Лауазым туралы мәлімет

Лауазым туралы мәлімет

1. Комитет қоғамдық денсаулықты қорғау Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрлігінің (бұдан әрі — Комитет) ведомствосы болып табылады Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрлігінің (бұдан әрі — Министрлігі) жүзеге асыратын, өз құзыреті шегінде басшылық және реттеу салаларындағы қоғамдық денсаулықты қорғау, тұрғындардың санитарлық-эпидемиологиялық және медициналық қызметтер көрсету сапасын бақылау, бақылауды және қадағалауды белгіленген талаптарды сақтай отырып, техникалық регламенттермен және нормативтік құжаттармен өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бойынша іске асырылатын, халыққа тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы және органикалық өнімдер өндірісін, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың(бұдан әрі — реттелетін сала),салааралық үйлестіруді, реттеу, іске асыру және бақылау-қадағалау функцияларын орындауға қатысатын Министрліктің стратегиялық функцияларын Комитеттің құзыреті шегінде.

2.Комитет өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрінің бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3.Құрылымы және штат санының лимиті Комитет бекітеді, қолданыстағы заңнамаға сәйкес.

4.Комитет заңды тұлға болып табылады, ұйымдық-құқықтық нысанда мемлекеттік мекеменің мөрі мен мөртаңбалары бар, мемлекеттік тілде белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарда шоттары болады.

5.Комитет азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

6. Комитет тарабы азаматтық-құқықтық қатынастарға мемлекет атынан, егер осыған уәкілеттік берілген болса, заңнамасына сәйкес.

7.Комитет өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен шешімдер қабылдайды, Комитет Төрағасының бұйрықтарымен және басқа да актілермен ресімделетін және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген.

8.Заңды тұлғаның орналасқан жері – Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, қабанбай Мәңгілік Ел-сі, 8.

9.Мемлекеттік органның толық атауы Комитеті «Республикалық мемлекеттік мекемесі қоғамдық денсаулықты қорғау Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрлігінің».

10.Осы Ереже Комитеттің құрылтай құжаты болып табылады.

11.Комитеттің қызметін қаржыландыру жүзеге асырылады республикалық бюджет қаражаты есебінен.

12.Комитеті жол берілмейді шарттық қатынастарға түсуге мәніне кәсіпкерлік субъектілерімен функциялары болып табылатын міндеттерді орындау Комитеті.

1. Заң департаменті (бұдан әрі – Департамент) құрылымдық бөлімшесі болып табылады және ақпарат Министрлігінің және коммуникация министрлігі (бұдан әрі – Министрлік).

2. Департамент өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Президенті мен Үкіметінің актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Департаменттің құрылымын, штат санын Министрліктің Жауапты хатшысы бекітеді заңнамасында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы.

4. Департаменті тұрады:

1) нормативтік құқықтық актілерді сараптау Басқармасының;

2) талап-арыздар жұмысы Басқармасының.

Департаменті тұрады бір директор, директордың орынбасары, басқарма басшыларының, үш бас сарапшылар, сарапшылар.

2. Негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

5. Міндеті: қызметінде заңдылықты сақтауды қамтамасыз ету.

Функциялары:

1) тексеруді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі бойынша құжаттарды, басшылыққа қол қоюға ұсынылған Министрліктің нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын және өзге де құқықтық сипаттағы құжаттардың, Министрлік әзірлейтін және басқа да мемлекеттік органдармен;

2) тексеру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі туралы шарттар жобаларын, халықаралық келісімдер, оларды дайындау жұмысына;

3) ұйымдастыру және наразылық-талаптық жұмыстарды жүргізу;

4) құрылымдық бөлімшелерінің сұрауы бойынша және Министрлік басшылығының тапсырмалары заңды қорытындылар дайындау, Қазақстан Республикасының заңнамасын түсіндіру, байланыс саласындағы, ақпараттандыру және ақпарат;

5) заңи ресімдерін жүзеге асыру дайындалған материалдардың белгілері сыбайлас жемқорлық және өзге де құқық бұзушылықтар, оларды беру үшін құқық қорғау, сот органдарына;

6) ақпараттық материалдарды дайындау туралы қолданыстағы заңнамада бар қатынасы саласындағы ұйымдардың қызметін байланыс, ақпараттандыру және ақпарат;

7) мүддесін белгіленген тәртіппен білдіру Министрлігінің сотта, сондай-ақ басқа да ұйымдарда құқықтық мәселелерді қарау кезінде Министрліктің қызметін;

8) дайындау көзделген жағдайларда заңнамалық актілеріне, Министрлік атынан түсініктемелерді құқықтық мәселелер бойынша Министрліктің құзыретіне жататын;

9) құқықтық сараптама жүргізу нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеген Министрлігімен және басқа да мемлекеттік органдармен, оның ішінде құпия құжаттар.

6. Міндеті: заңнаманы қолданудың практикасын қорыту Министрлігі.

Функциялары:

1) талдау және талдау нәтижелері бойынша енгізуге Министрлігінің Жауапты хатшысына оны жетілдіру бойынша ұсыныстар және анықталған кемшіліктерді жою;

2) талдау және жинақтау нәтижелері қарау шағымдар, талап арыздар мен өзге де құжаттарды наразылық — талап-арыз сипаттағы ұсыныс Министрлік басшылығына ұсыныстар, анықталған кемшіліктерді жою;

3) тұрақты негізде үйлестіру Министрлігінде нормативтік құқықтық актілеріне мониторинг жүргізу.

7. Мақсаты: насихаттау және Қазақстан Республикасының заңнамасын түсіндіру, құқықтық жалпы оқытуды ұйымдастыру Министрлігінде.

Функциялары:

1) әзірлеу және іске асыру жыл сайынғы іс-шаралар жөніндегі Қазақстан Республикасының заңнамасын насихаттау, жалпыға бірдей құқықтық оқытуды ұйымдастыру Министрлігінде;

2) кеңес беру қызметкерлерінің Министрлігінің, оның ведомстволарының және аумақтық құрылымдық бөлімшелерінің құқықтық мәселелері.

8. Міндеті: жобаларын әзірлеуге қатысу, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің және заңды сипаттағы басқа да құжаттардың.

Функциялары:

1) ұсыныстар дайындау және іс-шараларды жүзеге асыру бойынша енгізілуге Үкіметінің заң жобасы жұмыстарының жоспарлары бір жылға тиісті заң жобаларын;

2) материалдарды дайындау үшін ведомствоаралық комиссияның отырыстарында ұйымдастыру, шешімдердің орындалу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия заң жобалау қызметі;

3) сарапшылық кеңестің қызметін ұйымдастыру мәселелері бойынша жеке кәсіпкерлік;

4) өту кезінде заң жобаларының Қазақстан Республикасының Парламентінде, Министрлік әзірлеуші болып табылатын;

5) ұсыныстар енгізу жөніндегі үйлестіру Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, халықаралық стандарттарға сәйкес;

6) нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау, Министрлік әзірлейтін, оның ішінде келісу жолымен болған жағдайда, оларды Министрліктің басқа құрылымдық бөлімшелері әзірлеген;

7) әзірлеуге, бағдарламалар мен тұжырымдамалардың, байланыс саласындағы, ақпараттандыру және ақпарат;

8) жұмыс топтарына қатысу бойынша нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу;

9) нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу бойынша Министрлік басшылығының тапсырмалары.

9. Құқықтары мен міндеттері:

9.1. Департамент құқылы:

1) қажетті ақпаратты сұратуға және алуға Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінен, сондай-ақ сұрау салумен жүгінуге тиісті мемлекеттік органдарға қосымша ақпарат алу үшін, мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті;

2) тартуға келісім Министрлігінің Жауапты хатшысы, басқа құрылымдық бөлімшелерінің жобаларын әзірлеу үшін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің және құжаттарының Министрлігінің құқықтық мәселелер бойынша, сондай-ақ іске асыру жөніндегі іс-шаралар Қазақстан Республикасының заңнамасын насихаттау және жалпыға бірдей құқықтық оқуды Министрлігінде;

3) тексеруге құқықтық жұмыстың жай-күйін және заңдылықтың сақталуын Министрлікте және оның ведомстволарында жай-күйін тексеру; құқықтық жұмыс және заңдылықты сақтау болып көрсетілген ұйымдарда жүзеге асырылады Департаменті шешімі (тапсырмасы) бойынша Министрлігінің Жауапты хатшысы; тексеру қорытындысы бойынша – құрайтын анықтамалар, тиісті қорытындылар, ұсынымдар, ұсыныстар беруге және оларды Министрліктің басшылығына;

4) басшылықтың тапсырмасы бойынша ұсынуға Министрлігі мемлекеттік органдарда құқықтық мәселелерді қарау кезінде Министрліктің құзыретіне кіретін жұмысына қатысуы кеңестер, отырыстар, семинарлар, конференциялар мемлекеттік органдар, халықаралық және өзге де ұйымдармен;

5) сұратуға және алуға құрылымдық бөлімшелерінің құжаттарды, анықтамаларды, есептер мен басқа да материалдарды, ақпаратты, қажетті функцияларды жүзеге асыру үшін Департаментке жүктелген;

6) қол қоюдан бас тарту нормативтік құқықтық актілердің жобаларын және басқа да құжаттарды сәйкес келмеген жағдайда, оларды Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес;

7) беруге негізделген қолданыстағы заңнамасында ескертулер мен ұсыныстар қабылданатын нормативтік құқықтық актілер бойынша;

8) дайындау басқа құрылымдық бөлімшелермен бірлесе отырып, ұсыныстар әзірлеу, өзгерту, толықтыру, күші жойылды деп танылуға саласындағы нормативтік құқықтық актілердің байланыс, ақпараттандыру және ақпарат;

9) басшылықтың рұқсатымен ұйымдастыруға және жүзеге асыруға, құқықтық оқыту, қызметкерлердің Министрлігінің, оның ведомстволарының, семинарлар, кеңестер;

10) өзге де құқықтарды жүзеге асыруға өз құзыретіне сәйкес және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес.

9.2. Департаменттің міндеттері:

1) өз қызметінде заңдылықты сақтауды қамтамасыз ету.

3. Департаменттің қызметін ұйымдастыру

10. Департаменті үшін қажетті өкілеттіктерге ие оның негізгі міндеттері мен функцияларын заңнамалық актілеріне сәйкес, Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, Қазақстан Республикасы.

11. Департаментті Директоры тағайындайтын және қызметтен заңдарда белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы.

12. Департамент директоры Департамент қызметіне жалпы басшылық етеді және дербес жауап береді Департаментке жүктелген міндеттерді орындауға және оның өз функцияларын жүзеге асыруы.

13. Департаментінің директоры, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, бір орынбасары бар.

14. Департамент директоры Министрлік басшылығына ұсыныстар бойынша Департаменттің штат кестесі мен құрылымы.

15. Директор осы мақсатта:

1) анықтайды және өзінің орынбасарының міндеттері мен өкілеттіктерін, Басқармалары басшыларының, Департамент құрамына кіретін;

2) өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады заңдарына сәйкес және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерімен.

16. Жіберілетін құжаттарға Департамент атынан басқа құрылымдық бөлімшелерге мәселелері бойынша, Департаменттің құзыретіне қол қояды Департаментінің Директоры не Директорының орынбасары.

17. Келісуге жіберген кезде заңдық сараптама жүргізу үшін әділет Министрлігі Қазақстан Республикасының заң жобалары, Президент жарлықтарының, Үкіметінің қаулылары мен өкімдерінің, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бұрыштама қояды қолдана отырып, электрондық цифрлық қолтаңбаны мемлекеттік органдардың куәландырушы орталығының Департаментінің Директоры (не оның міндетін атқарушы тұлға).

18. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеген басқа да құрылымдық бөлімшелері жіберуге болмайды келісу үшін мемлекеттік органдар, ұйымдар алдын ала келісу Департаменті.

19. Министрліктің атынан түсіндірмелер, құқықтық мәселелер бойынша құрылымдық бөлімшелері әзірлеген міндетті түрде келісілуге тиіс Департаменті.

20. Жүктеуге тыйым салынады Департаменті тән емес қосымша функцияларды олардың қызметі осы Ережеге сәйкес.

21. Департамент директоры, Департамент директорының орынбасары мен Басқарма басшылары, Департамент сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға міндетті және жауапты Қазақстан Республикасының заңнамасын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы.

22. Департамент қызметкерлерінің құқықтары мен міндеттері олардың лауазымдық нұсқаулықтарында айқындалады және белгіленген тәртіппен бекітілген.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *