Кеден құқығының мәні

Кеден құқығының мәні

Әрбір саланың өз мәні мен реттеу әдісі бар екені белгілі. Кедендік құқық – құқықтық ғылымда салыстырмалы түрде жаңа және аз зерттелген құбылыс болғандықтан, оның мәні мен реттеу әдісінің ерекшеліктерін анықтау айтарлықтай күрделі, бірақ сонымен бірге өзекті міндет болып табылады. Заңгерлердің арасында ресейлік құқықтың дербес саласы – кедендік құқық бар ма деген мәселеде бір ауызбіршілік жоқ екенін атап өту керек. Кейбіреулер бұл тек кедендік заңнама туралы болуы мүмкін деп санайды. Басқа мамандар кедендік құқық туралы Әкімшілік құқық саласы (кіші сала немесе тіпті институттардың бірі), оның өзіндік бөлек тармағы туралы айтуға болады деп санайды.

Мұндай көзқарастар кеден құқығының тұжырымдамасы сияқты өмір сүруге құқылы, оған сәйкес ол құқық саласы ретінде қарастырылады. Бұл тұжырымдама осы проблеманы талдау негізінде жатыр. Қажетті түсіндірулерсіз алынған кедендік құқық ұғымы бірнеше шартты және даусыз емес. Оны талдауға кірісе отырып, құқық саласын қарауға ұқсас тәсіл қазірдің өзінде заң әдебиетінде қаралғанын атап өту керек. Сондықтан мен курстық жұмыста осы мәселені толық көлемде қарастыруға тырысамын.

кеден құқығы: пәні, жүйесі, көздері

1. кеден құқығының мәні

Құқық салаларын ажырату негізіне заң ғылымы құқықтық реттеудің мәнін, яғни құқықтың қандай да бір саласының нормаларымен реттелетін қоғамдық қатынастардың шеңберін қояды. Құқықтық реттеудің мәні-құқық салаларын бөлудің басты критерийі. Әрбір саланың құқықтық реттеудің өзіндік ерекше мәні бар.

Кедендік құқықтың мәні кешенді сипаттағы қоғамдық қатынастар болып табылады. Қатынастардың бұл шеңбері құқықтық реттеудің мәні болып табылатын кеден ісінің мазмұны мен құрылымына негізделген.

Кеден құқығын реттеу пәні туралы мәселе неғұрлым күрделі және, мүмкін, заң ғылымында ең аз әзірленгендердің бірі болып табылады. Кедендік саясат бойынша кейбір жарияланымдарда ғана осы мәселе бойынша пікір айтылды. Мәселен, К. К. Сандровский былай деп атап өтті: «кеден құқығына қатысты мұндай нәрсе мемлекет белгілеген кедендік режимге және жалпы кеден саясатын жүргізуге байланысты туындайтын қоғамдық қатынастар болып табылады». Бұл ұйғарымның кемшілігі оның жалпы кеден ісін көрсетпейтіні болып табылады. Назар тек бір ғана, бірақ өте маңызды, оның өзегі (кеден саясаты). Бұл анықтамада құқықтық реттеудің мәні қандай да бір шамада кедендік мақсаттар үшін РФ кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарының мәртебесін анықтайтын ережелер мен ережелердің жиынтығын білдіретін кедендік режим-тар ұғымға ұқсас.

Кеден ісі өзінің құрамы мен құрылымы бойынша күрделі, көп қырлы құбылыс, ол кешенді сипатқа ие. Сондықтан кеден ісі саласындағы қоғамдық қатынастар да құқықтың әртүрлі салаларының Елеулі ерекшелігімен ерекшеленетін және нормаларымен реттелетін топтарға бөлінуі мүмкін: Конституциялық (Мемлекеттік); басым бөлігінде – әкімшілік және әкімшілік-іс жүргізу; азаматтық; қылмыстық; еңбек және басқа да құқық салалары, ал белгілі бір бөлігінде – халықаралық құқық.

Егер кедендік құқықты реттеу мәніне кіретін қоғамдық қатынастарды жіктеуге тырысса, онда кеден ісінің қабылданған құрылымына сәйкес олар мынадай түрде ұсынылуы мүмкін.

Бірінші топ – кеден саясаты саласындағы қоғамдық қатынастар; екінші – тауарлар мен көлік құралдарын кедендік шекара арқылы өткізуге байланысты қатынастар мен қағидаттар; үшінші – кеден режимдерінің мәртебесін сипаттайтын қатынастар; төртінші – кедендік-тарифтік реттеу саласындағы қатынастар; бесінші – кедендік төлемдерді алу саласындағы қатынастар; алтыншы – кедендік ресімдеумен байланысты қатынастар; жетінші – Кедендік бақылау саласындағы қатынастар; сегізінші – кедендік статистика саласындағы қатынастар.; тоғызыншы-контрабандаға және кеден ісі саласындағы өзге де қылмыстарға байланысты қатынастар; оныншы-кеден ережелерін бұзуға және олардың жауапкершілігіне байланысты қатынастар; он бірінші-кеден ережелерін бұзу туралы істер бойынша іс жүргізуге байланысты туындайтын қатынастар; он екінші — кеден ережелерін бұзу туралы істерді қарауға байланысты туындайтын қатынастар.

Барлық аталған қатынастар топтарын біртұтас тұтастыққа біріктіретін ортақ белгі олардың жиынтығында кеден ісі саласындағы қоғамдық қатынастарды құрайтыны болып табылады. Барлық осы қарым-қатынастар басқарушылық сипатқа ие және көбінесе әкімшілік-құқықтық реттеумен қамтылады. Кеден төлемдері саласындағы кейбір қатынастар банк құқығының нормаларымен реттеледі. Атап айтқанда, Кеден кодексінің 122-бабына сәйкес, кеден төлемдерін төлеуді қамтамасыз ету ретінде шетел валютасымен операциялар жүргізуге орталық банктің лицензиясын алған банк пен өзге де кредиттік мекеменің кепілдігі пайдаланылуы мүмкін.

Кедендік төлемдерді төлеу тауарлар мен көлік құралдарының кепілімен қамтамасыз етілген жағдайларда, осыған байланысты қатынастар, атап айтқанда кепілді ресімдеу және кепіл затын өндіріп алу РФ кепіл туралы заңнамасына сәйкес реттеледі.

Кеден органдары лауазымды адамдарының мәртебесіне байланысты кейбір қатынастар еңбек құқығы нормаларымен регламенттеледі.

Осылайша, кеден ісі саласындағы қоғамдық қатынастардың барлық массивінің басты ерекшелігі олардың жалпы кешенді сипаты, осы қатынастардың әртүрлі топтары мен блоктарының біртектес еместігі болып табылады. Бұл айтарлықтай шамада оларды біртұтас тұтастыққа біріктіру және кедендік құқықты реттеудің нысанасы ретінде бөлу мүмкіндігін негіздейді.

Кеден ісінің өзі-қатып қалған, қозғалмайтын құбылыс, оның құрамы мен құрылымы үнемі дамиды және түрі өзгереді, онда жаңа элементтер пайда болады. Осыған байланысты Кеден ісі саласындағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу түрі өзгереді. Кешенді сипаттағы осы қатынастардың болуы кедендік құқықты дербес құқық саласына бөлу мүмкіндігін негіздейтін объективті фактор болып табылады. Бұл объективті мүмкіндік субъективті факторлармен бекітіледі. Әңгіме, ең алдымен, осы қатынастарға құқықтық реттеушілік әсер ету туралы болып отыр. Мұндай Ықпал етудің нәтижесі аталған қатынастармен құқықтық нысанды, заңдық «қабықшаны»сатып алу болып табылады. Кеден құқығын кеден ісі саласындағы қатынастарды реттейтін заң институттары мен нормалардың жиынтығы болып табылатын Ресей құқығының кешенді саласы ретінде анықтауға болады.

Кеден құқығын реттеу мәніне кеден құқығының сипаты мен мазмұнын, кеден саясатының негіздерін, кеден органдарының мәртебесі мен функцияларын, тауарлар мен көлік құралдарын кедендік шекара арқылы өткізу тәртібін, кедендік режимдерді, кедендік төлемдерді, кедендік ресімдеу мен кедендік бақылауды; контрабанда жасауға және кеден ісі саласында өзге де қылмыстар жасауға байланысты, сондай-ақ кеден ережелерін бұзуға және олардың жауапкершілігіне байланысты туындайтын қатынастарды; кеден ережелерін бұзу туралы істер бойынша іс жүргізуді жатқызуға болады.

Ресей кеден құқығының маңызды ерекшеліктеріне мыналар жатады. Бұл құқықтық сала нарықтық экономикалық қатынастардың пайда болуы мен дамуы және жекешелендіру процестерінің тереңдеуі жағдайында қалыптасады және жұмыс істейді. Ол Ресей экономикасының әлемдік шаруашылыққа кірігуін ескере отырып және базасында дамып келеді, ол ішкі экономикалық процестердің дамуына және елдің сыртқы экономикалық қызметінің сипатына айтарлықтай ықпал етеді. Кеден ісі және Ресейдегі кеден құқығы жалпы қабылданған халықаралық нормалар мен практикамен жақындастыру бағытында дамуда.

2. кеден құқығының басқалармен арақатынасы

құқық салалары

Құқықтың қалған барлық салалары үшін негіз қалаушы, бастапқы сипаты бар конституциялық құқық Кеден құқығына қатысты да осындай рөл атқарады. Конституциялық құқықтың кейбір нормалары өз мәнін жоғалтпай, кедендік құқық құрамына бір мезгілде кіреді. Бұл, мысалы, Конституцияның 74-бабының 1 –бөлігі Ресей аумағында кедендік шекараларды, баждарды, алымдарды белгілеуге және тауарларды, қызмет көрсетулерді және қаржы қаражатын еркін өткізуге арналған қандай да бір кедергілерді белгілеуге жол бермеу туралы.

Кедендік құқық конституциялық құқықтың нормалары мен ережелеріне сәйкес дамуы тиіс. Мұндай дамудың мүмкіндіктері бар. Қазір оның кейбір негізгі бағыттарын анықтауға болады. Бірақ Кеден кодексінде Ресей Федерациясы субъектілерінің кедендік реттеудегі рөлі туралы ештеңе айтылмаған, бұл айқын бос орын болып табылады. Конституциялық ережелер ТК-ні жаңартудың құқықтық ынталандырғыштары болуға, оның толықтырулары мен өзгерістеріне келтіруге бағытталған. Жаңа Конституцияға сәйкес өзгерістер мен кеден заңнамасының басқа да ірі актілері, мысалы, «кедендік тариф туралы», «мәдени құндылықтарды әкету және әкелу туралы»заңдар өзгеруді қажет етеді.

Енді қылмыстық және кедендік құқық арасындағы қатынасты қарастырайық. Сипаты мен құрылымы бойынша кешенді бола отырып, кедендік құқық қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу құқығының нормаларын өзіне алады. Әңгіме Кеден кодексінде контрабанда, кеден ісі саласындағы басқа да қылмыстар туралы баптарды қалыптастыру туралы болып отыр. Кеден кодексінде мұндай қылмыстарды жасағаны үшін Санкциялар белгіленбейді – онда ҚК-нің сілтемелік нормалары бар.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *