Көлденең қаптама түтікті буландырғыш

Көлденең қаптама түтікті буландырғыш

Буландырғыш-бұл хладагент хладоносягельден алынатын жылу есебінен қайнайтын жылу алмасу аппараты.

Қайнау кезінде жылу беру қарқындылығына келесі факторлар әсер етеді:

1. Жылу беру беті мен қайнайтын сұйықтық арасындағы температуралық Арынға, сұйықтықтың физикалық қасиеттеріне байланысты жылу ағынының тығыздығы;

2. Жылу беретін беттің сұйықтықпен сулануы;

егер қайнаған сұйықтық беті жақсы суланған болса, көпіршіктер аздап пайда болады, жылу беруді жақсарта отырып, бетінен оңай бөлінеді; Тоңазытқыш агентте ерітілген май сулануын, демек, жылу беруді нашарлатады;

3. Буландырғыштың конструкциясы; тік құбырлардың ішінде бу пайда болған кезде бу қалқымалы көпіршіктері жылу алмасуды күшейтеді және бу сұйықтығы қоспасының көтерілуіне ықпал етеді;

көтеру жылдамдығы құбыр диаметрі аз артық;

4. Салқын тасығыштың қозғалыс жылдамдығы;

5. Құбыр қабырғаларының екі жағынан майлаудан, тоттан ластануы жылу беру коэффициентін төмендетеді.

1. Кожухотрубные буландырғыш қамтығанына типті

Бұл типті аппараттар ең көп таралған және орташа және ірі өнімділіктегі машиналарда қолданылады. Мұндай буландырғыштарда тұздықтар құбыр ішінде қозғалғанда салқындатылады, ал жұмыс заты олардың сыртқы бетіне қайнайды. Аммиак және хладон аппараттары арасында принципті айырмашылық жоқ. Айырмашылық жылу алмасу бетінің конструкциясында және дайындау үшін қолданылатын материалдарда тұрады.

Бұл буландырғыштардың кемшілігі тұздық сорғысы кездейсоқ тоқтаған кезде немесе тұздық концентрациясы жеткіліксіз болған кезде оларда тұздықтың қатуынан құбырлардың зақымдану қаупі болып табылады.

Су басқан типті аммиакты колсухотрубты буландырғыш (сурет1.) екі жағынан 8,13 қақпағы бар 9 көлденең цилиндрлік қаптамасы. Құбырлар» 3 Құбыр торларымен дәнекерленген. Тесіктердегі 2-ші болат құбырлар, олар арқылы тұздық ағып өтеді, 4-8 жүріс жасайды, қақпақтағы 15 қалқалар құрылғысымен жетеді. Тұздық 8 қақпағына пісірілген 6 төменгі келтеқұбыр арқылы түседі, ал 5 Жоғарғы келтеқұбыр арқылы шығады. 40 үшін 4 шұрасы бар

ауаны тұздықтан және тұздықты ағызуға арналған вентильден түсіру. Сұйық аммиак қаптаманың төменгі бөлігіне пісірілген штуцер 10 арқылы құбыраралық кеңістікке түседі. Түзілетін бу құрғақ булағыш арқылы жоғарыдан сорылады 14. Төменнен қабыққа 12 май жинағыш дәнекерленген, ол жерден 11 келтеқұбыры арқылы мұнай мен ластануды мезгіл-мезгіл шығарады. Буландырғыштар 1 манометрмен жабдықталған.

Таңбалау. 90 ИТГ-жылу беру бетінің ауданы 90 м2 болатын көлденең аммиакты, былғары түтікті буландырғыш .

Су басқан типті хладонды былғары түтікті буландырғыш (сурет.2.) 2 екі жағынан 6 қақпағымен жабылған көлденең цилиндрлік желім болып табылады. Қақпақтарда тұздық жүрісінің санын арттыру үшін 3 қалқалар бар. Сұйық фреон 14 келтеқұбыры арқылы буландырғыштың ішіне 1 коллекторға беріледі, құбыраралық кеңістікте қайнайды және газ тәріздес құрғақ буландырғыш арқылы шығады. Тұздық төменгі 4 түседі, ал жоғарғы 5 құбыр арқылы шығады. Аппараттың төменгі бөлігінде май түсіруге арналған венталь бар 13. Буландырғыштар 8 деңгей көрсеткішімен, 7 сақтандырғыш клапанмен, 10 манометрмен, сондай-ақ 12 тұздықты ағызуға және ауаны шығаруға арналған вентильмен жабдықталған.

Таңбалау. Ойындар-35-жылу беру бетінің ауданы 35 м2 болатын, көлденең қырлы фреонды буландырғыш . Сур.2

2. Құбыр ішінде хладагентті қайнататын булағыштар

Мұндай типтегі буландырғыштарда бірнеше құрылымдық шешімдер бар. Онда жылу тасымалдағыштың төмен температурасын, оның қатып қалуынан және түтіктердің үзілуінен қорықпастан алуға болады.

Тік қаптамалы буландырғыш (күріш.3.) U — обраэными түтіктері бар (сур.4.). Бұл буландырғыштардың жұмыс істеу принципі мен құрылымы бір-бірінен айырмашылығы аз. Буландырғыштар хладагенттің жүру санын арттыру үшін 3 қалқандары бар бір немесе екі бүйірлік қақпақтары бар көлденең цилиндрлік корпус 1 болып табылады. Хладагент 4 келтеқұбырларға кіреді, 5 құбырлармен өтеді, олар 7 Құбыр торларында бекітіледі, қайнатады және газ тәріздес 6 келтеқұбырларда шығады. Тұздық 8 құбырға түседі, құбыраралық кеңістікте өтеді, салқындатылады және 9 Құбыр бойынша шығады.

Жылу беру коэффициентін арттыру үшін құбырлармен қалқа орнатылады 11. Буландырғыштың төменгі бөлігінде 10 тұздықты ағызуға арналған вентиль, ал жоғарғы бөлігінде 12 аппаратты үрлеуге арналған вентиль бар.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *