Кедендік құнды бақылау

Кедендік құнды бақылау

Нарықтық тетіктердің тиімсіз әрекеті жағдайында 90-шы жылдары сыртқы сауданы мемлекеттік реттеудің әлсіреуі осы салада әлі күнге дейін сарқылмаған бірқатар теріс үрдістердің дамуына ықпал етті. Осындай үрдістердің бірі-тауарлар мен қызметтердің көлеңкелі импортының өсуі. Ішкі рыноктың кеден заңнамасын бұза отырып әкелінетін арзан тауарлармен су тасқыны, яғни салық салынбайды немесе кедендік баж салықтары толығымен салынбайды, отандық өндірісті дамыту үшін елеулі кедергілер туғызады. Ресейдің ішкі нарығындағы адал бәсекелестік жағдайлары өрескел бұзылуда, бұл отандық өндірушіні нарықтан ығыстыруға алып келеді.

Іріктемелі тексерулер жүк кеден декларацияларында кедендік құнды бірнеше рет төмендетудің кеңінен таралған тәжірибесін анықтайды. Соңғы онжылдықтағы кеден жүйесі жұмысының хроникасы тарифтік-кедендік бақылаудың жаппай бұзылуы туралы куәландырады. Көлеңкелі импорттың күшеюі тек мемлекеттік құрылымдарда ғана емес, СЭҚ қатысушыларының арасында да алаңдаушылық туғызады.

Кеден органдары жүзеге асыратын Кедендік бақылау Ресей Федерациясының кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізу кезінде тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын бақылау функцияларымен қатар, Ресей Федерациясының кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізуге байланысты кедендік төлемдерді төлеу бойынша міндеттемелердің орындалуын бақылау функцияларын қамтиды, соңғысының міндеті федералдық бюджеттің кіріс бөлігіне түсетін кедендік төлемдердің толықтығын қамтамасыз ету болып табылады. Федералдық бюджеттің кіріс бөлігіндегі кедендік төлемдердің үлесін (шамамен 40%) ескере отырып, кедендік бақылаудың осы құрамдас бөлігінің маңыздылығы түсінікті.

Ұсынылып отырған жұмыста Ресей Федерациясының кедендік аумағына әкелінетін тауарлардың кедендік құнын бақылауды жүзеге асыру тәртібі мен құқықтық реттеу қаралатын болады.

Осы жұмыстың тақырыбы — «Ресей аумағына әкелінетін тауарлардың кедендік құнын бақылауды ұйымдастыру-құқықтық қамтамасыз ету» — оқу және арнайы әдебиетте осы тақырып бойынша мәселелердің жеткілікті жарықтандырылмауына байланысты таңдалған.

Бұл жұмыстың мақсаты Кеден құнын бақылаудың құқықтық негіздерін талдау, оның тәртібі мен тағайындалуын қарау болып табылады. Жұмыстың мақсатына қарай, бірқатар міндеттерді шешу орынды болады:

* Кеден құнын бақылаудың түсінігін, жалпы механизмін және ерекшеліктерін қарау;

· кедендік құнды бақылауды ұйымдастыру және құқықтық қамтамасыз етуді талдау;

* кедендік құнды анықтау және бақылау мәселелерін анықтау ·

1. Кедендік құнды бақылау
1.1 басқару жүйесіндегі бақылау
Бақылау-бұл ұйымның мақсаттарына жетуді қамтамасыз ететін процесті білдіретін маңызды және күрделі басқару функциясы. Ол пайда болған проблемаларды анықтау және шешу үшін өте маңызды болудан бұрын қажет және де табысты қызметті ынталандыру үшін пайдаланылуы мүмкін [12].

Бақылау процесі стандарттарды орнатудан, нақты қол жеткізілген нәтижелерді өзгертуден және егер қол жеткізілген нәтижелер белгіленген стандарттардан айтарлықтай айырмашылығы болған жағдайда түзетулер жүргізуден тұрады.

Бақылау барысында үш анық ажыратылатын кезең бар: стандарттар мен өлшемдерді әзірлеу, олармен нақты нәтижелерді салыстыру және қажетті түзету әрекеттерін қабылдау. Әр кезеңде түрлі шаралар кешені іске асырылуда.

Бақылау процесінің бірінші кезеңі-бұл стандарттарды, яғни өлшеуге берілетін, уақытша шекаралары бар нақты мақсаттарды орнату. Басқару үшін жоспарлау кезінде анықталатын барлық негізгі облыстар үшін басқару объектісінің нәтижелілік көрсеткіштері нысанында стандарттар қажет.

Берілген стандарттармен жұмыс істеу көрсеткіштерін салыстырудың екінші кезеңінде рұқсат етілген ауытқулардың ауқымы анықталады. Ерекшелік қағидатына сәйкес, тек берілген стандарттардан елеулі ауытқулар бақылау жүйесінің іске қосылуын тудыруы тиіс, әйтпесе ол экономикалық емес және тұрақсыз болады.

Келесі кезең-нәтижелерді өлшеу-әдетте ең үлкен және қымбат. Өлшенген нәтижелерді берілген стандарттармен салыстыра отырып, менеджер қандай іс-әрекеттерді қабылдау қажеттігін анықтауға мүмкіндік алады.

Бақылау жүйесінің әсер етуі салдарынан туындайтын проблемалардың алдын алуға болады, пайымды бақылау стандарттарын қоя отырып, екіжақты байланысты белгілей отырып, бақылаудың кернеулі, бірақ қол жетімді стандарттарын қоя отырып, артық бақылаудан аулақ, сондай-ақ бақылаудың берілген стандарттарына қол жеткізгені үшін сыйақы бере отырып.

Бақылау тиімді болып табылады, егер оның стратегиялық сипаты болса, нақты нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған, уақтылы, икемді, қарапайым және үнемді.

Бақылау-бұл өз дамуында өндірістік циклмен сәйкес келетін үздіксіз процесс.

Тиімді бақылаудың сипаттамалары:

1. Бақылаудың стратегиялық бағыты, яғни ұйымның жалпы басымдықтарын көрсету және оларды қолдау.

2. Нәтижеге бағдарлау. Бақылаудың соңғы мақсаты ақпаратты жинау, стандарттар орнату және проблемаларды анықтау емес, ұйымның алдында тұрған міндеттерді шешу. Нәтижесінде бақылауды ұйым іс жүзінде қалаған мақсаттарға жеткенде және болашақта оның өмір сүруін қамтамасыз ететін жаңа мақсаттарды қалыптастыра алатын кезде ғана тиімді деп атауға болады.

3. Іске сәйкестігі. Тиімді бақылау болуы үшін бақыланатын Қызмет түріне сәйкес келуі тиіс. Ол шын мәнінде маңызды нәрсені объективті түрде өлшеп, бағалау керек.

4. Бақылаудың уақтылығы тек жоғары жылдамдықта немесе оны жүргізу жиілігінде емес, бақылаудағы құбылысқа барабар сәйкес келетін өлшеулерді немесе бағалауды жүргізу арасындағы уақытша интервалда жасалады. Мұндай түрдегі ең қолайлы уақыт аралығының мәні негізгі жоспардың уақытша шеңберін, өзгерістер жылдамдығын және өлшемдерді жүргізуге және алынған нәтижелерді таратуға жұмсалатын шығындарды ескере отырып анықталады.

5. Бақылау икемділігі. Бақылау, жоспарлар сияқты, айтарлықтай икемді және болып жатқан өзгерістерге бейімделуге тиіс.

6. Қарапайым бақылау. Ең тиімді бақылау-Ол арналған мақсаттар тұрғысынан қарапайым бақылау. Қарапайым бақылау әдістері аз күш-жігерді талап етеді және үнемді. Артық қиындық тәртіпсіздікке әкеледі. Тиімді болу үшін бақылау бақылау жүйесімен өзара іс-қимыл жасайтын және оны іске асыратын адамдардың қажеттіліктері мен мүмкіндіктеріне сәйкес келуі тиіс.

7. Бақылаудың үнемділігі. Ол мақсатқа жету үшін береді қарағанда көп тұр кез келген бақылау жағдайды бақылауды жақсартады емес, және жалған жол бойынша жұмысты бағыттайды, бұл бақылауды жоғалтудың тағы бір синонимі болып табылады.

1.2 кедендік құнды бақылау: ұғым, жалпы тәсілдер,
ерекшеліктері
Ресей Федерациясының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың кедендік құнын бақылау Ресей Федерациясының Кеден кодексінде және «кедендік тариф туралы» Ресей Федерациясының Заңында белгіленген нормалардың сақталуын қамтамасыз ету мақсатында, тұлғалардың тауарлардың кедендік құны туралы мәлімдеген мәліметтердің дұрыстығын, кедендік құнды анықтаудың таңдап алынған әдісінің дұрыстығын және оның шамасын есептеуді тексеру туралы кеден органдары жүзеге асыратын шаралардың жиынтығын білдіреді.

Бұл ретте кедендік құнды бақылау кедендік құнды пайдалана отырып есептелетін кедендік баждар мен салықтар төлеуге жататын жағдайларда жүзеге асырылуға тиіс екенін ескеру қажет. Бұл ретте кедендік баждар мен салықтар Ресей Федерациясының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарларға қатысты ғана емес, сондай-ақ тауарлар шекарадан өтпейтін, бірақ кеден органына декларациялауға жататын өзге де жағдайларда да төленуге жатады және оларға қатысты кедендік баждар мен салықтар төленуі тиіс. Сондықтан бұдан әрі «кедендік шекара арқылы өткізілетін тауарлар» деген өрнек осы параграфта жоғарыда көрсетілген өзге де жағдайлар түсініледі.

Ресей Федерациясының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлардың кедендік құнын бақылау іс жүзінде іске асырылатын Ресей Федерациясының кедендік:

• сыртқы сауда қызметіне қатысушылардың заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерді, белгіленген технологиялар мен рәсімдерді анықтау, өтініш, ал қажет болған жағдайларда кедендік ресімдеу мен бақылауды жүргізу кезінде тауарлардың кедендік құнын түзету бөлігінде сақтауын кеден органдары тарапынан бақылау;

• кеден органдары тарапынан тауарларды шығарғаннан кейін, оның ішінде салық және құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимылда, ұсынылған құжаттар мен мәліметтердің дұрыстығын және кедендік құнды анықтаудың дұрыстығын бақылау;

* өткізілетін тауарлардың кедендік құнына қатысты кеден ережелерін ықтимал бұзушылықтарды болжауға және болдырмауға бағытталған алдын алу шараларын әзірлеу;

• ерекше салықтық режимдер, сауда схемалары, сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың санаттары, тауарлар түрлері, шеңберінде тауарларды өткізу жүзеге асырылатын мәміле түрлері және т. б. үшін кедендік құнды бақылаудың ерекше (арнайы) аймақтарын анықтау (яғни кедендік бақылаудың іріктеу қағидатын іске асыру).

Тауарларды декларациялау кезінде кедендік құнды бақылау мынадай операцияларды жүргізу жолымен жүзеге асырылады:

* кедендік құнды айқындау әдісін таңдаудың дұрыстығын бақылау, яғни таңдап алынған әдіс сыртқы сауда шартының түрі мен шарттарына және ұсынылған құжаттарға сәйкес келе ме;

* декларанттың мәлімделген кедендік құнның құрылымын анықтаудың дұрыстығын бақылау: осы компоненттерді бағалау әдісі үшін Ресей Федерациясының «кедендік тариф туралы» Заңында көзделген барлық құрамдас бөліктерді қосу және кедендік құнды анықтау үшін таңдалған негізден шегерімдерді мәлімдеген жағдайда-олардың негізділігі;

* мәлімделген кедендік құнды және оның барлық компоненттерін құжаттық растауды бақылау;

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *