Көлік құралдарына қатысты кедендік рәсімдер

Көлік құралдарына қатысты кедендік рәсімдер

ТЖМК қатысты жекелеген кедендік рәсімдер-Беларусь Республикасы Кеден кодексінің жаңа редакциясының күшіне енуімен 01.07.2007 жылы ғана пайда болған кеден заңнамасы нормаларының жеткілікті жаңа жиынтығы. Жоғарыда айтылғандай, осы санаттағы тауарларды кедендік ресімдеудің ерекше тәртібінің пайда болуы оларды өткізу жиілігіне және тиісінше оларды кедендік ресімдеуді оңайлату қажеттілігіне байланысты.

Мәселен, әрбір рәсімге толығырақ тоқталайық.

Кедендік әкелу ХТКҚ – кедендік рәсімі анықтайтын арнайы пайдалану тәртібі халықаралық тасымалдау көлік құралдарын кеден аумағында белгілі бір мерзім ішінде және допускающая кейіннен әкету және осындай көлік құралдарын кедендік аумағынан без төлеу бойынша салық міндеттемелері туындаған кедендік әкету баждарын (п. 1 ст. 133 ТК).

ТКМК осы рәсімге Беларусь Республикасының резиденттері де, резидент еместері де орналастыра алады. 2-тармағына сәйкес ЕҢБЕК кодексінің 133-құжат аталған рәсімге орналастырылса, тек көлік құралдары, шет мемлекеттердің аумағында тіркелген.

Бұл ретте мұндай кедендік рәсімге орналастыру кезінде ТЖМК өзінің шетелдік тауарлар мәртебесін сақтайды және оларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелері туындамайды.

ТЖМК-ны әкелу пунктінде көрсетілген рәсіммен ТЖМК-ны әкелуге рұқсат берілген күннен бастап 30 күнтізбелік күнге ең жоғары мерзімге орналастырады. Осы мерзім аяқталғаннан кейін ТЖМК қатысты әкелу рәсімін аяқтау қажет.

Рұқсат беру тәртібін әкелуге (әкетуге) ХТКҚ тәртібін, сондай-ақ кедендік операцияларды жүзеге асыру кезінде рәсімдердің аяқталғаны әкелу (әкету) ХТКҚ қаулысымен анықталған ГТК 30.06.2007 жылғы №73 (бұдан әрі – қаулы №73).

Осы тәртіптің негізгі сәттерін келтіреміз.

Тауарларды ТЖМК-ны әкелу (әкету) рәсіміне сәйкес пайдалану үшін кеден органдарының рұқсатын алу қажет.

ТЖМК-ны әкелу кезінде мұндай рұқсат көлік түріне байланысты мынадай құжаттар болып табылады:

1. автомобиль көлігі:

1.1. нысаны №73 қаулыға қосымшада айқындалған көлік құралын әкелу куәлігі (бұдан әрі – КҚД);

1.2. тіркеу нөмірлері ХЖТ кітапшасында көрсетілген және ХЖТ рәсімі бойынша тауарларды өткізуші автомобиль жүктеріне қатысты белгіленген тәртіппен ресімделген және кеден органының ХЖТ әкелуге рұқсат беру туралы белгісі бар ХЖТ кітапшасы;

2. әуе көлігі-бас декларация;

3. темір жол көлігі:

3.1. еркін нысандағы темір жол жолаушылар ТЖМК тізілімі;

3.2. тасымалдаушы көрсетілген өткізу ведомосі көлемінде электрондық түрде ақпарат берген кезде темір жол ЖМК жүктеріне қатысты темір жол жылжымалы құрамына беру ведомосі.

Аталған құжаттар 1.2, 2, 3.1, 3.2) тасымалдаушы кеден органына береді және оларға кеден органдарының «КО әкелуге рұқсат етілген» деген белгісі қойылғаннан кейін, жеке нөмірлі мөрімен және кеден органы лауазымды адамының қолымен расталған осындай рұқсат берілген күні көрсетіле отырып, ТЖМК әкелуге рұқсат етіледі.

КҚБ-ны тасымалдаушы ұсынған құжаттардың негізінде кеден органының лауазымды адамы тікелей толтырады және береді. Сондай – ақ, №73 қаулымен бекітілген халықаралық тасымалдау көлік құралын әкелу куәлігін (бұдан әрі — №73 Нұсқаулық) толтыру тәртібі туралы Нұсқаулықтың 2-тармағының 2-тармақшасына сәйкес әкелу пункттерінде ТЖМК құрамына бір КСТС рәсімделетінін атап өту қажет. Алайда тасымалдаушының қалауы бойынша автопоезд құрамына кіретін көлік құралының әрбір бірлігіне КСТҚ ресімделуі мүмкін. Көлік құралдарының құрамына бір УВТС ресімдеу әкелу пунктінде кедендік ресімдеу уақытын айтарлықтай қысқартуға мүмкіндік береді. Бұдан бұрын («Беларусь Республикасы Мемлекеттік Кеден комитетінің 2007 жылғы 30 маусымдағы №73 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2008 жылғы 19 қарашадағы №98 ГТК қаулысы күшіне енгенге дейін) Беларусь Республикасының кеден аумағына тауарсыз ТЖМК-ны әкелу кезінде осы автопоездың құрамына кіретін көлік құралының әрбір бірлігіне КҚЖК-ны міндетті ресімдеу көзделгені маңызды. Алайда енді тауармен және онсыз ТЖМК-де мұндай шектеу жоқ және КСТК жоғарыда айтылғандай тасымалдаушы әрбір көлік құралына КСТК ресімдеуді тікелей өтінген жағдайларды қоспағанда, кез келген жағдайда көлік құралдарының барлық құрамына ресімделеді.

КҚКО-ға сәйкес кеден органының лауазымды адамы КҚД-ны толтырғаннан кейін оны алған адам. 3.8. №73 Нұсқаулықтың 3-тармағы КҚД-мен танысу, оның екі данасында да алғаны туралы қол қою және өзінің аты-жөні қойылуы тиіс.

№73 қаулының 3-тармағы сондай-ақ кеден органы ТЖМК әкелуге рұқсат беруден бас тартқан жағдайда, тасымалдаушының қалауы бойынша оған мұндай бас тартудың себептерін көрсете отырып, бас тартудың жазбаша растамасы ұсынылуы мүмкін. Осы жазбаша растауды кеден органының лауазымды адамы еркін нысанда жасайды.

Абз сәйкес ТЖМК-ны әкелу рәсімі аяқталған кезде. 2 ҚҚП. N 73 қаулының 4-т. 4.2.Т. ТЖМКҚ әкелуге берілген рұқсат, мұндай рұқсат ХЖТ кітапшасының нысанында болған жағдайларды қоспағанда, тасымалдаушыдан әкету пунктінде алынады. Бұл ретте егер ТЖМК-ға тауарлар тасымалданса, онда ТЖМК-ны әкелу рәсімін аяқтау үшін тауарларды кедендік бақылаудан алуға жол беретін мән-жайлардың басталуы тексеріледі. Аталған жағдайлар ББӘ-ге сәйкес. 3-тар. N 73 қаулының 4-тармағы 4.2.:

1) кедендік транзит кедендік рәсімінің аяқталуы туралы куәлік;

2) кедендік транзит кедендік рәсімі бойынша тауарларды тасымалдауға кедергі келтіретін авария, еңсерілмейтін күштің әсері немесе өзге де мән-жайлар туралы акт;

3) ХЖТ кітапшасының №2 түбіршегі (жасыл түсті) толтырылған ХЖТ кітапшасы;

4) өзге де құжаттар.

Кедендік транзиттің кедендік рәсімін аяқтау туралы куәлікті және авария, еңсерілмейтін күштің әсері немесе кедендік транзиттің кедендік рәсімі бойынша тауарларды тасымалдауға кедергі келтіретін өзге де жағдайлар туралы актіні берудің нысандары мен тәртібі ГТК 2007 жылғы 29 маусымдағы №70 қаулысымен айқындалған.

№73 қаулы сондай-ақ КҚКО телқұжаттарын беру тәртібін айқындайды. Телнұсқаны алу қажеттілігі, мысалы, бір УВТС ресімделген көлік құралдарының құрамына кіретін көлік құралын ағытқан кезде (көлік құралдары ауыстырылған жағдайда немесе өзге жағдайларда) туындауы мүмкін. Осылайша, әрбір көлік құралының Беларусь Республикасының кеден аумағында болуының заңдылығын құжатпен растау талап етіледі, бұл КҚД телнұсқасын беру арқылы жүзеге асырылады.

№73 қаулының 7-тармағы КҚКО телнұсқасы берілуі мүмкін жағдайларды нақты анықтайды:

1. тт-ға сәйкес тасымалданатын тауарлармен жүк түсіруге, қайта тиеуге (қайта тиеуге) және өзге де жүк операцияларына, сондай-ақ осындай тауарларды тасымалдайтын көлік құралдарын ауыстыруға рұқсат беру кезінде, бұрын көлік құралдарының құрамына ресімделген кезде. Бұл ретте ТЖМК әкелуге рұқсаттардың телнұсқалары ТЖМК-ға қатысты ресімделеді, олар бұдан әрі ТТ сәйкес тауарларды тасымалдауға қатыспайды;

2. тасымалдаушы жүгінген кезде:

2.1. заңнамада белгіленген жағдайларда кеден органдарының ХЖТ кітапшасын алып қоюы, оның жоғалуы не оны ұстаушысы пайдаланған ХЖТ кітапшасын «БАМАП» халықаралық автомобиль тасымалдаушылары қауымдастығына қайтаруы, егер ХЖТ әкелуге рұқсат ХЖТ кітапшасының нысанында болса;

2.2. ТЖМК әкелуге бір рұқсат көлік құралдарының құрамына ресімделген кезде, бос көлік құралдарының құрамынан ТЖМК-ны ағыту;

2.3. жоғалған УВТС.

№73 Нұсқаулықтың 6-тармағында қамтылған маңызды нюанс: ТЖМК әкелуге рұқсаттың телнұсқасы, тіпті рұқсат ХЖТ кітапшасы нысанында болса да, кез келген жағдайда КСК нысаны болады. Бұл ретте:

1) халықаралық тасымалдаудың көлік құралын әкелуге рұқсат КҚД нысанында болған кезде рұқсаттың телнұсқасы КҚД көшірмесі нысанында болады. Бұл ретте КҚКО көшірмесінің «1-Ескертпе» жолында «Телнұсқа» деген жазба енгізіледі, ал КҚКО түпнұсқасының «1-Ескертпе» деген жолында «телнұсқа берілді:» деген жазба енгізіледі, бұдан әрі оларға қатысты рұқсаттардың телқұжаттары берілген ТЖМК нөмірлері көрсетіледі. Рұқсаттың телнұсқасын ресімдеген кеден органының лауазымды адамы өзінің қолымен және жеке нөмірлі мөрімен КҚКО телнұсқасында және түпнұсқасында жасалған жазбаны растайды;

2) рұқсаттың телнұсқасы КҚКО нысаны болады және ТЖМК әкелуге рұқсат КҚКО нысаны болмаған жағдайда, ТЖМК-ны әкелу рәсімінің қалған қолданылу мерзіміне арналған №73 нұсқаулыққа сәйкес ресімделеді. Бұл ретте КҚКО-ның «1-Ескертпе» деген жолында «Дубликат»деген жазба енгізіледі. ЖДП әкелуге рұқсат ХЖТ кітапшасының нысаны болған жағдайда, бұл жолда ХЖТ кітапшасының нөмірі көрсетіледі.

Сондай-ақ №73 қаулымен тасымалдаушыда КСҚ болмауы мүмкін жағдайлар реттелді. Мысалы, мұндай жағдай Беларусь-Ресей шекарасында кедендік бақылаудың болмауына байланысты туындауы мүмкін.

Мұндай жағдайларда КҚКО №73 Нұсқаулықтың 7-тармағына сәйкес ішкі (ведомстволық) кедендік ресімдеу пункттерінде (бұдан әрі – ӘҚтК) ресімделуі мүмкін. Бұл ретте мұндай жағдайларда КСТК ресімдеу туралы шешім Беларусь Республикасының кеден аумағына ТЖМК әкелу күнін белгілеу бойынша тексеру іс-шаралары жүргізілгеннен кейін қабылданады.

ТЖМК-ны әкелуге (әкетуге) рұқсат беру тәртібінің тағы бір нюансы: ТЖМК-ның өзі және кажп-да санамаланған тасымалдаушы туралы мәліметтер. N 73 Нұсқаулықтың 3-тармағының 3.1 және 3.2-тармақтары бойынша тасымалдаушы кедендік ресімдеуді жеделдету мақсатында электронды түрде (N 73 Нұсқаулықтың 8-тармағы) ұсынуы мүмкін, бұл тауарларды тасымалдау кезінде кедендік шекарадан өтуді жеделдету үшін маңызды емес.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *