Беларусь Республикасы арасындағы еркін сауда режимі

Беларусь Республикасы арасындағы еркін сауда режимі

Беларусь Республикасы мен Сербия Республикасы арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейту мақсатында 2009 жылғы 31 Наурызда Беларусь Республикасының Үкіметі мен Сербия Республикасының Үкіметі арасындағы Беларусь Республикасы мен Сербия Республикасы арасындағы еркін сауда туралы келісімге (бұдан әрі — Келісім) қол қойылды. Осы Келісім осы елдер арасындағы еркін сауда режимін, яғни оның қатысушылары болып табылатын мемлекеттердің аумағынан шығарылатын тауарларды әкелуге және әкетуге кеден баждарын қолданбау режимін белгілейді. Осы материалда сұрақ — жауап түрінде мұндай режимді қолдану туралы толық білуге болады.

Беларусь Республикасы мен Сербия Республикасы арасындағы сауда қатынастарындағы еркін сауда режимі қандай күннен бастап қолданысқа енгізілді?

Келісімнің 24-бабына сәйкес режим Уағдаласушы Тараптардың оның күшіне енуі үшін қажетті барлық мемлекетішілік рәсімдерді орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарлама алынған күннен бастап күшіне енеді.

Сонымен қатар, Келісімнің осы бабымен және Беларусь Республикасы Президентінің 2009 жылғы 30 наурыздағы № 148 «Беларусь Республикасының Үкіметі мен Сербия Республикасының Үкіметі арасындағы Беларусь Республикасы мен Сербия Республикасы арасындағы еркін сауда туралы келісімнің жобасы бойынша келіссөздер жүргізу, оған қол қою және уақытша қолдану туралы» Жарлығымен қаралып отырған келісімді оған қол қойылған күннен бастап және ол күшіне енгенге дейін уақытша қолдану көзделгенін атап өткен жөн.

Тиісінше, жоғарыда аталған мемлекеттер арасындағы сауда қатынастарында еркін сауда режимі ағымдағы жылдың 31 наурызынан бастап әрекет етеді.

Қандай тауарларға қолданылады еркін сауда режимі сауда арасындағы қарым-қатынастарда Беларусь Республикасы мен Сербия?

Келісімнің 3-бабына сәйкес қарастырылып отырған Еркін сауда режимі Келісімнің 2-бабында белгіленген алып тастауларды қоспағанда, Беларусь Республикасы мен Сербия Республикасы арасындағы өзара саудада өткізілетін тауарлардың іс жүзінде барлық номенклатурасына қолданылады.

Беларусь Республикасынан Сербия Республикасына тауарларды жеткізу кезінде еркін сауда режимінен қандай алып қоюлар белгіленген?

Бұл алып қоюлар Беларусь Республикасынан тауарлардың экспорты кезінде де, Сербия Республикасына тауарлардың импорты кезінде де белгіленген (сурет. 1).

1-сурет

Қандай мөлшерде төленеді әкетілетін тауарларға қатысты кедендік баждарды, олар астында құлап еркін сауда режимінен алып қою кезінде жеткізу Беларусь Республикасынан Сербия Республикасына?

Мұндай тауарларға кедендік әкету баждарының ставкалары «кедендік әкету баждарының ставкаларын белгілеу туралы»Беларусь Республикасы Министрлер Кеңесінің 2007 жылғы 24 наурыздағы № 366 қаулысымен белгіленген.

Сербия Республикасынан Беларусь Республикасына тауарларды жеткізу кезінде еркін сауда режимінен қандай алып қоюлар белгіленген?

Бұл алып қоюлар Беларусь Республикасына тауарлар импорты кезінде ғана белгіленген. 2).

2-сурет

Қандай мөлшерде төленеді кедендік әкелу баждары тауарларға қатысты, олар астында құлап еркін сауда режимінен алып қою кезінде жеткізу, тауарларды Беларусь Республикасына келген Сербия Республикасының ма?

«Кедендік әкелу баждарының ставкаларын белгілеу туралы» Беларусь Республикасы Президентінің 2007 жылғы 31 желтоқсандағы № 699 Жарлығына сәйкес Сербия Республикасы Беларусь Республикасы Ұлт неғұрлым қолайлы режимін қолданатын сауда-саяси қатынастарда елдердің тізбесіне кіреді. Тиісінше, Сербия Республикасынан Беларусь Республикасына жеткізу кезінде еркін сауда режимінен алынатын тауарларға қатысты кедендік әкелу баждары «базалық» ставкалар бойынша алынады.

Еркін сауда режимін қолдану мақсаттары үшін Беларусь Республикасынан немесе Сербия Республикасынан тауарлардың шығу тегі қандай құжаттармен расталады?

Тауарлардың шығарылған елін айқындау және Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын әкімшілік ынтымақтастық әдістері туралы хаттаманың (бұдан әрі — Хаттама) 15 және 20-баптарына сәйкес қаралатын тауарлардың шығу тегін растау үшін:

тауарлардың шығу сертификаты ASB.1-жалпы құны 5 000 АҚШ долларынан асатын тауар партиясына қатысты;

экспортер шот-фактурада( инвойста), жүкқұжатта немесе жалпы құны 5 000 АҚШ долларынан аспайтын тауар партиясына қатысты жеткілікті түрде егжей — тегжейлі және олардың сәйкестендірілуін қамтамасыз ететін тауарлардың сипаттамасын қамтитын кез келген басқа коммерциялық құжатта жасаған декларация.

Бұл ретте бір экспортер бір мезгілде бір жүк алушыға беретін тауарлардың немесе оларды экспорттаушыдан жүк алушыға жеткізуді қамтитын бір тауар-көлік құжатының күші қолданылатын тауарлардың немесе мұндай құжат болмаған кезде бірыңғай шот-фактура бойынша жөнелтілетін тауарлардың жиынтығы тауар партиясы деп түсініледі.

ASB тауардың шығу сертификатының нысаны немен анықталғаны.1?

Тауардың шығу сертификаты ASB.1 хаттамаға 1-қосымшада белгіленген нысан бойынша ресімделеді және экспорттаушы мемлекеттің құзыретті органы береді.

Қандай түрде ресімделуі тиіс декларация растайтын тауарлардың?

Мұндай декларация хаттамаға 2-қосымшада белгіленген нысан бойынша машинкамен басылған мөрдің, шот-фактурада (инвойста), жүкқұжатта немесе басқа коммерциялық құжатта мөртабан қою немесе басу арқылы ресімделеді. Егер мұндай декларация қолмен ресімделсе, онда ол сиямен баспа әріптермен жазылуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген декларация экспорттаушының өзіндік қолы болуы тиіс.

Хаттаманың 27-бабына сәйкес жоғарыда көрсетілген декларацияны қолдану үшін шот-фактура (инвойс) АҚШ долларымен емес, өзге валютада берілген жағдайда, ұлттық валютада көрсетілген құн Келісімнің экспорттаушы Уағдаласушы Тарап мемлекетінің заңнамасына сәйкес экспорттық декларация қабылданған күнгі бағамға баламалы болуы тиіс.

Кедендік ресімдеу мақсаттары үшін ұсынылатын құжаттардағы және тауарлардың шығу тегін растайтын құжаттардағы мәліметтердің елеусіз алшақтығы соңғыларын еркін сауда режимін қолдану мақсаттары үшін танымау үшін негіз болып табыла ма?

Хаттаманың 26-бабына сәйкес тауарлардың шығу тегін растайтын құжаттарда көрсетілген мәліметтер мен импорт кезінде кедендік ресімдеу мақсаттары үшін ұсынылатын құжаттарда көрсетілген мәліметтер арасындағы болмашы алшақтықтарды анықтау оларды жарамсыз деп тану үшін өзі негіз болып табылмауы тиіс.

Бұдан басқа, шығу тегін растайтын құжаттардағы айқын формальды қателер (машинкамен басылған қателердің түрі), егер бұл қателер оларда көрсетілген мәліметтердің дұрыстығына күмән тудырмаса, оларды қабылдамау үшін негіз болмауға тиіс.

Тауар Беларусь Республикасынан немесе Сербия Республикасынан шығарылу үшін ғана еркін сауда режимін қолдану үшін жеткілікті ме немесе Келісімде тағы да қандай да бір талаптар көзделген?

Жоқ, жеткілікті емес. Келісім сондай-ақ еркін сауда режимі тікелей жеткізу ережесін орындау кезінде ұсынылады. Осы Шарт хаттамамен айқындалған және қаралып отырған преференциялық режим Келісімге қатысушы мемлекеттер арасында тікелей тасымалданатын тауарларға қатысты ғана қолданылатынын көздейді.

Бұл ретте тауарларды басқа мемлекеттердің аумақтары арқылы тасымалдауға жол беріледі:

олар транзит немесе қоймалау елінде Кеден органдарының қадағалауында қалатын және қайта тиеуді қоспағанда, операцияларға немесе оларды жақсы жағдайда сақтауға арналған кез келген операцияларға ұшырамаған жағдайда;

тауарларды құбыр арқылы тасымалдау кезінде.

Применим ли еркін сауда режимі — сатып алынған тауарлар».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *