Кедендік бақылау

Кедендік бақылау

Нарықтық экономикада сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік реттеу ең алдымен экономикалық әдістермен жүзеге асырылады.

Кедендік бақылау Ресей Федерациясының кеден заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында кеден органдары жүзеге асыратын шаралар жиынтығын білдіретін Ресей Федерациясының кеден саясатын іске асыру құралдарының бірі болып табылады. Оның негізгі мақсаты-әртүрлі тексерулердің көмегімен кедендік-құқықтық қатынастарға қатысушылар жүргізетін кеден ісі саласындағы операциялар мен іс-әрекеттердің кеден заңнамасы нормаларының талаптарына сәйкестігін анықтау және осының негізінде кедендік бұзушылықтарды анықтау.

Кеден органдары 150 млрд.долл. астам сомаға табиғи көлемі 850 млн. тоннадан астам тауарлар мен көлік құралдарының тасымалдануын тұрақты бақылауды жүзеге асырады. АҚШ долл.құрайды. Ресімделген жүк кеден декларацияларының жыл сайынғы көлемі 2,3 млн данадан астам, кедендік кіріс ордерлері — 1 млн данадан астам.

Ішкі мемлекеттік қаржылық бақылау құрылымында кеден органдары ерекше рөл атқарады. Бұл-Кеден ісі саласында, соның ішінде салық саласында және валюталық бақылау саласында өздеріне жүктелген міндеттер мен функцияларды орындау мақсатында арнайы билік өкілеттіктері берілген атқарушы биліктің құқық қорғау органдары. Ресей Федерациясының кеден аумағы арқылы тауарларды өткізу кезінде салық заңнамасының сақталуын қаржылық бақылау бөлігінде кеден органдарының құқықтары мен міндеттері Мемлекеттік салық инспекцияларының құқықтары мен міндеттеріне ұқсас: салықтық тексерулер жүргізу; алынатын салықтарды есептеуге байланысты барлық құжаттарды тексеру; салық заңдарын орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде салық төлеушілердің банктердегі шоттары бойынша операцияларын тоқтата тұру; салықтар бойынша бересіні, сондай-ақ айыппұл сомаларын даусыз тәртіппен өндіріп алу; салық; айыппұл санкцияларын қолдану; салықтарды төлеу бойынша мерзімін ұзарту немесе бөліп төлеу және т. б. ұсыну.

Федералдық кеден қызметі Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес Кеден ісі саласындағы бақылау мен қадағалау жөніндегі функцияларды, сондай-ақ валюталық бақылау агентінің функцияларын және контрабандаға, өзге де қылмыстарға және әкімшілік құқық бұзушылықтарға қарсы күрес жөніндегі арнайы функцияларды жүзеге асыратын атқарушы биліктің федералдық органы болып табылады.

Федералдық кеден қызметі өз қызметін Ресей Федерациясы субъектілерінің атқарушы билік органдарымен, жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен, Ресей Федерациясының Орталық банкімен, қоғамдық бірлестіктермен және өзге де ұйымдармен өзара іс-қимыл жасай отырып, кеден органдары және шетелдегі қызмет өкілдіктері арқылы тікелей жүзеге асырады.

Федералдық кеден қызметі мемлекеттік қаржылық бақылау мақсатында қызметтің белгіленген саласында мынадай өкілеттіктерді жүзеге асырады::

• кедендік баждарды, салықтарды, демпингке қарсы, арнайы және өтемақы баждарын, кедендік алымдарды алуды жүзеге асырады, көрсетілген баждардың, салықтар мен алымдардың дұрыс есептелуін және уақтылы төленуін бақылайды, оларды мәжбүрлеп өндіріп алу жөнінде шаралар қабылдайды;

• Ресей Федерациясының Сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу туралы заңнамасына және Ресей Федерациясының халықаралық шарттарына сәйкес Ресей Федерациясының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарларға қатысты белгіленген тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын қамтамасыз етеді;

• кеден органдарының Ресей Федерациясының кеден заңнамасын біркелкі қолдануын қамтамасыз етуді жүзеге асырады;

* сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес тауарларды жіктеу туралы шешім қабылдайды және осындай шешімдердің жариялануын қамтамасыз етеді;

• өз құзыреті шегінде зияткерлік меншік құқығын қорғауды қамтамасыз етеді; белгіленген тәртіппен сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасына сәйкес тауарларды жіктеу туралы, тауардың нақты елден (тауар шығарылған ел) шығуы туралы алдын ала шешімдер қабылдайды.

Кеден органдарының алдына қойылған міндеттерді шешу мақсатында олар:

• кедендік төлемдерді төлеуге банктік кепілдік беру құқығына ие банктер мен басқа да кредиттік ұйымдардың тізілімін жүргізу;

* зияткерлік меншік объектілерінің кедендік тізілімін жүргізу;

• сыртқы сауданың кедендік статистикасын және арнайы кедендік статистиканы жүргізу;

* сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың кеден ісі мәселелері бойынша өтеусіз негізде ақпарат пен кеңес беру;

* өз құзыреті шегінде Ресей Федерациясының кедендік шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарын өткізуге байланысты операцияларды валюталық бақылау;

• Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізу және Ресей Федерациясының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес осындай істерді қарау;

Ресей Федерациясының Қылмыстық іс жүргізу заңнамасына сәйкес шұғыл тергеу әрекеттерін анықтау және жүргізу;

* Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес жедел-іздестіру қызметі;

* қызметтің мазмұнына және оған жүктелген функцияларды іске асыруға қарастырылған федералдық бюджет қаражатын бас басқарушы мен алушының функциялары.

Федералдық бюджеттің кіріс бөлігін қалыптастыруға кеден органдарының қосқан үлесі туралы мынадай деректер бойынша айтуға болады: егер 2002 жылы олар әкімшілік ететін салық түсімдері 588,3 млрд.руб., 2003 жылы — 757,6 млрд. руб. құраса, 2004 жылы бұл сома 1219,5 млрд. руб., немесе i02,6% — ға жетті.K жоспар. Импорт бойынша да, экспорт бойынша да төлемдер айтарлықтай өсті. Егер 2002 жылы бюджетке 12,5 млрд. және 6,2 млрд.долл. ал 2004 жылы бұл көрсеткіштер тиісінше 19,6 және 22,7 млрд. Кеден органдары жинайтын төлемдердің үлесі 2004 жылы барлық ұлттық бюджет кірістерінің 41,6% — ына немесе ЖІӨ-нің 8% — ына жетті.

Қазіргі уақытта Федералдық кеден қызметін дамыту Тұжырымдамасы бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде. Оның басты мақсаты-кедендік бақылаудың ашықтығы, оңайлатылуы және тиімділігі. Тұжырымдаманың негізгі принципі сервис түріндегі Кедендік бақылау болады, ол мынадай қағидатты жаңа ережелерге негізделеді: тәуекелдерді басқару жүйесін пайдалану, электрондық құжат айналымын және электрондық декларациялауды енгізу, тауарлар мен көлік құралдарын алдын ала декларациялауды қолдану, шекара маңындағы кеден органдарында кедендік формальдылықтарды азайту, негізгі кедендік ресімдеу кезеңінен кейінгі (шығарылғаннан кейін) кезеңдерге бақылау-тексеру іс-қимылдарын шоғырландыруды жылжыту. Атап айтқанда, кедендік пункттердің санын қысқарту, қос (яғни қайта) кедендік бақылауды жою, жүктерді электрондық бақылау жүйесін енгізу — шекарадан өткізу аймағына дейін көзделеді. Біздің ойымызша, шаруашылық жүргізуші субъекті электрондық құжаттарды алдын ала режимде ұсына алуы үшін тауарларды электронды декларациялау жүйесіне ерекше назар аударылуы тиіс. Кеден органдары оларды шынайылық, ықтимал бақылау операциялары, тәуекелдерді талдау және т.б. тұрғысынан алдын ала бағалау мүмкіндігін алады. Осылайша, кедендік ресімдеу үшін тауар келіп түскен сәтте бақылау рәсімдерін жүргізу мерзімі де айтарлықтай қысқарар еді. Бұдан басқа, электрондық декларациялау нақты кеден инспекторымен шешім қабылдауда субъективизмді болдырмауға және кеден заңнамасын біркелкі қолдануға мүмкіндік береді.

Келесі қадам — бұл тек кедендік ғана емес, сонымен қатар түрлі рұқсат беру құжаттарының, халықаралық жүкқұжаттардың, шот-фактуралардың және т.б. біріздендірілген электрондық нысандарды әзірлеу.

Декларациялаудың электрондық жүйесін енгізудің пайдасы айқын. Тіпті статистика фирмалардың айтарлықтай қаржылық шығындары қағаз құжаттарын дайындаумен байланысты екенін куәландырады. Бұдан басқа, электрондық декларациялау жүктердің барынша айналуына, көліктің тұрып қалуының қысқаруына ықпал етеді. Электрондық технология есебінен 2008 — 2010 жылдары федералдық кеден қызметінің деректері бойынша кедендік тексерулердің саны мен тексерілетін тауарлардың ассортименті кем дегенде жартысына қысқарады.

Импорттық жүктердің 10% — дан азын және экспорттық жүктердің 8% — ын Ресей кедені 2008 жылдың басында тексереді. Осыған ұқсас бақылау жүйесі Бельгия мен Голландия, Австрия мен Германия, Швеция мен Финляндия арасында бұрыннан жолға қойылған. Бірақ бұл елдер Кедендік бақылау әдістерін ғана емес, сондай-ақ сыртқы сауда баждары мен өзара саудадағы тауарлар мен қызметтер сапасының стандарттарын бұрыннан келіскен. Ресейде Кедендік бақылау тәртібі мен әдістерін нақты келісу Беларусь пен Қазақстанмен ғана орын алады. Тура электрондық бақылау жүйесі әзірше Ресей — Финляндия — Швеция маршруттарында әрекет етеді, бұл өзара және транзиттік сауда тауарларымен кедендік операцияларды екі еседен астам жеделдетуге мүмкіндік берді.

Жаппай бақылаудың орнына кедендік ресімдеу кезеңінде тәуекелдерді талдау және басқару жүйесі және іріктемелі бақылауды қамтамасыз ететін Кедендік инспекцияның күшті қызметі келеді. Іріктеу принципі Ресей Федерациясының кедендік заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету үшін жеткілікті Кедендік бақылау нысандарын ғана қолдану жолымен іске асырылады. Кедендік бақылау нысандарын таңдау кезінде тәуекелдерді басқару жүйесі пайдаланылады. Бұл ретте Ресей Федерациясының кеден заңнамасын сақтамау ықтималдығы тәуекел деп түсініледі.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *