Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетігінің ұғымы және мәні

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетігінің ұғымы және мәні

«Қауіпсіздік туралы» заң (8-бап) қауіпсіздік жүйесін айқындай отырып, оған заңға сәйкес қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатысатын заң шығарушы, атқарушы және сот билігінің органдарын, мемлекеттік, қоғамдық және өзге де ұйымдар мен бірлестіктерді, азаматтарды, сондай-ақ қауіпсіздік саласындағы қатынастарды реттейтін заңнаманы жатқызады.

Бұл ереже ұлттық 60301011001-11 қамтамасыз ету тетігі туралы мәселені зерттеу кезінде негізге алынуы мүмкін. Қауіпсіздік жүйесіне мемлекеттік органдар, қоғамдық ұйымдар мен азаматтар енгізілгендіктен, оларды 66301011001-11 қамтамасыз ету тетігінің құрамдас бөлігі ретінде қарастыруға болады. Алайда қоғамдық ұйымдарға (бірлестіктерге) және Азаматтарға қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі функционалдық міндеттер жүктелмегенін ескермеуге болмайды. Олар қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қатыса алады, олардың қатысуынсыз осы мәселелерді тиісті деңгейде шешу мүмкін емес, бірақ олардың тікелей функцияларына бұл кірмейді, сондықтан заң шығарушы қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі субъектісі осы саладағы функцияларды заң шығарушы, атқарушы және сот билігі органдары арқылы жүзеге асыратын мемлекет болып табылатынын айқындайды («қауіпсіздік»Заңының 2-бабы).

Баяндалғанды ескере отырып, диссертация ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетігін ең алдымен мемлекеттік органдардың призмасы арқылы қарайды, бұл ретте жоққа шығармай, қоғамдық ұйымдар (білім беру) мен азаматтарды баяндау шеңберінен тыс қалдыра отырып.

Мемлекет ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі субъектісі бола отырып, оның кепілгері болады және демек, ұйымның және қызметтің осы саласын басқарудың негізгі функцияларын жүзеге асырады.

Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік реттеудің негізгі қағидаты ұлттық қауіпсіздікке төнетін қауіп — қатерлерге қарсы іс-қимылдың мемлекеттік-құқықтық тетігіне бағдарлау және ұлттық мүдделер мен мақсаттарды іске асыру болып табылады.

Саяси және әлеуметтік функцияларды орындай отырып, Ресей мемлекеті белгілі бір құралдар мен өз органдары жүйесінің көмегімен ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласына мақсатты түрде әсер етеді — бұл ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметті мемлекеттік реттеудің мәні көрінеді.

Мемлекеттің ұлттық-мемлекеттік мүдделеріне және оның өмір сүруіне қауіп-қатерлерді жою немесе бейтараптандыру қамтамасыз етілетін мемлекеттік органдар жүйесі адамның құқықтары мен бостандықтары, қоғамның материалдық және рухани құндылықтары қорғалады және елдің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мемлекеттік-құқықтық тетігін құрайды.

Құқықтық мемлекет тетігінің ұғымына негізделе отырып, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетігін адамның, қоғамның және мемлекеттің мүдделеріне сәйкес шешетін мемлекет ұйымдық ресімдеген арнайы органдардың бірлігі ретінде айқындауға болады.

Ескерту. Бабаев В. К., Баранов В. М., құқықтың жалпы теориясы: қысқаша энциклопедия. «Баян сўлу» ақ Novgorod: НЮИ МВДРФ, 1997. — С. 176.

Елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеттері және осы мақсатта қатаң белгіленген нысандарда мемлекеттік басшылықты жүзеге асырады және өз қызметінде ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету функцияларын іс жүзінде іске асырады.

Басқаша айтқанда, бұл Ресейдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтің негізгі бағыттарын іске асыратын мемлекет органдарының жиынтығы,

Сонымен бірге, бұл жиынтық мәселенің сандық жағын ғана көрсете алмайды, яғни ұлттық 6630110.000 қамтамасыз ету бойынша жұмыс жүргізуге шақырылған мемлекеттік органдардың нақты тізбесі (сомасы). Осы міндетті табысты шешу үшін құзыретіне елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жататын барлық органдардың ең тығыз өзара іс-қимылы қажет. Сондықтан ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемасын шешуге арналған мемлекеттік органдар жүйесі туралы ғана емес, жиынтықты айту заңды. Екінші жағынан, егер оларды іске асыруға елдің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүдделі түрлі қоғамдық және өзге де ұйымдар (бірлестіктер) мен азаматтар тартылмаса, тәжірибе көрсетіп отырғандай, қауіпсіздік проблемаларын шешу табысты бола алмайды, демек, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесі туралы мәселені осы ұғымды мемлекеттік органдар жүйесін ғана емес, сондай-ақ мемлекеттік және мемлекеттік емес институттардың барлық жиынтығын, сондай-ақ мүдделері елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеттеріне сәйкес келетін ел азаматтарын

1. Философияда жүйе өзара қарым — қатынас пен байланыстардағы және белгілі бір тұтастықты, бірлік-Философиялық сөздік құрайтын элементтердің жиынтығы ретінде түсініледі. — 5-ші басылым — М., 1986.

Алайда қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетігін қарау кезінде қамтамасыз ету саласында заңмен арнайы өкілеттіктер берілген органдарды неғұрлым заңды түрде зерттеу.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетігі мемлекеттік органдардың айтарлықтай күрделі жүйесін білдіреді. Мұндай тетіктің табысты жұмыс істеуі оның жекелеген элементтерінің функциялары мен өкілеттіктерін қатаң ажырату кезінде және бір мезгілде бірыңғай орталықтың біріктіруші рөлі кезінде ғана мүмкін болады.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету тетігін қарау кезінде ел қауіпсіздігінің жалпы жүйесі функцияларының детерминациялаушы мәнін ескеру қажет.

«Қауіпсіздік туралы» Заңға және тұжырымдамаға сүйене отырып, Ресей қауіпсіздік жүйесінің негізгі функциялары:

ұлттық қауіпсіздікке төнетін қауіп-қатерлерді анықтау, объективті және жан-жақты талдау, болжау;

Ұлттық қауіпсіздік критерийлерін және олардың шекті мәндерін айқындау, экономика, ішкі және сыртқы саясат, қоғамдық қауіпсіздік және құқық тәртібі, қорғаныс салаларында, ақпараттық және рухани салаларда ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары мен тетіктерінің кешенін әзірлеу;

мемлекеттің стратегиялық және жұмылдыру ресурстарын қажетті деңгейде ұстау;

ұлттық мүдделерге қауіп-қатердің алдын алуға немесе әлсіретуге бағытталған шаралар кешенін іске асыру бойынша Ресей мемлекеттік билігінің заң шығарушы (өкілетті) және атқарушы органдарының жұмысын ұйымдастыру;

қауіпсіздікті қамтамасыз ету күштері мен құралдарын құру және әзірлікте ұстау;

күнделікті жағдайларда және төтенше жағдайларда қауіпсіздікті қамтамасыз ету күштері мен құралдарын басқару;

ТЖ туындауы нәтижесінде зардап шеккен өңірлерде қауіпсіздік объектілерінің қалыпты жұмыс істеуін қалпына келтіру жөніндегі шаралар жүйесін жүзеге асыру;

Ресей Федерациясы жасасқан немесе таныған халықаралық шарттар мен келісімдерге сәйкес Ресейден тыс жерлерде қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларға қатысу.

Қауіпсіздік жүйесінің табысты жұмыс істеуі қатаң белгіленген өкілеттіктер берілген мемлекеттік құрылымдардың белсенді басқару және өзге де қызметін болжайды.

«Қауіпсіздік туралы» Заңның және Ұлттық қауіпсіздік тұжырымдамасының ережелеріне сәйкес қауіпсіздікті қамтамасыз етудің мемлекеттік органдарына жалпы басшылықты Ресей Федерациясының Президенті жүзеге асырады-Федералдық жиналыстың өкілеттіктеріне:

ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында заңнамалық базаны қалыптастыру;

әскери күш қолдану қауіпсіздігін қамтамасыз ету күштері мен құралдарын (өз жүргізу шегінде) пайдалану мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

Ресей Федерациясының ұлттық қауіпсіздік саласындағы халықаралық шарттарын ратификациялау және күшін жою мәселелері бойынша федералдық заңдарды қарау және қабылдау;

ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету органдарын қаржыландыруға арналған бюджеттік қаражатты айқындау;

Ресей Федерациясы Президентінің Ресей қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы баяндамасын тыңдау.

Сот органдары Ресей Федерациясында конституциялық құрылысты қорғауды қамтамасыз етеді,жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігіне қол сұғатын қылмыстар туралы істер бойынша сот төрелігін жүзеге асырады, қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметке байланысты құқықтары бұзылған азаматтарды, қоғамдық және өзге де ұйымдар мен бірлестіктерді сот арқылы қорғауды қамтамасыз етеді.

1. Ескерту. ВВС РФ-1992. — №15. «Баян сўлу» ақ 769; Ресей газеті-1997. — 26 желтоқсан.

Нақты қызмет атқарылуы жөніндегі заңдар мен басқа да нормативтік актілерді іске асыру бойынша бағдарламалар мен іс-шараларды жүзеге асыру ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі жатқызылған құзыреті атқарушы билік.

Ресей Федерациясының Президенті Ресей Федерациясының Қауіпсіздік Кеңесін басқарады. Ол ішкі және сыртқы қауіпсіздікті қамтамасыз ету стратегиясын айқындайды, қауіпсіздікті қамтамасыз етудің мемлекеттік органдарының қызметін бақылайды және үйлестіреді. Өзінің конституциялық өкілеттігі шегінде ол қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөнінде жедел шешімдер қабылдайды, ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бағынысты органдары мен күштерін қалыптастырады, қайта ұйымдастырады және таратады, Ұлттық қауіпсіздік проблемалары жөніндегі жолдаулармен, өтініштермен және директивалармен сөз сөйлейді. Ресей қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы баяндаманы жылына кемінде бір рет Федералдық жиналысқа ұсынады.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *