Кеден қызметтерін көрсету сапасын жетілдіру

Кеден қызметтерін көрсету сапасын жетілдіру

Түсіндірме жазбаның көлемі 98 бет, сурет. 10, кесте18 көздерін, 29, қосымшалардың 2.

Тақырыбы: кедендік қызмет көрсету сапасын жетілдіру («Белтаможсервис»РУП мысалында).

Түйінді сөздер: Қызмет, жетілдіру, клиенттерді тарту, қызмет көрсету сапасы, өзара іс-қимыл, дамыту.

Зерттеу объектісі: «Белтаможсервис»республикалық біртұтас кәсіпорны.

Жұмыстың мақсаты: «Белтаможсервис»кеден қызметін көрсету сапасын арттыру.

Зерттеу барысында кәсіпорынның негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне талдау жүргізілді, кеден қызметтерін көрсету сапасын бағалаудың негізгі өлшемдері анықталды және осы саладағы негізгі кемшіліктер анықталды.

Талдау нәтижесінде алынған деректер негізінде жобалық бөлімде ұсынылған:

— кәсіпорында кадрлық мәселелерді шешуге кірісу;

— қолданыстағы қызмет көрсету тізіміне Логистикалық қызмет көрсету сапасын арттыру факторы ретінде енгізу;

— клиенттік базамен жұмысты автоматтандыру.

Аталған іс – шаралар кеден қызметтерін көрсету сапасын жетілдіру, соның салдарынан жаңа клиенттерді тарту және көрсетілетін қызметтердің көлемін ұлғайту басты міндетін орындауға мүмкіндік береді.

Мазмұны

1. БЕЛАРУСЬ КЕДЕН КӘСІПОРЫНДАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДАНЫ ДАМЫТУДАҒЫ РӨЛІ

1.1 Беларусь Республикасының сыртқы саудасын дамытудағы Кеден кәсіпорындарының рөлі

1.2 кедендік қызметтер, құрылым және жіктеу

1.3 кедендік қызмет көрсететін кәсіпорындардың қызметін Нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету

2. «БЕЛТАМОЖСЕРВИС» РУП ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ»

2.1 «Белтаможсервис» ЖПБ сипаттамасы

2.2 Кәсіпорынның ұйымдық құрылымы

2.3 «Белтаможсервис» РУП шаруашылық қызметін талдау»

2.3.1 көрсетілетін қызметтер мен жүргізілетін операциялардың номенклатурасы мен көлемі

2.3.2 өзіндік құнды талдау

2.3.3 пайданы талдау

2.3.4 рентабельділікті талдау

2.3.5 кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау

2.4 кеден қызметтерін көрсету сапасын талдау

3. КЕДЕН ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУ САПАСЫН ЖЕТІЛДІРУ»

3.1 кадр саясатын жақсарту есебінен кеден қызметтерін көрсету сапасын арттыру

3.2 кедендік қызметтердің сапасын жетілдіру факторы ретінде логистикалық қызметтерді енгізу

3.3 клиенттік базамен жұмысты автоматтандыру

3.4 ұсынылған іс-шаралардың орындылығын негіздеу

3.5 баспа платаларын жасау технологиясы

3.5.1 баспа платаларын жасау әдістері

3.5.2 ПП суретін салу әдістері

3.5.3 баспа платаларының конструкциялық материалдары

4. ЕҢБЕК ЖАҒДАЙЛАРЫН ОҢТАЙЛАНДЫРУ ЕСЕБІНЕН КӘСІПОРЫН ЭКОНОМИКАСЫН ЖАҚСАРТУ ЖОЛДАРЫ

4.1 еңбек жағдайларының кәсіпорын экономикасына әсері

4.2 еңбек жағдайларын оңтайландыру жолдары

Қорытынды

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

А ҚОСЫМШАСЫ

«Белтаможсервис» РБК ОО ұйымдық құрылымы»

Б ҚОСЫМШАСЫ

Еңбек кернеулігін бағалау нәтижелері

Кіріспе

Халықаралық қызметтер саудасы жаңа құбылыс болып табылмайды. Сыртқы сауданы дамыту, Халықаралық экономикалық және қаржы институттарымен ынтымақтастықты кеңейту жағдайында сыртқы сауда қызметін дамытуға барынша жәрдемдесу мақсатында кедендік қызмет көрсетудің сапасы мен тиімділігін арттырудың жаңа жолдарын игерудің өткір қажеттілігі пайда болды.

Кеден қызметі сыртқы сауда қызметін мемлекеттік басқару жүйесінің ажырамас бөлігі бола отырып, мәлімделген мәліметтер мен ұсынылатын құжаттарды регламенттеуден бастап, сауданы жүзеге асыруға тікелей жағдай жасауға дейін оны реттеуге белсенді қатысады. Бұл қазіргі заманғы жағдайларда Беларусь Республикасының кеден қызметі мемлекеттің экономикалық жүйесінің бір бөлігі ретінде сыртқы саудаға салық салу саласындағы мемлекеттік әкімшілік етудің дәстүрлі функцияларын орындаумен қатар, кедендік қызмет экономикалық қызметтің ерекше нысаны ретінде көрсетілетін әлеуметтік-экономикалық институт ретінде белсенді әрекет етеді, іс жүзінде не қолайлы жағдайлар не сыртқы сауда қызметін жүзеге асыру үшін кедергілер жасайды және сол арқылы не сыртқы сауда қызметін дамытуға ықпал етуі не

Осының нәтижесінде Беларусь Республикасының кеден қызметі тұрақты бюджет саясатын қалыптастырудың маңызды факторына ғана емес, сондай-ақ сыртқы саудаға жәрдем көрсету және оны кеңейту бойынша, сыртқы экономикалық қызмет саласында қолайлы бәсекелестік орта құру бойынша елеулі мүмкіндіктерге ие болады. Кеден ісін елеусіз және екінші дәрежелі қызмет түрінен халық шаруашылығында көп салалы қаржы-экономикалық кешенге айналдыру XX ғасырдың соңында халықаралық қызмет экономикасында болған өзгерістерге және ХХІ ғасырда кеден органдарының алдына қойылған жаңа міндеттерге объективті түрде негізделген.

Кедендік қызметтер Беларусь және шетелдік экспорттаушылар мен импорттаушылардың сыртқы сауда қызметіне қызмет көрсететін маңызды қызмет саласына жатады. Бұдан басқа, кеден органдары сыртқы сауда мәмілесінің белгілі бір кезеңінде сыртқы экономикалық қызмет субъектілеріне ғана емес, сондай-ақ реттеу жөніндегі функцияны, сондай-ақ экономиканы, халықтың денсаулығын қорғау және қоршаған ортаны қорғау мүмкіндіктерін орындай отырып, мемлекетке да қызметтер көрсетеді.

Осылайша, сыртқы сауданы дамыту факторларына сүйене отырып және мемлекеттік органдарды реформалаудың жалпы үрдісіне сәйкес Кеден ісі саласында қазіргі уақытта саудаға жәрдемдесу мақсатында кедендік қызмет көрсетудің жылдамдығы мен тиімділігіне қатысты халықаралық қоғамдастықтың қазіргі заманғы талаптары жағдайында сыртқы сауданы кедендік әкімшілендірудің қалыптасқан ұғымдарын қайта қарау қажеттілігі бар екенін айтуға болады.

Қызметтер тауарлардың трансұлттық қозғалысына қатысты қосалқы рөл атқарады, сөзсіз ауқымы бойынша Халықаралық болып келеді. Халықаралық тасымалдар бойынша қызметтерді жеткізу, мысалы, ұлттық шекаралар арқылы тауарлар саудасы сияқты уақыт кезеңі ішінде жүзеге асырылды. Қазіргі заманғы дәуірде теңіз, темір жол, автомобиль және әуе көлігі қызметтері тауарлардың халықаралық саудасын жеңілдетеді және кеңейтеді. Соңғысының өсуі Кедендік қызметтер, жүк тасымалы саласындағы сақтандыру, халықаралық банктік операциялар бойынша қызметтер, шетелден жарнама қызметтерін көрсету сияқты онымен байланысты басқа да қызметтерді тудырды. Байланыс және ақпараттық технологиялар саласындағы технологиялық революция қызметтердің трансшекаралық жеткізілімдерін жеңілдетті. Алайда көптеген жылдар бойы қызметтер халықаралық экономиканың теориясымен, жақында ғана тауарлармен, сондай-ақ қызметтермен сауданы қарайтын баламалы нәрсе ретінде зерттелген жоқ.

Сонымен қатар Қызметтер тауарлардан ерекшеленетін бірқатар ерекше ерекшеліктерге ие. Көптеген елдердің экономикасындағы қызметтер секторының өсіп келе жатқан рөлі, оны әлемдік шаруашылық байланыстар жүйесіне көбірек тарту, сондай-ақ қызметтер саудасы бойынша ДСҰ шеңберіндегі келіссөздер қызметтер нарығында болып жатқан процестердің қаншалықты барабар болуына қатысты пікірталасты тудырды, халықаралық сауда теориясында бар модельдермен түсіндіріледі.

Ең күрделі мәселелердің бірі қызмет ұғымының өзін анықтау және оны тауардан нақты ажырату болып табылады. Қызметтің әлеуметтік-экономикалық санаты, оның экономикадағы орны мен рөлі ретінде түсіндірілуі туралы әртүрлі көзқарастар бар.

Қызмет деп орындау процесінде жаңа, бұрын болмаған материалдық-заттай өнім құрылмаған, ал тұтынушы үшін кейбір пайдалы әсерде, қызметті алушының нақты қажеттілігін қанағаттандыруда көрінетін қызметті түсіну қабылданған [23, 648 Б.]. Әлемдік нарықта тек коммерциялық сипаттағы әртүрлі қызметтер түрлерінің саны 600-ден асады. Кедендік қызметтер жеке салаға бөлінбейтінін атап өткен жөн, себебі негізінен тауарлар саудасымен бірге жүреді және міндетті сипатта болады, яғни бұл сыртқы сауда операцияларын жүргізудің кезеңі. Алайда бәсекелестік күрес жағдайында ғана емес, жеткілікті жоғары қарқынмен дамып келе жатқан кедендік қызметтердің толыққанды нарығының бар екендігін ұмытпау керек. Кеден кәсіпорындарының даму тенденциялары олардың қызметі мен даму перспективаларын неғұрлым егжей-тегжейлі және мұқият зерттеуді талап етеді. Кеден қызметтерінің нарығы сыртқы нарықтағы тауар айналымын ұлғайтып қана қоймай, мемлекеттің дұрыс сыртқы экономикалық саясаты кезінде де шетелдік рыноктарды ұлттық кәсіпорындар үшін неғұрлым қолжетімді ете алады. Осының барлығы ұлттық экономиканың сауығуына және экономиканың халықаралық саудаға кірігуінің өсуіне әкелуі мүмкін.

Осы тақырыптың жеткіліксіз зерттелуі және Беларусь Республикасының экономикасын нығайту үшін кеден саласын дамытудың жоғары маңыздылығы дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігін анықтады.

Дипломдық жұмыстың мақсаты кеден қызметтерін көрсету сапасын жетілдіру бойынша іс-шараларды әзірлеу болып табылады.

Зерттеу объектісі «Белтаможсервис»РУП болып табылады.

Зерттеу пәні-кедендік қызмет көрсетудің сапасы және оны арттыру жолдары.

Қойылған мақсатқа жету үшін белгілі бір міндеттерді шешу қажет:

— Беларусь нарығындағы кеден кәсіпорындарының жұмысын талдау;

— «Белтаможсервис» ӨК қызметін талдау»;

— кедендік қызметтер көрсету сапасын бағалаудың негізгі өлшемдерін анықтау және «Белтаможсервис» РБК мысалында осы саладағы негізгі кемшіліктерді анықтау»;

— кеден қызметтерін көрсету сапасын жетілдіру үшін негізгі іс-шараларды әзірлеу.

Дипломдық жұмыс үш бөлімнен тұрады. Бірінші тарауда кеден кәсіпорындары қызметінің жалпы теориялық негіздері, сондай-ақ кеден қызметтері нарығын дамыту үшін базалық негіздер, кеден кәсіпорындарының практикалық қызметінің негізінде жатқан нормативтік-құқықтық база, кеден қызметтерін көрсететін кәсіпорындардың қызметін реттеу тетіктері баяндалады. Жұмыстың екінші тарауында «Белтаможсервис»кеден кәсіпорнының шаруашылық қызметіне экономикалық талдау жүргізілді. Үшінші тарауда көрсетілетін кедендік қызметтердің сапасын жетілдірудің басым бағыттары тұжырымдалады және айқындалады.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *