Просмотрено
Рубрика: История Казахстана

История, география и культура Казахстана привлекает все большее внимание как исследователей, так и широкие круги общества как казахстанского, так и российского. История и культурное наследие Казахстана и его народов почти три столетия находилось вместе с Россией в составе единой державы. Поэтому многие важнейшие исторические эпохи и этапы культурного развития Казахстана связаны с Россией, которые и необходимо стремиться максимально глубоко и разносторонне осветить.

Күн тұтылуының мақсатты бақылаулары (XVIII-XXI ғасыр)

Күн тұтылуының мақсатты бақылаулары (XVIII-XXI ғасыр)

Адам санасына күн сәулесімен толысқан терең әсерге қарамастан, соңғы уақытқа дейін оларды бақылауға нақты ғылыми көңіл бөлінбеді. Күн тұтылуының бақылауының XIX ғасырдың ортасына дейін тек таза астрометриялық сипатқа ие болды — айдың қозғалысының жеткіліксіз әзірленген теориясын тексеру құралы ретінде (Айдың қозғалысын зерттеу кезінде практикалық қажеттіліктермен туындады) және жер бетіндегі пункттердің географиялық ұзындығын анықтау үшін. Күн тұтылуымен қатар жүретін құбылыстарға астрономиялық емес, метеорологиялық немесе оптикалық және кездейсоқ сипат көп жағдайда жазылған. Бұл жерде астрофизиканың кейінірек дамуына қатысты рөл ойнады.Қазіргі заманғы ғылым…

Читать Читать

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі

Шетелдік шикізатты, материалдар мен жинақтауыштарды өңдеумен айналысатын ұйымдар Беларусь Республикасына әкелінетін тауарларға қатысты жасалған сыртқы экономикалық мәміленің шарттарын, сондай-ақ қайта өңдеу өнімдерін кейіннен пайдалану және (немесе) оған билік ету мақсаттарын негізге ала отырып мәлімдеуі қажет кеден режимін таңдаумен жиі кездеседі. Осы бапта мұндай тауарларды Беларусь Республикасының кедендік аумағына әкелудің негізгі тәсілдері және кедендік төлемдерді төлеуге, тауарларды әкелуге шектеулерді сақтауға қатысты олармен ұштасқан талаптар және өзге де кедендік формальдылықтар қаралды.I. қайта өңдеуге арналған тауарлар Беларусь Республикасына еркін айналыс кедендік режимі шеңберінде…

Читать Читать

Дамудың мәні, Қазіргі жағдайы және болашағы

Дамудың мәні, Қазіргі жағдайы және болашағы

Қазіргі экономикалық даму ұлттық экономикалардың интеграциялануына нақты тенденциямен сипатталады, бұл әлемдік экономикалық жүйенің жалпы даму заңдылығына да, оның құрамдас бөлігі ретінде ұлттық экономикаларға да байланысты.Әлемдік нарық Халықаралық экономикалық қатынастардың барлық жиынтығын регламенттейтін бірыңғай ережелер бойынша қалыптасады. Әлемдік экономикалық кеңістікте ұлттық экономикалық жүйелер, еларалық бірлестіктер, өңірлік одақтар жұмыс істейді, еркін сауда аймағы қалыптасады, тауарлар мен қызметтер алмасу, қаржы ресурстарының қозғалысы жөніндегі халықаралық келісімдердің рөлі артады.Қазіргі уақытта сыртқы экономикалық байланыстар-бұл объективті негізделген қажеттілік, экономикалық өсудің маңызды факторы, кеңейтілген ұдайы өндірудің ұлттық процесінің…

Читать Читать

Кедендік құқық субъектілері

Кедендік құқық субъектілері

КіріспеСоңғы онжылдықта кеден заңнамасы экономиканың қандай да бір жеке секторы емес, қоғамның қандай да бір шектеулі бөлігіне қатысты емес, ресейлік қоғамның басым бөлігінің мүдделерін тікелей қозғайтынына баршаны сендірді. Кеден кодексі кедендік шекарадан әртүрлі мақсаттармен (туризм, гуманитарлық байланыстар, іскерлік сапарлар және т.б.) өтетін бизнес-қоғамдастықтың және азаматтардың мүдделерін регламенттейді. Ол тіпті шетелге жөнелтуді көздемейтіндерге де қатысты: кедендік төлемдерді төлеу тәртібін регламенттей отырып, кедендік заңнама шетелдік тауарларды сатып алушылардың миллиондаған армиясының мүдделерін қозғайды. Жанама салықтар бола отырып, әкелінетін тауарларға кеден баждары, ҚҚС және…

Читать Читать

Шетелдік азаматтардың жекелеген санаттары үшін кедендік жеңілдіктер

Шетелдік азаматтардың жекелеген санаттары үшін кедендік жеңілдіктер

Кіріспе1. Шет мемлекеттердің дипломатиялық өкілдіктерінің тауарларды өткізуі2. Шет мемлекеттің дипломатиялық өкілдігі басшысының және шет мемлекет өкілдігінің дипломатиялық персоналы мүшелерінің тауарларды өткізуі 3. Шет мемлекеттің дипломатиялық өкілдігінің әкімшілік-техникалық персоналы мүшелерінің тауарларды өткізуі4. Шет мемлекет өкілдігінің дипломатиялық персоналының мүшелеріне әкімшілік-техникалық және қызмет көрсету персоналының мүшелеріне берілетін кедендік жеңілдіктерді тарату5. Шет мемлекеттердің консулдық мекемелерінің және олардың персоналы мүшелерінің тауарларды өткізуі 6. Шет мемлекеттердің дипломатиялық почтасын және консулдық сағдиянын кедендік шекара арқылы өткізу7. Шетелдік дипломатиялық және консулдық курьерлерге арналған кедендік жеңілдіктер8. Шет мемлекеттер делегацияларының…

Читать Читать

Кеден органдарының зияткерлік меншік құқықтарын қорғауы

Кеден органдарының зияткерлік меншік құқықтарын қорғауы

Қоғамның өркениеттілігінің басты көрсеткіштерінің бірі ғылымның, мәдениет пен техниканың дамуына қандай көңіл бөлінетіні қазір қалып отыр. Қоғамның зияткерлік әлеуеті мен оның мәдени даму деңгейі қаншалықты маңызды екендігіне және оның алдында тұрған экономикалық проблемаларды шешудің табыстылығына байланысты. Өз кезегінде, ғылым, мәдениет және техника қажетті құқықтық алғышарттарды қоса алғанда, тиісті жағдайлар болған кезде ғана серпінді дами алады. Олардың қатарына қоғамда қалыптасқан тауар-ақша қатынастарына барабар нормативтік ережелерді заңнамалық бекітуді жатқызуға болады.Ресейдің жеке меншікке және нарықтық экономикаға өтуі объективті қажеттілікпен сол бағытта зияткерлік қызмет…

Читать Читать

Электрондық декларациялау

Электрондық декларациялау

Курстық жұмыс тақырыбының өзектілігі мыналармен анықталады: қазіргі экономикалық даму ұлттық экономикалардың еларалық, өңірлік және бірыңғай шаруашылықаралық кешенге кірігуінің айқын көрінген үрдісімен, еркін сауданың кең ауқымды аймақтарын құруға, халықаралық келісімдердің рөлін арттыруға, тауарлар мен қызметтер алмасу бойынша, қаржы ресурстарының қозғалысы бойынша жоғарылауға ұмтылумен сипатталады, материалдық құндылықтар да, сондай-ақ қаржы қаражаттары да айналымын регламенттейтін бірыңғай ережелермен Қаржы нарығы қалыптастырыла бастайды., барлық елдердегі ұлттық экономикалар белгілі бір шамада ашық болады,әлемдік еңбек бөлінісіне және халықаралық бәсекелестікке енгізіледі.Сыртқы экономикалық байланыстар объективті негізделген және экономикалық өсудің…

Читать Читать

Баға ақпаратының көздері

Баға ақпаратының көздері

Кедендік құнды анықтау-сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру процесінде СЭҚ қатысушыларында туындайтын маңызды проблемалардың бірі. Мұның басты себебі тауарлардың кедендік құны тауарларды кедендік шекара арқылы өткізуге байланысты төленуге жататын кедендік төлемдерді есептеу үшін негіз болып табылады.Екінші жағынан, тауарлардың кедендік құнын бақылау-бұл кеден органдарының өндіріп алу, есептеудің дұрыстығын және төлеудің уақтылығын бақылау, сондай-ақ кеден баждары мен алымдарын өндіріп алу жөніндегі негізгі функциясының негізгі құрамдас бөліктерінің бірі.Дүниежүзілік кеден ұйымы құжаттарының арасында ГАТТ кедендік құны туралы Кодекс (тарифтер мен сауда жөніндегі Бас келісімнің VII…

Читать Читать

Валюталық бақылау органдары мен агенттері

Валюталық бақылау органдары мен агенттері

Валюталық реттеу және валюталық бақылау пәні бойынша курстық жұмысты қорғау үшін мен «валюталық бақылау органдары мен агенттері»тақырыбын таңдадым. Бұл тақырып қазіргі уақытта өте өзекті, өйткені біздің елдегі валюта құндылықтарының қозғалысын және валюта нарығына байланысты көптеген операциялардың орындалуын бақылауды тікелей көрсетеді. Бұған Жаңа уәкілетті банктердің, валюта биржаларының, қор биржаларында валюта бөлімдерінің, валюта айырбастау пункттерінің кең желісінің қарқынды пайда болуы, шаруашылық жүргізуші субъектілердің тауарларды, жұмыстарды және Қызметтерді экспортқа сатудан түскен валюталық түсім көлемінің күрт өсуі, валюталық Фьючерстер мен опциондар саудасының қарқынды дамуы…

Читать Читать

Кеден ісі және кеден заңнамасының тарихы

Кеден ісі және кеден заңнамасының тарихы

Реферат: РФ кеден ісі мен кеден заңнамасының тарихы1. 1. Революцияға дейінгі кезеңде кеден ісі мен ол туралы заңнаманың дамуының негізгі сәттеріТарих біз үшін Ресей аумағында кедендік салық салудың пайда болу уақыты туралы құжаттық куәліктерді сақтаған жоқ. Олегтің Византиямен жасалған шартында кеден салттары мен жеңілдіктері өмірде бұрын болған құбылыстар ретінде айтылады. Біздің дәуірге дейін 5-6 ғасырларда Қара теңіз маңындағы қалаларда кедендік тәртіптер болды; олар туралы Оливиямен, Херсонмен және басқа да қалалармен сауда жасаған және соғысқан скиф мемлекетінде білдік. Бұрын орыс тілінде…

Читать Читать