Кедендік режим

Кедендік режим

Тауарлар мен көлік құралдарын Ресей кеден шекарасы арқылы өткізу мәлімделген кедендік режимдерге сәйкес жүргізіледі.

«Кеден режимі» ұғымы арнайы іс-шаралар жүйесін және кедендік реттеу құралдарын кешенді қолдануды қамтамасыз ететін әдістердің (тәсілдердің) жиынтығын белгілеу үшін қызмет етеді.

Ресей кеден заңнамасында пайдаланылатын тарспециалды мағынада бұл ұғым «кедендік мақсаттар үшін Ресей Федерациясының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарының мәртебесін айқындайтын ережелер жиынтығын»білдіреді.

Кеден режимі санаттарының көмегімен:

а) оның мақсатына (өткізу мақсатына) байланысты тауарды кедендік шекара арқылы өткізудің нақты тәртібі);

б) оның болу шарттары және кеден аумағында (аумағынан тыс) жол берілетін пайдалану;

в) тауарға қатысты құқыққа ие тұлғаның құқықтары мен міндеттері; г) кейбір жағдайларда осы тауарға, оны кедендік шекара арқылы өткізетін тұлғаның құқықтық мәртебесіне қойылатын талаптар да қолданылады.

Заң деңгейінде бекітілген кедендік режимдер:

1) еркін айналыс үшін шығару;

2) кері импорт;

3) транзит;

4) кеден қоймасы;

5) дүкен;

6) кедендік аумақта қайта өңдеу;

7) кедендік бақылаумен қайта өңдеу;

8) уақытша әкелу (әкету));

9) еркін кеден аймағы;

10) еркін қойма;

11) кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу;

12) экспорт;

13) кері экспорт;

14) тауарларды жою;

15) мемлекет пайдасына бас тарту.

Кеден органдары айтарлықтай өкілеттіктерге ие. Бұл бірінші кезекте Кеден органының (оның лауазымды адамының) нақты тауарды белгілі бір кедендік режимге орналастыру мүмкіндігі, яғни әрбір нақты жағдайда осы режимді пайдалануға рұқсат беру не осы операцияның жол берілуі мен орындылығын экономикалық бағалауды негізге ала отырып, одан бас тарту туралы шешім қабылдауынан көрінеді.

Аталған кеден режимдерін практикада пайдалану Мемлекеттік Кеден комитетінің бұйрықтарымен бекітілген арнайы ережелермен реттеледі. Бұл ережелер кеден мен декларант арасындағы өзара қарым-қатынастардың негізгі мәселелерін реттейді, алайда реттелмеген мәселелер бар. Мұндай жағдайларда кеденнің лауазымды адамдары өз қалауы бойынша әрекет етеді.

Өңдеу режимін қолдануды қарастырайық.

Кеден заңнамасына сәйкес[1] кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу – бұл кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеуден толық немесе ішінара босатыла отырып, кейіннен қайта өңдеу өнімдерін әкелумен тауарларды қайта өңдеудің белгіленген мерзімі ішінде тауарларды қайта өңдеу жөніндегі операцияларды жүргізу мақсаттары үшін тауарлар Ресей Федерациясының кедендік аумағынан әкетілетін кедендік режим.

Кедендік аумақтан тыс қайта өңдеудің кедендік режиміне сәйкес тауарлар кедендік әкету баждарын төлеуден толық шартты түрде босатыла отырып әкетіледі. Әкетілетін тауарларға Ресей Федерациясының Сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу туралы заңнамасына сәйкес белгіленген экономикалық сипаттағы тыйым салулар мен шектеулер (квоталау, лицензиялау) қолданылмайды.

Тауарларды қайта өңдеудің кедендік режиміне сәйкес әкету кезінде ішкі салықтарды төлеуден босату, қайтару не өтеу жүргізілмейді.

Қайта өңдеу кеден режимін пайдалану РФ аумағына әкелінген істен шыққан жабдықтарды ауыстыру кезінде оңтайлы кеден режимі болып табылады.

Қайта өңдеудің кедендік режиміне сәйкес РФ кедендік аумағынан тауарларды әкету алдында кеден органының осы кедендік режимді қолдануға рұқсат алуы тиіс.

Кеден органының қайта өңдеудің кедендік режимін қолдануға рұқсаты екі тәсілмен алынуы мүмкін:

1. Тауарларды қайта өңдеуге рұқсат алу туралы жазбаша өтінішпен кеденге жүгіну (жалпы тәртіп).

2. Кеден органына қайта өңдеу үшін әкетілетін тауарларға (өтініш болып табылатын) кеден декларациясын мынадай шарттар сақталған кезде беру:

— тауарларды кедендік аумақтан тыс қайта өңдеудің кедендік режиміне орналастырудың мақсаты оларды жөндеу, оның ішінде ақылы негізде жүзеге асырылатын жөндеу болып табылады;

— тауарлардың кедендік құны 500 мың рубльден аспайды.

Бұйрықтың талаптарына сәйкес ГТК РЕСЕЙ 15.09.2003 жылғы № 1015 рұқсат беру Туралы «қайта өңдеуге арналған тауарларды кедендік аумақтан тыс» бұйрығы (әділет министрлігінде РФ 26.11.2003 № 5281, жарияланды «Ресей газетінде» № 253 от 17.12.2003 г) рұқсат алу туралы өтінішті тауарларды қайта өңдеуге беріледі кеденіне қызмет өңірінде болып тіркелген декларант.

Тауарларды қайта өңдеу кеден режимінде декларациялау құқығын алу үшін (яғни декларант мәртебесін алу) техникалық қызмет көрсету шартында жөндеу үшін жабдықтарды беру рәсімін неғұрлым нақты көрсету қажет.

Қайта өңдеу режимін қолдануға арналған жазбаша өтініш кеден рұқсатын толтыру үшін қажетті мынадай деректерді қамтуы тиіс:

— атауы, ССН, КПП, ОГРМ, орналасқан жері (мекен-жайы, пошталық индексі, телефоны, телекс, факс, олар ашылған банктерді көрсете отырып есеп айырысу және валюталық шоттардың нөмірлері және әрбір банк бойынша БСК);

— қайта өңдеуге әкетілетін тауарлар (атауы, Ресей СЭҚ ТН бойынша коды, саны, құны руб., кедендік ресімдеуді жүргізу болжанатын кеден органы, келісім-шарт (нөмірі, жасалған күні, жасалған шетелдік фирманың атауы, осы фирма орналасқан ел), оған сәйкес тауарлар қайта өңдеуге әкетілетін. Бұл талаптың болуын ескере отырып, компанияның ақаулы бөлшектерді жөндеуге сыртқы экономикалық келісім-шарт жасасу нұсқасын пысықтау қажет, онда басқалардан басқа, тауарды жеткізу шарттары, ақы төлеу шарттары, жөндеу мерзімдері, жөндеу рәсімі (баспа бастиектерін ауыстыру немесе қалпына келтіру), қайта өңдеу өнімдерінің (ауыстырылған жинақтаушы) құны және т. б. ескертілуі мүмкін.

— қайта өңдеу өнімдері (атауы, Ресей СЭҚ ТН бойынша коды, саны, құны руб., кедендік ресімдеуді жүргізу болжанатын кеден органы);

— қайта өңдеу өнімдерінің шығу нормалары;

— тауарларды қайта өңдеу бойынша операциялар, оларды жасау тәсілдері мен мерзімдері;

— қайта өңдеу өнімдеріндегі тауарларды сәйкестендіру тәсілдері. Қайта өңдеуге әкетілетін тауардың сипаттамасын ескере отырып, сериялық нөмірлерді немесе әкетілетін тауарларды өндірушінің басқа таңбаларын пайдалану сияқты тауарларды сәйкестендірудің осындай тәсілінің режимін қолдануға өтініште нұсқау ұсынуға болады. Қайта өңдеу өнімдерінде кеден аумағынан тыс қайта өңдеу үшін әкетілген тауарларды сәйкестендірудің мәлімделген тәсілінің қолайлылығын тауарлардың сипатын және тауарларды қайта өңдеу жөніндегі жүзеге асырылатын операцияларды ескере отырып, кеден органы белгілейтін болады.

— қайта өңдеу өнімдерін шетелдік тауарлармен ауыстыру мүмкіндігі;

— тауарларды қайта өңдеу мерзімі.

Барлық деректер өтінішке қоса берілген құжаттармен расталуы тиіс. Кеден органының өтінішті қарау мерзімі-өтініш пен құжаттарды қабылдаған күннен бастап 30 күн.

Тауарларды қайта өңдеу мерзімі тауарларды қайта өңдеу процесінің ұзақтығын және оларды қайта өңдеу өнімдерін тасымалдау үшін қажетті уақытты негізге ала отырып анықталады, бірақ ол РФ ТК 201 бабына сәйкес 2 жылды құрайтын қайта өңдеудің шекті мерзімінен аспауы тиіс.

Егер кедендік аумақтан тыс қайта өңдеу жөніндегі операция жөндеу болып табылған жағдайда, олар өзінің сипаты, сапасы және техникалық сипаттамалары бойынша қайта өңдеу өнімдерімен сәйкес келген жағдайда, қайта өңдеу өнімдерін шетелдік тауарлармен ауыстыруға жол беріледі. Егер қайта өңдеу өнімдерін шетелдік тауарлармен ауыстыруға жол берілсе, шетелдік тауарларды әкелу ресейлік тауарларды қайта өңдеуге әкеткенге дейін жүзеге асырылуы мүмкін.

Кеден органы, егер өтініш беруші өтініш берген кезде кеден заңдарында белгіленген талаптар мен шарттарды сақтамаған жағдайда, сондай-ақ кеден органы қайта өңдеу өнімдерінің мәлімделген шығу нормасын және тауарларды қайта өңдеу мерзімін келісуден бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда ғана, тауарларды қайта өңдеуге рұқсат беруден бас тартуы негізделуі және дәлелді болуы тиіс. Декларант көрсетілген рұқсатты беруден бас тарту туралы жазбаша нысанда хабардар етіледі.

Тағы бір кеден режимін ― кеден қоймасын қарастырайық.

Кеден қоймасы ― кеден режимі кеден аумағына әкелінген РФ тауарлар кедендік бақылаумен сақталатын кедендік баждарды, салықтарды қолдану және тауарларға тарифтік емес реттеу шараларын.

Тауарларды кеден қоймасы режиміне орналастыру кезінде, әдетте, кеден органдарына реттеудің тарифтік емес шараларына байланысты рұқсат беру сипатындағы құжаттарды ұсыну талап етілмейді. Сонымен қатар, шетелден әкелінген өсімдік және жануар тектес өнімге қатысты фитосанитарлық және ветеринарлық бақылау міндетті.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *