Мемлекеттік қызметті құқықтық реттеу

Мемлекеттік қызметті құқықтық реттеу

Өзбекстанда жүзеге асырылатын, өзінің мәні бойынша терең саяси және әлеуметтік-экономикалық қайта құрулар қоғам өмірінің іргетасын құрайтын көптеген қызмет салалары мен басқару салаларының рөлі мен маңызының елеулі өзгеруіне себепші болды. Мәні соңғы жылдары айрықша өсіп келе жатқан осындай облыстардың арасында Өзбекстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатының құрамдас бөлігі болып табылатын Кеден ісі мен кеден саясатын атап өткен жөн. Бұл ереже қағидатты сипатқа ие және сондықтан қосымша түсіндіруді талап етеді. Кеден ісі мен кеден саясатының мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатымен өзара байланысы тұтастай алғанда айқын. Алайда экономикалық қатынастарды, әлеуметтік инфрақұрылымды және маңызды саяси-мемлекеттік институттар мен құрылымдарды түбегейлі реформалау дәуірінде бұл өзара байланыс ерекше маңызға ие болды. Бірыңғай кеден саясаты ішкі саясаттың бір бөлігі болып табылатындықтан, ал соңғысының өзегі экономика, экономикалық қатынастар тұтастай құрайды, кеден ісі және кеден саясаты жаңа экономикалық салымды қалыптастырудың белсенді факторларына, нарықтық қатынастарға барабар және қатаң орталықтандырылған жоспарлы экономиканың сипатына сәйкес келетін динамикалық емес, қабырғалы нысандардан түбегейлі ерекшеленетін экономикалық өмірдің прогрессивті нысандарын жасау құралдарына айналады.

Осылайша, жаңа жағдайлардағы кеден ісі мен кеден саясаты сыртқы экономикалық қызметтің құралы мен жолсерігі ретінде ғана емес , сонымен қатар жаңа экономикалық қатынастар мен байланыстарды реттеуші және қалыптастыру құралдары бола отырып, өзге де маңызды мәнге ие болады.

Экономикалық процестердегі кеден ісі мен кеден саясатының объективті түрде өсіп келе жатқан рөлі және сыртқы экономикалық қызметті демократияландыру мен ырықтандыру аясында олардың ықпал ету ауқымының кеңеюі өз кезектерінде кеден саясатын іске асыруға байланысты барлық күрделі және бір текті емес қатынастар кешенін құқықтық реттеуге жаңа тәсілдің қажеттілігін негіздеді. Кеден ісін реттеудің жаңа құқықтық негізін құру, әрине, алдыңғы тарихи даму кезеңдерінде жинақталған кеден заңнамасының тәжірибесіне сүйенеді. Алайда Өзбекстанда экономикалық және саяси қатынастарды реформалаудың басталуымен, нарықтық экономикаға көшумен кеден ісінің жаңа демократиялық тұжырымдамасы пайда болады және біртіндеп іске асырылуда. Біртіндеп елдегі экономикалық қатынастардың дамуындағы прогрессивті құбылыстар мен үрдістерді және әлемдік өркениетті кедендік-құқықтық тәжірибені ескеретін кеден ісінің жаңа пайымы және оған сәйкес келетін кеден заңнамасын құру қалыптастырыла бастады. Бұл ретте экономиканы басқарудың әкімшілік-командалық жүйесінің қажеттіліктеріне бейімделген ескірген тәсіл қабылданбайды.

Елдің әлеуметтік-экономикалық өміріндегі кеден ісі мен ол туралы заңнаманың маңызды рөлін ескере отырып, бүгінгі күні кеден органдарының қызметкерлері, шаруашылық басшылары, кәсіпкерлер, бизнесмендер, сондай-ақ экономикалық және Заң оқу орындарының оқытушылары, аспиранттары мен студенттері тарапынан Кеден-құқықтық мәселелерге деген өсіп келе жатқан қызығушылықты, негізді, содан кейін кеден ісі мен кеден заңнамасының егжей-тегжейін түсінуге ұмтылуды атап өтуге болады. Соңғы уақытта кеден ісі бойынша негізгі құқықтық актілер — Кеден кодексі (26.12.1997) және «Мемлекеттік кеден қызметі туралы» Заң (29.08.1997), «кеден тарифі туралы» Заң (____ _ ), кеден қатынастарын реттейтін басқа да заңдар, сондай-ақ кеден саласындағы қатынастарды реттеу үшін маңызды мәні бар Президенттің, Министрлер Кабинетінің, ГТК, руз МВЭС және басқа да мемлекеттік органдардың көптеген ағымдағы актілері пайда болды. Кеден процестерін олардың тарихи дамуының әртүрлі кезеңдерінде ғылыми тұрғыдан пайымдаудың кейбір тәжірибесі жинақталған. Осының барлығы жүйеде дәрменсіз кешенді салаларға қатысты құқық — а кедендік құқықтарына қатысты құқық бөлу туралы мәселені объективті түрде қоюға себепші болды. Осыған байланысты ұсынылып отырған зерттеу жұмысында кедендік құқық бөлігі ретінде кеден органдарындағы мемлекеттік қызметтің мәнін түсіну мен өзектілігін тұжырымдауға және сол арқылы кеден органдарында қызмет өткеру туралы ереже қарау сатысында тұратындықтан, осы проблеманы жан-жақты талқылауға жол ашу әрекеті қабылдануда.

1.Өзбекстан Республикасында кеден ісінің қалыптасуы мен дамуы

(1991ж.дейінгі кезеңде))

1.1 Өзбекстан Республикасындағы кеден ісінің қалыптасу және даму тарихына қысқаша шолу

Өзбекстанның кедендік құқығы тарихына экскурссыз кеден ісінің қазіргі заманғы ғылыми-теориялық негіздерін оның дамуының әр түрлі кезеңдерінде жақсы меңгеруге болмайды. Бұл күрделі және ұзақ үдерісті егжей-тегжейлі талдауға мүмкіндік болмай, революцияға дейінгі кезеңде, сондай-ақ КСР Одағындағы кеден ісі мен ол туралы заңнаманың дамуын сипаттайтын басты сәттерді атап өтеміз. Тіпті қысқа тарихи очерк Өзбекстанда кедендік істің қазіргі жағдайы мен дамуын және дамуын нақты елестетуге, негізгі кедендік-құқықтық институттар мен нормалардың эволюциясын түсінуге, Өзбекстанның кедендік ісі мен кедендік құқығының болашақта дамуының тенденциялары мен перспективаларын анық көрсетуге, Өзбекстан Республикасының кедендік-құқықтық жүйесін жетілдірудің кейбір жолдарын белгілеуге көмектеседі.

Кеден ісі мен құқықтық институттардың және оны бекітетін нормалардың пайда болуы тарихтың ежелгі заманына байланысты. Егер революцияға дейінгі кезеңде кеден қызметінің пайда болуы туралы мәселені зерттесе, сөз көбінесе кедендік-баж салығын ұйымдастыру туралы болуы мүмкін. Ол Тимур басқарғаннан бері белгілі болды. Тарихтың ерте кезеңіне қатысты кеден қызметі туралы шартты түрде айтуға болады, өйткені орталықтандырылған мемлекеттің құрылуы мен нығаюына, сыртқы экономикалық қарым-қатынас пен айналымның кеңеюіне қарай уақыт созылып, одан кейін кеден қызметінің өзегін құраған құрылымдар мен институттардың қалыптасуы мен дамуы болды. Моңғол-татарлардың жаулап алуы орыс тіліндегі «тамга» сөзінің түбіріне алып келді. «Тамга» сөзінен «тамжить» етістігі құрылды, яғни. тауарды баж салыңыз, ал «тамжили» тауары «кеден»деп аталатын орынға ие болды. Кеден ісінің қалыптасуы мен дамуының негізгі процесі 1917-1991 жылдар кезеңіне келеді. Осы кезеңде құнды тәжірибе жинақталды, оны есепке алмағанда, оның ішінде сындарлы да, қазіргі заманғы кедендік құқықты дамыту мүмкін емес. Жаңа мемлекеттік билік Қазан төңкерісінен кейін жалпы Түркістан аумағында кеден ісінің концепциясы сияқты кеден органдарының қалыптасқан жүйесіне күмәнмен жатқызылды. Сыртқы сауданың мемлекеттік монополиясының лениндік идеясын іске асыру мәні бойынша кедендік-тарифтік реттеуді кеңінен қолдануды шектеді және кедендік бақылау жүйесін сыртқы сауданы реттеудің таза қосалқы құралы ретінде жасады. КСРО-да 20-30 жылдардың тоғысында басқарудың командалық-бюрократиялық стилі құрылды. Сыртқы сауда саясаты мемлекеттік монополия қағидаттарына негізделеді, ал кеден органдары біртіндеп өздерінің неғұрлым маңызды функцияларын жоғалтады және фискалдық мекемелердің рөлін орындауды тоқтатады. Алайда, 30 жылдардың екінші жартысында де-факто қалыптасқан және 1964 ж. Кеден кодексінде заңды бекіту алған кеден органдарының құрылымы, өте аз үзілістермен 80 жылдардың ортасына дейін сақталған. 1925 жылы КСРО аумағында жергілікті жерлерде кеден аппаратын қайта ұйымдастыру туралы жоспарға сәйкес 11 аудандық кеден инспекторлық басқармалары құрылды : Карел, Солтүстік-Батыс, Солтүстік-Кавказ, түрікмен, өзбек, Алматы және т. б. Әрбір кеден мекемесінің басында өзінің кеденіне және осы кеден қызметінің ауданы құрамына кіретін басқа да мекемелерге қадағалау, басшылық жасаған басқарушы тұрды. Кедендегі жұмыс органы техникалық кеңес болып табылады (1). Қызметкерлерді қызметке қабылдау тәртібі еңбек заңнамасымен және Мемлекеттік қызмет туралы Ережемен анықталған. Кеден жарғысы кедендік қызметшілер айналыса алмаған қызмет түрлерін анықтады: жүктерді Тиеу, түсіру жөніндегі жұмысты орындаған ұйымдарға, сондай — ақ жеке өзі немесе жалған тұлғалар арқылы коммерциялық сипаттағы қандай да бір іс-шараларға қатысу; бөтен адамдардан кеден істері бойынша өзіне сенімхат пен тапсырма қабылдау; кеден аукциондарында тауар сатып алу. 1928 жылы қабылданған. КСРО Кеден кодексі (2) кедендік басқаруды ұйымдастыруға елеулі өзгерістер енгізбеген. КСРО-да кеден ісін дамытуда осы уақытта кеден органдары жүйесін оңайлату үрдісі байқалады. Атап айтқанда, 1928 Кеден кодексі КСРО аумағында аудандық кеден инспекторлық басқармаларды қарастырмаған. КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 5.05.1964 ж. (3) Жарлығымен жаңа Кеден кодексі бекітілді. Кеден ісін басқару сыртқы сауда министрлігінің қарауына жатқызылды және оның құрамына кіретін Бас кеден басқармасы арқылы жүзеге асырылды. Кеден мекемелері функцияларының арасында сыртқы сауданың мемлекеттік монополиясының сақталуын бақылау, кедендік операцияларды жасау және контрабандаға қарсы күрес бөлінді.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *