Бiлге қаған (могилян) ескерткiшiнiң мәтiнi

Бiлге қаған (могилян) ескерткiшiнiң мәтiнi

Үстiмiзде к к тәңiрi он жетi жасымда таңғуттарға қарсы соғыстым. Таңғут халқын жауладым. Ұлын, әйелiн, жылқысын, дүниесiн сонда алдым. Он сегiз жасымда.

Алты чуБө(алты баулы) соғдаққа қарсы соғыстым, халқын сонда жауладым. Табғаштық Он тутуқ бастаған бес түмен (бес мың) әскер келдi. Ыдуқ баста соғыстым. Ол әскердi сонда жоқ қылдым. Жиырма екi жасымда табғашқа қарсы аттандым.

Чача сеңүн (бастаған) сегiз мың әскермен соғыстым. Әскерiн сонда қырдым (түгел лтiрдiм). Жиырма алты жа-сымда чiк халқы қырқ азбен бiрге жау болды. Кем ( зенiнен) тiп, чиктерге қарсы соғыстым. Әскерiн жеөңдiм. Жиырма жетi жасымда қырқ азға қарсы соғыстым, Сүңгi бойы қарды аршыдым.

Мұңсыз емiн-еркiн к шiп жүрген қарлуқ халқы жау болды. Тамақ ұйық баста соғыстым. Қарлуқ халқын қырдым ( лтiрдiм), сонда жаулап алдым (Отыз екi) жасымда басмыл, қарлуқ жиналды (Оларды) қырдым, лтiрдiм. Тоғыз оғыз менiң халқым едi.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *