Просмотрено
Рубрика: Современный Казахстан

Современный Казахстан ныне позиционирует себя в экономике как азиатский «барс», во внешней политике как лидер центральноазиатского региона. В данной рубрике рассмотрены самые актуальные вопросы и истории становлении независимого Казахстана.

Қазақстан Республикасында кедендік бақылауды жүргізу

Қазақстан Республикасында кедендік бақылауды жүргізу

Қазақстанда жүргізіліп жатқан саяси және экономикалық сипаттағы реформалар басқару саласы мен өзгерістерге алып келді. Мұндай маңызды салалардың бірі Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатының маңызды бөлігін құрайтын кеден ісі мен кеден саясаты болып табылады. Кеден саясаты жаңа экономикалық тәртіптің қалыптасуы мен дамуына ықпал етеді, елдің ұлттық экономикасында жаңа, нарықтық қатынастардың қалыптасуы мен дамуына жәрдемдеседі.Қазақстандағы кеден саясатын республиканың жалпы ішкі және сыртқы саясатына құрамдас бөлігі ретінде кіретін елдің кеден органдары жүзеге асырады.Қазақстанның кеден саясатын жүргізуі ел нарығын, қазақстандық өндірушілер мен тұтынушылардың…

Читать Читать

Кеден ережелері

Кеден ережелері

Резидент жеке тұлғалар және резидент емес жеке тұлғалар Ресей Федерациясынан 10000 АҚШ доллары баламасына тең немесе осы сомадан аспайтын сомада Ресей Федерациясының қолма — қол шетел валютасын және (немесе) валютасын бір мезгілде әкетуге құқылы. Бұл ретте кеден органына Әкетілетін қолма-қол шетел валютасы және (немесе) Ресей Федерациясының валютасы бұрын Ресей Федерациясына әкелінгенін немесе аударылғанын не Ресей Федерациясына сатып алынғанын растайтын құжаттарды ұсыну талап етілмейді.Резидент жеке тұлғалар және резидент емес жеке тұлғалар Ресей Федерациясынан 3000 АҚШ доллары баламасына тең немесе осы сомадан…

Читать Читать

Экономикалық тиімділік көрсеткіштері

Экономикалық тиімділік көрсеткіштері

Шаруашылық дербестігі мен тәуелсіздігі қабылданатын басқарушылық шешімдердің жауапкершілігі мен негізділігін арттыруға алып келуі тиіс қазіргі заманғы жағдайларда Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметінің тиімділігін бағалаудың ерекше маңызы бар. Кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметін басқару бойынша қабылданатын шешімдердің экономикалық негіздемесі экономикалық тиімділіктің әртүрлі көрсеткіштерін есептеу жолымен жүргізіледі. Экономикалық тиімділік көрсеткіштерінің барлық жүйесін екі топқа бөлуге болады. 1. Абсолюттік шамалар ретінде айқындалатын тиімділік көрсеткіштері тиісті ақша бірліктерінде нәтижелер мен шығындар арасындағы айырмашылық ретінде көрсетіледі. 2. Нәтижелердің шығындарға қатынасы негізінде анықталатын тиімділік көрсеткіштері әдетте салыстырмалы және…

Читать Читать

Мәдени-тұрмыстық ғимараттар құрылысы

Мәдени-тұрмыстық ғимараттар құрылысы

Халыққа қызмет көрсетудің үздік жүйесін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ қала құрылысы мақсатында қызмет көрсету мекемелері мен кәсіпорындары жоспарлау және тұрғын үй аудандарының, шағын аудандардың және ауылдық елді мекендердің қоғамдық орталықтарында орналасады.Қоғамдық ғимараттар мен қызмет көрсету кәсіпорындары қоғамдық орталықтарды қалыптастырады және қаланың жоспарлау құрылымының құрамдас бөлігі болып табылады.Шағын аудандар мен тұрғын аудандардың қоғамдық орталықтарында шағын аудандар мен аудандық маңызы бар қызмет көрсететін мекемелер мен кәсіпорындар, қалалар мен ауылдық елді мекендердің қоғамдық орталықтарында — қалалық маңызы бар қызмет көрсететін мекемелер орналастырады. Халыққа…

Читать Читать

Құрылыс сапасын басқару

Құрылыс сапасын басқару

Экономикалық реформа жағдайында құрылыс өнімінің сапасын айтарлықтай арттыру тұтастай алғанда құрылыс саласын қарқынды дамытудың маңызды шарты болып табылады.САПАНЫҢ төмен деңгейі күрделі салымдардың экономикалық тиімділігін төмендетеді, елдің барлық экономикасына теріс әсер етеді, әлеуметтік — экономикалық міндеттерді шешуді қиындатады.Құрылыс өнімінің сапасын арттыру проблемасын шешуде стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым (ИСО) стандарттау жөніндегі ұлттық ұйымдардың дүниежүзілік федерациясы (ИСО мүше — комитеттері) болып табылатын маңызды рөл атқаруға тиіс. Техникалық комитет құрылатын қызметке мүдделі әрбір комитет — мүше осы комитетте өкілдік етуге құқылы. ИСО-мен байланысы бар…

Читать Читать

Қазіргі кезеңдегі баспа БАҚ аудиториясы

Қазіргі кезеңдегі баспа БАҚ аудиториясы

Қазіргі кезеңде баспа БАҚ өз өзектілігін жоғалтты,бүгінгі күні бүкіл әлем Интернет желісінде өмір сүруде. Адамдар газеттер пайда болған кезде жаңалықтарға деген қызығушылық пен ықыласпен қараудан бас тартты.Курстық жұмыстың тақырыбын таңдап, қазіргі кезеңдегі баспа БАҚ-тың аудиториясын зерттеу қызықты болды.Таңдалған тақырыптың өзектілігі қазіргі әлемдегі барлық жаңа инновацияларға қарамастан, баспа БАҚ бізбен бірге қалатынына негізделеді. Жұмыс объектісі-баспа басылымдарының өздері, ал мәні-оқырмандар.Мақсаты курстық жұмыс:— қазіргі кезеңде баспа БАҚ аудиториясын зерттеу Міндеттер:1. Баспа БАҚ-ты зерттеу әдістерін қарастыру2. Қазіргі кезеңде баспа БАҚ аудиториясын анықтау 3. Баспа…

Читать Читать

Университет баспасының технологиялық бөлігін дамыту

Университет баспасының технологиялық бөлігін дамыту

Баспа қызметі-Башқұрт мемлекеттік педагогикалық университетінің жұмысын бағалаудың маңызды көрсеткіштерінің бірі. М. Акмулла (БГПУ. Педагогикалық шеберлігінің деңгейін, кәсіби және педагогикалық шеберлігін арттыру. БГПУ баспа қызметі. Ақмолла университетте білім беру үдерісін дамыту стратегиясымен, ақпараттық-білім беру ортасын қалыптастырумен, тиімді педагогикалық технологияларды енгізумен тығыз байланысты. Мұндай бөлімді құру қажеттілігі орталық баспалар шығаратын оқу-әдістемелік әдебиеттің көлемі мен номенклатурасының күрт төмендеуімен туындады. БГПУ баспа-полиграфиялық кешенін құру. М. Акмулла, университеттің полиграфиялық базасын пайдалану пәннің оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу мәселесін ішінара шешуге ғана емес, сонымен қатар оқытушылар мен…

Читать Читать

Ақпаратқа қол жеткізудің өзекті мәселелері

Ақпаратқа қол жеткізудің өзекті мәселелері

Ақпаратқа қол жеткізу-бұл азаматқа (және журналистке, атап айтқанда) қажетті қоғамдық маңызы бар ақпаратты заңмен кепілдік берілген кедергісіз беру.Жоғары лауазымды тұлғалардың мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелер қызметінің ақпараттық ашықтығын қамтамасыз етуге талпынысына қарамастан, отандық заңнаманың жетілдірілмеуіне қарамастан, ақпарат иелеріне жалпы қоғамды және журналистерді (қоғамдық маңызы бар ақпаратты ұсынбаудан анық жалған ақпаратқа дейін) айла-шарғы жасауға мүмкіндік береді. Бірақ азаматтардың ақпаратқа қол жеткізу бостандығына құқықтары басқа құқықтар мен бостандықтарды іске асырудың негізі болып табылатындықтан, бұл манипуляция бүкіл қоғам үшін ерекше қауіп төндіреді.Соңғы уақытта…

Читать Читать

Жаһандану жағдайында Қазақстандағы ұлттық идея келешектерi

Жаһандану жағдайында Қазақстандағы ұлттық идея келешектерi

Қазiргi уақыттағы әлемдiк даму негiздерiнiң ғаламдық тұрақсыздығы кезеңiнде Қазақстан үшiн өз жолын айқындау, ел аумағында тұратын барлық халықтардың рухани бiрiгуi проблемасы барған сайын көкейкестi сипат алып отыр. Елiмiздегi ұлттық идея жөнiндегi пiкiрталастың бастамашысы – Қазақстан президентi Н. Ә. Назарбаев. Елбасы жалпы ұлттық идеяны бағалай келiп, мемлекет басшысы оның негiзгi мазмұнындағы Республиканың барлық этностарының достығын, теңдiгi мен тең құқұқтылығын негiздедi.Н. Ә. Назарбаев ұлттық идеяның бес негiзгi ұстанымын белгiледi. «Бiрiншi – барлық этностардың теңдiгi. Екiншi – ұлттық сәйкестiк, ана тiлiнде сөйлесуге ұмтылыс,…

Читать Читать

Становление новой Казахстанской Государственности

Становление новой Казахстанской Государственности

Явление социальной нестабильности особенно харак­терно для государств третьего мира, или развивающихся стран. Если кто-то не совсем знаком с этой политоло­гической терминологией, то можно пояснить, что геопо­литическая карта мира, как в зеркале, отражала реальный процесс идеологического противостояния двух социальных систем. Наряду с хорошо знакомой всем нам социалистической системой выделялась группа индус­триально развитых капиталистических стран, к которым относились Соединенные Штаты, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и большинство государств Западной Европы, то есть всего 19 стран. Третью, совсем небольшую группу государств — экспортеров…

Читать Читать