Киот конвенциясы қазақша

Киот конвенциясы қазақша

Бұл сөз Киот Конвенциясының ережелерін және оның ережелерінің РФ қолданыстағы кеден заңнамасымен арақатынасын егжей-тегжейлі талдауға талаптанбайды. Баяндаманың мақсаты Конвенцияның құрылымымен танысу, оның РФ КК ережелерімен қысқаша салыстыруы, аудиторияның осы құжат туралы түсінігі болуы және қызығушылық тудыратын нормаларды қосымша талдай алуы үшін.

Конвенцияға 60 мемлекет, сондай-ақ Еуропалық Қоғамдастық, әлемнің барлық жетекші мемлекеттері мүше болып табылады. 1999 жылы Брюссельде Дүниежүзілік кеден ұйымы конвенцияның жаңа редакциясын мақұлдады. Бұл Конвенция жаңа редакцияда кейде қайта қаралған Киот Конвенциясы, Киот конвенциясы деп аталады.

Брюссель хаттамасының шарттары бойынша конвенцияның жаңа редакциясы 40 Уағдаласушы Тарап ратификациялаудың/ қосылудың тиісті рәсімдерін орындағаннан кейін үш ай өткен соң күшіне енуге тиіс.

РФ Киот Конвенциясының Уағдаласушы тарапы болып табылмайтындықтан, ол күшіне енгенге дейін, РФ Конвенцияға қосылу рәсімін бастай алмайды.

Біздің деректер бойынша 2005 жылдың ортасына конвенцияның 38 Уағдаласушы тарапы бекіту/қосылу рәсімдерін орындады.

Ағымдағы жылдың 26 қыркүйегінде АҚШ Сенаты Киот конвенциясына қосылуды бірауыздан мақұлдады және де Конвенцияның арнайы Қосымшаларының көпшілігін қабылдады. Т. о. жыл соңына қарай Конвенция күшіне енуі мүмкін деп болжанады.

Конвенцияның мақсаты кедендік рәсімдер мен ережелерді жеңілдету және үйлестіру болып табылады. Конвенция, бір жағынан, Кедендік ресімдеу мен кедендік бақылау рәсімдерін оңайлату және жеделдету жолымен сыртқы сауда қызметін ынталандыруға, ал екінші жағынан-мұндай жеделдету мен оңайлату мемлекет пен қоғамның баждар мен салықтарды өндіріп алу, ішкі нарықты және мемлекет пен қоғамның өзге де мүдделерін қорғау, яғни кеден әкімшіліктері аудит және тәуекелдерді басқару әдістері негізінде бақылау құралдарын қолдануға көшу жолымен олардың алдында тұрған міндеттерді тиімді шеше алуы үшін. Сондықтан Киот конвенциясы көптеген елдердің кедендік реттеуін құрудағы бағдар болып табылады. Бұдан басқа, Киот конвенциясы түрлі елдердің кедендік заңнамаларын біріздендіру үшін база болып табылады.

Конвенцияның ережелері осы қағидаттың негізінде қандай да бір рәсімдерді реттеудің нақты ережелерін және бизнес-қоғамдастық пен мемлекеттің мүдделері арасындағы ымыраны іздеудің нақты ережелерін әзірлеу үшін база болып табылатын қағидаттар түрінде тұжырымдалған.

Құрылымдық конвенция 1999 жылғы 26 маусымдағы кедендік рәсімдерді оңайлату мен үйлестіру туралы халықаралық конвенцияны өзгерту туралы хаттамадан, Конвенция мәтінінің өзінен және оған қосымшалардан – Бас қосымша мен арнайы қосымшалардан тұрады.

Бас қосымша кедендік реттеудің базалық қағидаттары мен ережелерін қамтиды, оның ережелері кеден ісінің барлық институттарына (бақылау, ресімдеу, режимдер, төлемдер) қолданылады. Бас қосымшаны, сондай-ақ Конвенцияның мәтіні сияқты қабылдау Конвенцияға қосылу үшін міндетті болып табылады. Арнайы қосымшаларға келетін болсақ, онда Конвенцияға қосылу кезінде Уағдаласушы Тарап олардың кез келгенін, не арнайы қосымшаның қандай да бір тарауын қабылдауға, не арнайы қосымшалардың ешқайсысын мүлде қабылдамауға құқылы.

Конвенцияның шарттары бойынша тек қана рұқсат етілмейді, бірақ Уағдаласушы Тараптың Конвенцияны өзінің кедендік реттеуге қатысты ұлттық заңнамасында Конвенцияда көзделгеннен неғұрлым қолайлы жағдайлар белгілеуі құпталады. Яғни, егер қандай да бір бөлікте РФ кедендік реттеу Конвенцияда көзделгеннен гөрі қолайлы жағдайлар берсе, оларды өзгерту және Конвенциямен қатаң сәйкестікке келтіру қажет емес. (Кеден мәселелері бойынша шағыммен мысал ).

Дүниежүзілік кеден ұйымының Киото конвенциясына ұсынымдары туралы да ескермеуге болмайды. Конвенция ережелерін қолдану туралы ұсынымдар-түсініктемелер. Жоғарыда айтылғандай, Конвенцияның көптеген ережелері қағидат, тәсіл түрінде тұжырымдалған, ұсынымдарда конвенцияны қолданудың халықаралық тәжірибесін қорыту көрініс тапқан. Дегенмен, ұсынымдар Уағдаласушы Тарап үшін міндетті болып табылмайды.

Киот конвенциясының ережелері РФ қолданыстағы кеден заңнамасында қаншалықты ескерілгені туралы сұраққа бірінші жақындауда жауап беруге тырысамыз.

2004 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілген РФ КК Киот Конвенциясының қағидаттарын, сондай-ақ Киот Конвенциясының ережелерін есепке алатын басқа елдердің (Еуропалық Қоғамдастық, АҚШ) кедендік заңнамаларының өз негізіне ие екендігі белгілі. Қаншалықты принциптері конвенциясының көрініс тапты ТК РФ.

Бас қосымша.

Бас қосымшаның нормалары стандартты ережелер және өтпелі мерзімі бар стандартты ережелер түрінде тұжырымдалған. Уағдаласушы Тарап үшін өтпелі мерзімі бар стандартты ережелер мен стандартты ережелерді қолдану міндетті болып табылады, алайда, өтпелі мерзімі бар стандартты ережелер үшін оны қолданудың неғұрлым ұзақ мерзімі көзделген ерекше болып табылады.

Бас қосымша 10 тараудан тұрады:

— 1-тарау-Жалпы ережелер

— 2-тарау-ұғымдарды анықтау

– 3-тарау-кедендік ресімдеу және басқа да кедендік формальдылықтар

– 4-тарау-баждар мен салықтар

– 5-тарау-кепілдіктер

— 6-тарау-Кедендік бақылау

— 7-тарау-ақпараттық технологияларды қолдану

— 8-тарау-кеден қызметі мен үшінші тұлғалардың арасындағы қатынастар

– 9-тарау-кеден қызметінің ақпараты, шешімдері мен ұйғарымдары

– 10-тарау-кедендік мәселелер бойынша шағымдану

Осы тізбеден көрініп тұрғандай және жоғарыда айтылғандай, Бас қосымша жалпы кеден ісін ұйымдастыруға қатысты ережелерді, негізгі жалпы принциптерді қамтиды.

Бас қосымшаның және РФ КК ережелерін салыстыру олардың арасындағы тұжырымдамалық алшақтықтар жоқ екенін көрсетеді. Бас қосымшада баяндалған барлық принциптер көп немесе аз дәрежеде РФ ТК-де көрініс тапты, оған толық немесе ішінара енгізілді.

Конвенцияның ережелері жалпы қағидат түрінде тұжырымдалғандықтан, Ұлттық кеден заңнамасының мәні бойынша Киот Конвенциясының қандай да бір қағидаттарына сәйкестігі түсіндіру МӘНІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.

Мысалы, Киот конвенциясы «тауарларға арналған декларацияны тексеру декларацияны тіркегеннен кейін бір мезгілде немесе мүмкіндігінше қысқа мерзімде жүргізіледі» (3.30-бап), «Кеден қызметі декларацияда көрсетілген тауарлар тексерілуге тиіс екендігі туралы шешім қабылдаған жағдайларда, мұндай тексеру тауарларға арналған декларацияны тіркегеннен кейін мүмкіндігінше қысқа мерзімде жүргізіледі» (3.33-бап). «359-бап ТК РФ белгіленген мерзімі үш күн қабылданған күннен бастап кеден декларациясын, құжаттарды және тауарларды ұсынған. Бұрын қолданыста болған ТК мұндай мерзім құраған 10 күн. Қазір мерзім іс жүзінде үш есе қысқарған жағдайда, Киот конвенциясына қаншалықты сәйкес келеді деген сұраққа жауап қандай?

РФ КК баж және салықтарды төлеу мерзімін ұзарту немесе бөліп төлеу үшін пайыздарды алу көзделген. Ескерту.п. п. п. 4.16 Конвенцияда «баждар мен салықтарды өндіріп алуды кейінге қалдыру кезінде Пайыздар мүмкіндігінше алынбайды» («мүмкіндігіне қарай» деген ескертпені қалай түсіну керек?)

Сонымен қатар, Киот Конвенциясының бас қосымшасы бар біздің кеден заңнамаларының нақты сәйкессіздігі бар.

Мысалы, Киот конвенциясы «кедендік режим» ұғымына сүйенбейді — Конвенцияда «кедендік рәсім»термині қолданылады.

Біздің кеден заңнамасы шектес кеден қызметтерімен кедендік бақылауды ұйымдастыру туралы конвенцияның ережелерін толық көлемде көрсетпейді.

Басқа жағдайларда Ресей кеден заңнамасында Конвенцияның ережелерін ішінара бекіту орын алады.

Мысалы, 3.2 стандартты ереже. Киот конвенциясы біздің кеден заңнамасында бекітілген Кеден органдарының тұрған жерінен тыс және жұмыс уақытынан тыс кедендік ресімдеуді жүргізу туралы қағидатты көздейді. Бірақ бір мезгілде осы стандарттық ереже кеден қызметінің Кедендік ресімдеу үшін алатын алымдары көрсетілген қызметтердің шамамен алғандағы құнымен шектелуі тиіс екендігін көздейді. Қолданыстағы РФ қазіргі уақытта жүйе кедендік ресімдеу үшін алымдар, біздің пікірімізше, бұл принцип емес, көрсетеді, мәні бойынша есептеу жүйесі кедендік ресімдеу үшін алымдарды негізделген тауарлардың құны.

Басқа мысал. РФ КК-да кедендік мәселелер бойынша кеңес беру туралы ережені бекіту кезінде (Конвенция талаптарына сәйкес келеді), кеңес беру кезінде сұратылған ақпарат ғана емес, кеден қызметі мүдделі тұлғаның назарына жеткізу орынды деп есептейтін іске қатысты кез келген басқа да ақпарат берілуі тиіс екендігі туралы Конвенцияның б. / т. көрсетілуін таппады. Сонымен қатар, мұндай тәсіл жеткілікті маңызды болып табылады, өйткені сауалмен жүгінген адам әрдайым хабардар емес болғандықтан, өзінің сұрау салуында қозғалған мәселелер бойынша толық жауап беруді көздейтін барлық мәселелерді қояды.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *