Электрондық декларациялау

Электрондық декларациялау

Курстық жұмыс тақырыбының өзектілігі мыналармен анықталады: қазіргі экономикалық даму ұлттық экономикалардың еларалық, өңірлік және бірыңғай шаруашылықаралық кешенге кірігуінің айқын көрінген үрдісімен, еркін сауданың кең ауқымды аймақтарын құруға, халықаралық келісімдердің рөлін арттыруға, тауарлар мен қызметтер алмасу бойынша, қаржы ресурстарының қозғалысы бойынша жоғарылауға ұмтылумен сипатталады, материалдық құндылықтар да, сондай-ақ қаржы қаражаттары да айналымын регламенттейтін бірыңғай ережелермен Қаржы нарығы қалыптастырыла бастайды., барлық елдердегі ұлттық экономикалар белгілі бір шамада ашық болады,әлемдік еңбек бөлінісіне және халықаралық бәсекелестікке енгізіледі.

Сыртқы экономикалық байланыстар объективті негізделген және экономикалық өсудің маңызды факторына айналды. Көптеген елдерде олар ұлттық экономиканың жай-күйін айқындайды және бұл үрдіс келешекте күшейеді.

Қазіргі уақытта Ресейдегі сыртқы экономикалық қызмет қарқынды дамуда. Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік басқару органдары жүйесінде неғұрлым серпінді дамып келе жатқан және сыртқы экономикалық қызмет секторы үшін жауап беретін Ресей Федерациясының Федералдық кеден қызметіне ерекше рөл беріледі.

Кедендік құқықтың негізгі институттарының бірі кедендік ресімдеу болып табылады және РФ кедендік шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарына қатысты уәкілетті тұлғалардың өткізуді қамтамасыз етуге бағытталған өткізілетін іс-шаралардың бірізділігін анықтайтын заңды нормалардың жиынтығы болып табылады.

Курстық жұмыстың міндеттері: кедендік ресімдеудің жалпы ережелерін, кедендік ресімдеудің құрылымын, электронды декларациялаудың ерекшеліктерін зерттеу.

Тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу ережелерін реттейтін барлық құқықтық актілер 1993 жылғы 12 желтоқсандағы РФ Конституциясының, 2010 жылғы 7 шілдедегі Кеден одағының Кеден Кодексінің, 2008 жылғы 24 қаңтардағы РФ ФКҚ N 52 Бұйрығының мазмұнын сақтауға негізделген.

Зерттеу пәні-тауарларды электрондық декларациялау.

Курстық жұмыстың мақсаты тауарларды электронды декларациялаудың барлық ерекшеліктерін анықтау, сондай-ақ электрондық декларациялардың барлық кемшіліктерін ашу болып табылады.

Жұмыс екі тараудан тұрады, онда курстық жұмыстың тақырыбы жан-жақты ашылады.

1. Кедендік декларациялаудың жалпы ережелері.

1.1. Кедендік декларация ұғымы.

Кедендік декларация (ТД) құжат – белгіленген нысан бойынша жасалған, тауарлар туралы мәліметтерді қамтитын, туралы, таңдалған кедендік рәсім және үшін қажетті өзге де мәліметтер және тауарларды шығару.

Тауарлар кедендік рәсімге орналастыру кезінде кедендік декларациялауға жатады. Тауарларды кедендік декларациялауды декларант не декларанттың атынан және тапсырмасы бойынша әрекет ететін кеден өкілі жүргізеді. Кедендік декларациялау кедендік декларацияны пайдалана отырып, жазбаша және (немесе) электрондық нысанда жүргізіледі.

Тауарларды кедендік декларациялау кезінде мәлімделген кедендік рәсімдерге және тауарларды өткізетін тұлғаларға байланысты кедендік декларацияның мынадай түрлері қолданылады:

1) тауарларға арналған декларация;

2) транзиттік декларация;

3) жолаушылардың кедендік декларациясы;

4) көлік құралына арналған декларация.

Кедендік декларацияны толтыру нысандары мен тәртібі Кеден одағы Комиссиясының шешімімен айқындалады.

Кедендік декларация электрондық құжат түрінде ұсынылуы мүмкін. Кедендік декларацияны электрондық құжат түрінде ұсыну және пайдалану тәртібі Кеден одағы Комиссиясының шешімімен айқындалады.

Кедендік декларацияны жазбаша нысанда беру кеден органына оның электрондық көшірмесін ұсынумен сүйемелденуі тиіс. Кедендік декларацияның электрондық көшірмесінің құрылымы мен форматы, сондай-ақ оны ұсыну және пайдалану тәртібі Кеден одағы Комиссиясының шешімімен айқындалады.

Тауарларға арналған декларацияда мынадай негізгі мәліметтер көрсетіледі::

1) мәлімделген кедендік рәсім;

2) декларант, кеден өкілі, тауарларды жөнелтуші және алушы туралы мәліметтер;

3) тауарларды халықаралық тасымалдау және (немесе) оларды Кеден одағының кедендік аумағы бойынша кедендік бақылаумен тасымалдау үшін пайдаланылатын көлік құралдары туралы мәліметтер;

4) тауарлар Кеден одағының кедендік аумағы бойынша кедендік бақылаумен тасымалданатын (тасымалданатын) халықаралық тасымалдаудың көлік құралдары және (немесе) көлік құралдары туралы мәліметтер;

5) тауарлар туралы мәліметтер:

атауы;

сипаттамасы;

сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы бойынша тауарлардың сыныптамалық коды;

шығарылған елдің атауы;

жөнелтуші (межелі) елдің атауы);

қаптамалардың сипаттамасы (Саны, түрі, таңбалануы және реттік нөмірлері);

килограмм (брутто салмағы және нетто салмағы) және басқа өлшем бірліктеріндегі саны;

кеден құны;

статистикалық құны;

6) кедендік төлемдерді есептеу туралы мәліметтер:

кедендік баждардың, салықтардың, кедендік алымдардың ставкалары;

кеден төлемдерін төлеу бойынша жеңілдіктерді қолдану;

есептелген кедендік баждардың, салықтардың, кедендік алымдардың сомасы;

Кеден одағына мүше мемлекеттің заңнамасына сәйкес белгіленетін және кедендік төлемдерді есептеу үшін қолданылатын валюта бағамы;

7) сыртқы экономикалық мәміле және оның негізгі шарттары туралы мәліметтер;

8) шектеулерді сақтау туралы мәліметтер;

9) тауарларды өндіруші туралы мәліметтер;

10) тауарларды кедендік рәсіммен орналастыру шарттарының сақталуын растайтын мәліметтер;

11) ұсынылатын құжаттар туралы мәліметтер;

12) тауарларға арналған декларацияны жасаған тұлға туралы мәліметтер;

13) тауарларға арналған декларацияны жасау орны мен күні.

1.2. Электрондық декларациялау.

Жүз пайыз электронды декларациялауды енгізу ФТС-ның басты міндеті болып табылады. Кедендік ресімдеу мен кедендік бақылауды жүргізу кезінде интернет-технологияларды пайдалану кеден органдары қызметінің перспективалық бағыты болып табылады. Ресейде электрондық декларациялауды бастау алған бірінші құжат «тауарларды электрондық нысанда декларациялау кезінде кедендік операцияларды жасау туралы Нұсқаулықты бекіту туралы»Ресей ГТК 2004 жылғы 30 наурыздағы № 395 бұйрығы болды.

Қазіргі уақытта жаңа құжат, РФ ФКҚ 2008 жылғы 24 қаңтардағы N 52 бұйрығы «кеден органдарына тауарларды кедендік ресімдеу мақсаттары үшін электрондық нысанда мәліметтерді берудің ақпараттық технологиясын енгізуді қамтамасыз ету мақсатында «Интернет» халықаралық желілер қауымдастығын пайдалана отырып, кедендік ресімдеу және бақылау процестерін жетілдіруге, сондай-ақ шекарадағы өткізу пункттері жұмысының тиімділігін арттыруға көмектеседі.

2011 жылдың 1 қаңтарында «кедендік декларацияны электронды құжат түрінде ұсыну және пайдалану тәртібі туралы Нұсқаулық» № 494 8.12.2010 ж.күшіне енді. Осы Нұсқаулық КО Кеден кодексінің 180 және 183-баптарына сәйкес әзірленді және кедендік декларацияны электронды құжат түрінде ұсыну және пайдалану тәртібін айқындайды.

Интернет-декларациялау қағаз құжат айналымынан кетуге, сондай – ақ декларацияларды ресімдеу жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді-енді шығарылымға орташа есеппен 30 минуттан 3 сағатқа дейін кетеді. Бұл ретте декларантқа кеден бекетіне қатысудың қажеті жоқ. Декларант құжаттарды кеден инспекторының атына жіберуді тікелей жұмыс орнынан орындайды. Құжаттарды ақпаратты криптоқорғау құралдары және ЭД функциялары бар декларант бағдарламасы орнатылған кез келген компьютерден жіберуге болады, мысалы, «ГТҚ-PRO».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *