Индивидуумдардың өзара іс-қимыл аксиомалары

Индивидуумдардың өзара іс-қимыл аксиомалары

Бірінші топтың аксиомалары индивидуумдар, индивидуумдар топтары игіліктер, өзі үшін әрекеттер, өз ұрпағын анықтады. Қарастырылатын топтың аксиомалары индивидуумдар мен индивидуумдар топтары ғана емес, басқа индивидуумдар мен индивидуумдар топтары өндіретін игіліктерді, әрекеттерді пайдалануды кеңейту үшін индивидуумдар, индивидуумдар топтары арасындағы игіліктер, әрекеттер алмасу ұғымын анықтайды. Игіліктер, әрекеттер өндірісінің осы сатысы индивидуумдардың әртүрлі топтарына араласуға, қарым-қатынас жолдарын, өзін тасымалдау құралдарын және алмасатын іске асыру игіліктерін іздеуге, қарым-қатынас тәсілін жасауға мүмкіндік береді: ым-қимыл, дыбыс сигналдары, әр түрлі игіліктерді алмасу баламалары, индивидуумдардың әртүрлі топтары арасындағы әрекеттер. Өндіріс тәсілдері, еңбек құралдары алмасу өнімдері болып табылады. Әртүрлілік және олардың саны артады. Индивидуумдар саны өсуде, өйткені индивидуумдардың өміршеңдігі артады.

Ii1 Аксиома
Екі индивидуум нәтижесінде материалдық әрекеттермен, игіліктермен (еңбек құралдары, еңбек нәтижелері, аң аулау, қорғау құралдары, шабуылдар) алмасу болып табылатын құрылымдық өзара іс-қимыл жасай алады.

Қарапайым өзара іс-қимыл, екі индивидуум арасындағы өзара қарым-қатынас мұнда I1 – I2 индивидуумы өндірген игіліктерді немесе әрекеттерді тұтынатын индивидуум; Д (t) – I1 және I2 арасындағы игіліктер алмасу жөніндегі өзара іс – қимыл уақыты; Name (I2) – I2 индивидуумы өндірген игіліктердің атауы; W (I2, I1) — I2 және I1 арасында игіліктер алмасудың жүргізілген саны; S (I2, I1) — игіліктерді өндіру уақыты мен олардың функционалдық қасиеттері бойынша бірлік үшін игіліктер алмасудың баламалығы.

(2.4) I2 және I1 арасындағы игіліктер алмасуының кванттық теңдеуін атаймыз. Кванттық теңдеу (2.4) құрылымдық бөлінбейді, өйткені кез келген мүшесіз ол мағынасын жоғалтады.

I2 мен I1 арасындағы қарым-қатынас нәтижесінде I2 Name (I2) атауы W (I2) мөлшерінде I1 индивидуумы өндірген Name (I1) игіліктерінің атауларына W (I1) мөлшерінде өзгеретіні, өндірілген игіліктердің бірлігі үшін S (I2, I1) эквивалентті санымен немесе Name (I2) атауындағы игіліктердің бірлігі үшін W (I2) санында Name (I2) атауы W (I2) I1 тиісті индивидуумдарымен өндірілген игіліктерге қатысты I1 (I1) эквивалентті санымен.

I1) = W (I1) – индивидуум I2 өзі өндірген игіліктерді W (I2, I1) I1 индивидуумы W (I1) мөлшерінде өндірілген игіліктерге айырбастайды, игілік бірлігі үшін S (I2, I1) эквивалентті санына. Егер I1 I2 индивидуум игілігіне оның жасаған игіліктерін алмасса, онда W (I1, I2) · S (I1, I2) = W (I2) түріндегі алмасу теңдеуі орындалады. Алғашқы сөз алғандар игіліктер өндіру уақыты мен олардың функционалдық қасиеттері бойынша эквивалентті мөлшерде алмасып отырды, өйткені олар табиғатта бір ресурстарды, шикізатты пайдаланды.

1 анықтамасы. Бірінші топтың аксиомасында индивидуумдардың өмір сүруінің шарты ретінде «үздіксіз әрекет жасау үшін, д (t) кезіндегі игіліктер» деген сөз болды. Игіліктерді өндіру индивидуумдар мен индивидуумдар топтарымен үздіксіз жүзеге асырылатындықтан, индивидуумдар мен индивидуумдар топтары арасында алмасу үздіксіз жүзеге асырылуы тиіс.

Ii2 Аксиома
Индивидуумдардың екі тобы құрылымдық өзара іс-қимыл жасай алады, олардың нәтижесі материалдық әрекеттермен, белгілі бір атаудағы игіліктермен Өз және өз ұрпағының тіршілігін қамтамасыз ету үшін баламалы мөлшерде алмасу болып табылады.

Индивидуумдардың екі тобы арасындағы экономикалық қатынастарды түрді білдіру арқылы анықтаймыз

мұнда П1 – П2 тобының Name(П2) атауымен игілікті тұтынатын индивидуумдар тобы; W (П2, П1) – П2 индивидуумдар тобынан П1 индивидуумдар тобы сатып алған игіліктердің саны; S (П2, П1) — П2-ден игіліктердің игіліктердің игіліктерге айырбастаудың П1 өндірілген уақыты және олардың функционалдық қасиеттері бойынша баламалылығы. (2.4) теңдеуден (2.5) С (2.4) ұқсастығы бойынша: W (П2, П1) · S (П2, П1) = W (П1).

П2 мен П1 арасындағы қарым-қатынас нәтижесінде П2 индивидуумдар тобының жасаған игіліктері W (П2) санындағы Name (П1) атауларына ауыстырылады, П1 индивидуумдар тобы өндірген W(П1) санында, бірлік үшін S (П2, П1) эквивалентті санына өзгереді. Осыған ұқсас, егер П1 ол жасаған игіліктерді П2 индивидуумының игілігіне айырбастайтын болса, онда алмасу теңдеуі орындалады

Айырбастау жүргізілген игіліктердің бірлігі үшін S (П2, П1) эквивалентті мөлшерде жүргізіледі немесе Name (П2) атауындағы игіліктердің бірлігі W (П2) санындағы П1 индивидуумдар тобына сәйкес келетін өндірілген игіліктерге қатысты тең немесе конкруэнтн түрінде жүргізіледі.

Теңдеу (2.7) индивидуумдардың екі тобы арасындағы өз тіршілігін қамтамасыз ету үшін уақыт пен кеңістікте баламалы санда өндірілген игіліктермен алмасу жөніндегі қатынастарды сипаттайды.

Іс-әрекеттер индивидуумға жатады,өйткені ол оларды жеке-дара жасайды. Игіліктер индивидуум топтары әрекеттерінің санатына жатады.

Ii3 Аксиома
Егер кез келген екі индивидуум бір немесе әр түрлі атаулардағы әрекеттер, игіліктер жасаса, онда олар өздерінің өмір сүруін қамтамасыз ету үшін баламалы мөлшерде өздері жасаған іс-әрекеттер, игіліктер алмасу жөніндегі қатынастарға міндетті түрде түседі.

Запишем аксиому түріндегі құрылымдық арасындағы қарым-қатынас индивидуумами түрінде

Бұл аксиома табиғи шаруашылықтан бастап қоғамның даму аксиомасы деп санауға болады.

Адам дамуының ерте кезеңінде ii3 аксиомасын орындау индивидуумдар арасындағы қашықтыққа белгілі бір шектеулерде мүмкін болады.

Ii4 Аксиома
Егер көптеген адамдардың екі тобы игіліктер жасаса, онда олар өздерінің өмір сүруін қамтамасыз ету үшін баламалы мөлшерде өздері жасаған игіліктерді айырбастау жөніндегі қатынастарға міндетті түрде кіреді.

Қоғамның даму аксиомасы: индивидуумдар тобы қоғамдардың дамуымен бірігуге бейім. Адам дамуының ерте кезеңінде ii4 аксиомасын орындау индивидуумдардың тірі топтарының қашықтығына белгілі бір шектеулер кезінде мүмкін болады, алайда бұл қашықтықтар ұзағырақ болады, өйткені көлік құралдары индивидуумдардың топтарында пайда бола бастайды.

2 анықтамасы. Индивидуумдар мен индивидуумдар топтары арасындағы қатынастар Д (t) уақытында үздіксіз жүзеге асырылуы мүмкін.

Экономикалық қоғамдастықтар өндірісін дамытудың осы сатысында кейбір қоғамдастықтарды біріктіретін қоғамдық экономика ұғымы әлі жоқ,көптеген әлемдік экономикалық қоғамдастықтар мен олардың арасында белгіленген экономикалық байланыстар жоқ. Қоғамдық әлем (П. Кюридің себептілік принципі бойынша) индивидуумдарды еніп, оларды еңбек құралдарын кеңейтуге, қоғамдық еңбек құралдарын: үлкен қайықтарды, балық аулайтын желілерді өндіру бойынша индивидуумдарды топтарға біріктіруге, жердің үлкен көлемін игеруге, жеке адамдардың экономикалық қоғамдастықтарының өмір сүруі үшін үй жануарларының үлкен санын ұстауға бағыттайды. Әлемдік қауымдастықтар отырықшы өмір салтын жүргізе бастайды. Игілік алмасу жөнінде алыс экономикалық қоғамдастықтармен байланыс орнату үшін өз қоғамдастықтарының өміршеңдігін ұлғайту үшін жаңа алаңдарды игеру үшін көлік құралдарына (жер үсті, су) қажеттілік пайда болады.

2.3. Тәртіп аксиомалары

Осы топтың аксиомалары индивидуумдар, индивидуумдар топтары арасындағы «өзара іс-қимыл» ұғымын жүзеге асыру игіліктерін өндіретін және баламалы мөлшерде алмасатын екеуден астам индивидуумдар арасында анықтайды. Бұл топтың аксиомалары индивидуумдар мен индивидуумдар топтары арасындағы алмасудың кеңеюі туралы айтады, бұл индивидуумдар санының өсуін көрсетеді. Аксиомның көмегімен индивидуумдар тобының ішінде құрылымдану ұғымы, ОӘБ, сан және функционалдық белгілері бойынша игіліктермен баламалы алмасудың арақатынасы ұғымы белгіленеді. Сонымен қатар, электр энергиясын өндіру үшін электр энергиясын өндіру және тарату үшін электр энергиясын өндіру үшін электр энергиясын өндіру және тарату үшін электр энергиясын өндіру үшін электр энергиясын өндіру үшін электр энергиясын өндіру және тарату үшін электр энергиясын өндіру үшін электр энергиясын өндіру үшін электр энергиясын өндіру үшін электр энергиясын өндіру үшін электр энергиясын өндіру үшін электр энергиясын өндіру үшін электр энергиясын өндіру үшін электр энергиясын

2.3.1. Индивидуумдар үшін тәртіп аксиомасы

Iiii1 Аксиома
Егер I1 және I2 екі индивидуум (2.1) теңдеумен сипатталатын эквивалентті мөлшерде олар өндірген игіліктермен алмасу жөніндегі қатынастарға кіріссе, онда (табылып) i3 үшінші индивидуум бар, ол өзі мен онымен қарым-қатынасқа түскен индивидуумның өмір сүруін қамтамасыз ету үшін эквивалентті мөлшерде игіліктерді айырбастау жөніндегі сипатталған екі индивидуумның кем дегенде біреуімен қарым-қатынасқа түседі.

Бірінші екі индивидуум мен үшінші индивидуум арасындағы әрекеттермен (игіліктермен) алмасудың баламалы саны міндетті түрде бірдей болуға тиіс емес.

Үш индивидуумның арасындағы көрсетілген қатынастар келесі теңдеумен сипатталады:

Индивидуум I3 I1-мен D (t) уақыты кезінде S (I3, I1) эквивалентті санындағы Name (I3) игіліктерімен алмасу бойынша W (I3, I1) санындағы қатынастарға түседі. Бұл жағдайда индивидуум I2 индивидуум шығаратын игіліктерді толықтай ауыстырған немесе индивидуум I1 баламалы алмасуға i3 индивидууммен баламалы алмасуды сақтай отырып, тиісті эквиваленттердегі индивидуум I2 қосымша игіліктерін қосты. Бұл жағдайда сақтау және теңдеу (2.9) түрінде немесе I2 және I3 индивидуумдары арасында теңдеу түрінде жасаған игіліктермен алмасу қосылады сондай-ақ i3 және I1 индивидуумдары мен I3 және I2 индивидуумдары арасындағы арақатынас тиісті эквивалентті мөлшерде кері тәртіппен: Егер біз уақыт сызығында Д (t) қатарынан үш индивидуумды және олар жасаған әрекеттерді, тиісті атаулардың игіліктерін, санын және баламалы алмасуларды кейінге қалдырсақ, келесі суретті аламыз.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *