Діни құрылыстардың құрылым құрушы маңызы

Діни құрылыстардың құрылым құрушы маңызы

Бұл рефераттың мақсаты жеке адамның, сондай-ақ тұтас мемлекеттің, оның қалыптасуы мен дамуының өмірдегі мәдени құрылыстардың қала құрылысы, сәулет-бейнелі, әлеуметтік-экономикалық, тарихи және рухани мәндерін ашу; орыс ұлттық руханилығы мен мәдениетін жаңғырту.

Қарастырылып отырған мәселелер тарихи контексте орыс ауылының өмір сүру салты мен оның қала құрылысы маңызы ретінде православиелік архитектураның әсері туралы толық түсінік береді.

Ресей аумағы кең. Ірі қоныстар – қалалар арасындағы қашықтық үлкен. Қалалар тек тораптар, алып коммуникациялық, өндірістік, адам, Ақпараттық, сауда және басқа да ағындардың қиылысу орталықтары ғана. Осы тораптар мен ағындардың арасында мыңдаған жылдар қатып, өз өмір сүрді және ауыл тұрғындарының шағын және орта қауымдары қоныстанған үлкен кеңістіктердің материктер мен аралдарын дрейфтік.

XIX-XX ғасырлардың технологиялық жарылысына дейін бұл қолөнершілер мен шаруа қауымдары Ресей халқының негізгі массасын құрады және салыстырмалы монолитті рухани қауымдық болып табылады, мыңдаған жылдар бойы православияның ең кең таралған формасында христиандықтың Ресей аумағында пайда болуы және өмір сүруі пайда болатын білімнің басты факторларының бірі болып табылады.

Православие шіркеуі қауымның рухани және адамгершілік ахуалына ықпал етіп қана қоймай, халықтардың көші-қоны, қоныстандыру, жаңа жерлерді игеру процестеріне белсене қатысты. Көбінесе православиелік шіркеудің ғибадат ғимараттары тек сенім мен Үміт қана емес, сонымен қатар жаңа аумақтарды иелену легитимділігінің символына айналды. Әртүрлі тайпалар мен этностар үшін шіркеу мызғымас адамгершілік заңдардың тасымалдаушысы ретінде мұғалім, судья, жасампаздық бағдарлама, сондай-ақ салыстырмалы тепе-теңдік жағдайында қоғамды ұстап тұратын әлеуметтік реттеуші болды.

Сондықтан осы проблеманың қала құрылысы жақтары не бүкіл облыстар мен өлкелердің жайғастыру, жоспарлы ұйымдастыру және инфрақұрылымын дамыту жүйесінде аса табыс ретінде немесе нақты ауылдық елді мекенде аяқталған композициялық ансамбльдер – сәулеттік пейзаждарды құру ретінде қарастырылады.

Діни ғимараттардың құрылысы дүниеге келген және өзгеретін Ресей мемлекетінің барлық әлеуметтік қабаттарының қызметін қоса жүрді. Бұл процесс әрқашан туумен, сыртқы немесе ішкі өсумен, селитебтік аумақтар мен әлеуметтік қатынастардың тұрақтануымен бірге жүрді. Шіркеуліктің аталған үш деңгейлерінің әрқайсысында бұл акт назар аударуға және қарауға лайық, бірақ ең аз сәулеленетін деңгейде – селолық ғибадатханалардың құрылысы мен маңызына тоқталайық.

Жоғарыда аталған проблемалардың барлығының өзара байланысы тарихқа терең енетіні анық: Ресейдегі алғашқы христиан қоныстарынан оның «қарсы» мәнімен және шығыс салдарымен бөлінуіне дейін.

1-тарау.

«Басында сөз болды, және Сөз Құдай болды» – Жоханда айтылған, сондай – ақ, діни құрылыстардың мәндерін түсіну «шіркеу» деген сөздің анықтамаларын түсіну арқылы жүреді-адамдар қоғамдастығы: «онда екеу Менің атым, онда мен олардың арасында»; шіркеу сәулет бейнесі ретінде-рухани және бейбіт өмірде адамзат ұмтылысының жоғары идеалы. Бұл шіркеу құрылымы ғылыми-конструктивтік ойлаудың идеалдарын (ғылым өркениеттің дамуының бір бөлігі ғана) көрсетуі тиіс дегенді білдірмейді,бірақ шара мен сұлулық қоғамдастық пен жеке адамның рухани дамуындағы, оның кемелділікке ұмтылуының МӘНІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.

Діни құрылыстар мен символдардың жалпы сан алуан түрлерін қарастыра отырып, шіркеу, часовня, қоңырау немесе қоңырау шалушы, обет бағанасы немесе крест, зират сияқты қоршауы бар погостарды бөліп көрсетуге болады . Олардың өзара байланысы мен әсері осы тараудың мақсаты болып табылады.

Қала құрылысы ландшафтының сипаттамасы оған апаратын жолдан басталады. Жол-жол, ал жолда ерекше маңызы бар әр түрлі орындар кездеседі. Бұл ерекше орындар Ресейде ескі кезде ерекше белгілермен – ескерткіш немесе обет крест немесе бағандармен белгіленген,барлық жерде адамдар өзін крест белгісі деп санаған. Беткейдегі жоғары төбедегі жазумен немесе иконамен үлкен кескіш крест – бағдар ретінде, азырақ – тіпті ауылдық көшеде немесе орманның ұшында, оберег немесе өткір, мәндер аз-болуы мүмкін. Бірақ әрқашан жақсы және жақсы жерде. Петр I дәуіріндегі мұндай крест, егер қажеттілік болса, часовен орнына қойды; және олардың төрт тіректер туралы бөренелі немесе қырлы байламға салынған шатырларды жиі жабады. Кейде оларды росстаньларға қойды, сонда да адамдар жол бұрылысында отыруға-демалуға, кешіруге, ренжітуге мүмкіндік алуы үшін төбенің астына орындықтар қойды…

Часовня-бұл құрылыс, клеттік немесе шатырлы, бірақ ол шіркеулердің орнына ауылдарда әр түрлі талап қою үшін, кейде олармен бірге қойылды.

Ресейде часовни қажет, кең ауқымды және көп полюд-ны барлық ауылдар емес. Шағын және үнемі жұмыс істейтін шіркеуді ұстап тұру мүмкін емес болған жерде шіркеулерді қойып, оларға нәрестелерге шоқыну, венчание немесе тойтару жасады.

Ерте мехристиан дәуірінде часовни жер асты зираттарына кіре берісте немесе катакомбалық шіркеулердің үстінде қойды. Кейде оларды емдік суы бар бұлақ немесе кілт үстіне қойды, кейде росстандарда және жолсеріктер үшін су беру немесе дұға жинау үшін үлкен жолдарда.

Часовня шіркеуден бірінші апсидтің болмауы және әдетте аз мөлшермен ерекшеленеді, бірақ көптеген ерекшеліктер бар, часовнада ресми жағынан тұрақты Құдайға құлшылық жасамайды.

Шіркеуі-ауылдық приход храмы, ерте мехристиан заманынан көлемдер-бөліктердің өзара бағынуының каноникалық схемасы бар: басты-шіркеудің өзі, батыстан оған трапезной бар притвор, шығыстан-алтарь (апсидтер), солтүстіктен және оңтүстіктен кіші алтарлармен бірге жиі араласады. Бұл жалпыланған схема, Ресейде көп трансформация бар, бірақ бір рет.

Шіркеулерді салу үшін таңдау үшін, Дегенмен, және қалғандары сияқты, орыс шеберлері Мұқият жақындады. Жергілікті жерді интуитивті ма немесе талдай отырып, бірақ шіркеулер жарықтандырылған жерде ең жақсы қабылдау үшін қойды: өзен жағасында, орманның ұшында немесе далада, бірақ барлық осы факторлар құрылыстың ерекшеліктерін атап көрсету үшін жер бедерін ескере отырып, жалпы сәулет-кеңістіктік пейзажды құрады. Өйткені, бұл Құдайға жарамды, ал Құдайдың бейнесі мен ұқсауы бойынша жасалған адам әрдайым сұлулықты сезінеді. Ал егер оның жаны бос және таза болса, онда зұлымдық жоқ, Ал Құдай, онда ол да Құдайдың жаратушысы.

Ескі кезде адамдар Құдайға жақын болды – шіркеуге, олар біртұтас болды: шіркеу адам болмысының бір бөлігі болды. Шіркеудегі трапезная Русьдегі формаға дейінгі уақытта үлкен рөл атқарды, жоғалған — кейінірек жойылған.

Трапезной қоғамдық трапездер мен жиналыстар жиналды, алыс ауылдардан келген қызметті күтті, қолдар мен салық жинау үшін кеңестер және т.б. өткізілді. Шіркеу ауылдың шынайы қоғамдық орталығы болды: формальды емес, адам қалауы бойынша, онда тек әдет-ғұрыптарды орындау ғана емес, өзін-өзі тану мен ар-ождан адамдарды сонда жүргізді.

Ресейде Құдайға құлшылық етуге шақыру үшін қоңырауларға дейін немесе басқа жағдайларда ағаш билерді немесе металл жолақтарды — шегендеу пайдаланды. Қоңырау пайда болған кезде, олар үшін алдымен бағаналы, ал кейінірек кебекпен қоршалған, содан кейін тастан жасалған қоңырауларды, әдетте тарақпен ұштасқан қоңырауларды жасай бастады. Шіркеу немесе часовнидің құрамына кірген қоңыраулар немесе қоңырау шалушылар (форумдық уақытта), тіпті негізгі тараудан жоғары болса да, бірақ жалпы композициялық идеяны анықтау үшін әрқашан қосалқы мәнге ие болды.

Жеке тұрған қоңыраулар шіркеудің батыс жағынан әдетте қойылды және басты қақпасы бар жоғары дуалмен толықтырылған жалпы сәулет-аяқталған ансамбль құрды. Жиі погостада қысқы және жазғы екі шіркеу, және қоңырауы бар жалпы композицияда әдемі тұтас, тартымды бейнені туғызды.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *