасындағы елеулі қақтығыстар куәландырады.

Жалпы, жалпы білім беру және кәсіби даярлықтың жалпы үйлесімі әлі табылған жоқ. Көптеген ақауларды байқағаннан кейін уақыт рухына сәйкес келмейтін стандарттар мен ережелер, жалпы және кәсіби білім осы уақытқа дейін болған қарағанда әлдеқайда икемді болып табылады. Бірақ оның білікті қызметкерлерді даярлаудағы рөлі мен жауапкершілігі қажетті деңгейден әлі де алыс.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *