РФ-дағы кедендік төлемдер және оларды жетілдіру перспективалары

РФ-дағы кедендік төлемдер және оларды жетілдіру перспективалары

Кедендік төлемдер мемлекеттің сыртқы экономикалық байланыстар жүйесіне қатысуының маңызды реттеушісі болып табылады. Олар көп жағдайда елдің халықаралық еңбек бөлінісіндегі орнын анықтайды және мемлекет кірістерінің едәуір бөлігін қамтамасыз етеді.

Дамыған елдердің тәжірибесі кедендік төлемдердің тиімді жүйесі экономикалық дамудың маңызды факторы және күшті мемлекеттің өмір сүруінің қажетті шарты болып табылатынын куәландырады. Олардың экономикасындағы кедендік төлемдердің рөлі айтарлықтай өзгерді. Кедендік төлемдердің фискалдық басымдығы реттеуші және қорғау функцияларына екпінмен ауысады, ол үшін эскалация принципінде құрылған жоғары дифференцияланған тарифтер пайдаланылады.

Ресейде өзгеше жағдай байқалады. Мемлекет кірістерін қалыптастыру қажеттілігі мен экономикалық даму қажеттіліктері арасындағы қазіргі уақытқа дейін экономикалық қатынастар жүйесіндегі кеден төлемдерінің орны мен рөлінің ғылыми тұжырымдамасы әзірленбеуінің, оларды қолдануда жүйелілік жоқ, кеден баждарының шамасын және оларды саралау деңгейін айқындау кезінде қажетті екпін қойылмауының салдары болып табылады. Ресейде табыстың ең үлкен көлемі шикізат тауарларына салынатын кедендік әкету бажын әкеледі.

Кедендік төлемдерді есептеу мен төлеудің жетілдірілмеген тетігі – олардың экономикадағы қазіргі заманғы шындыққа сай келмейтін рөлінің салдары. Бұл тауарлар бәсекеге қабілетсіз болып табылатын отандық тауар өндірушілерге және заңға мойынсұнушы импорттаушыларға қосымша залал келтіреді.

Жоғарыда айтылғандарды осы дипломдық жұмыстың тақырыбын зерттеудің өзектілігі ретінде анықтауға болады.

Автормен таңдалған тақырып бүгінгі күні әзірше жеткілікті әзірленген жоқ, бірақ кедендік төлемдердің экономикалық рөлінің мәселелері бірқатар ғылыми зерттеулердің назарында болып отыр.

Ерекше атап өткен жөн жұмыс. Х. А. Андриашина,В. Г. Драганов, А. В. Брызгалина, О. Ю. бакаева жіберген, О. А. Стрижовой, М. Е. Верстовой, А. Н. Козырина, а. А. Журавлева, және т. б.

Зерттеушілер тағайындаудың жекелеген құрамдас бөліктерін, кеден төлемдерінің түрлерін, оларды алу тетігін ашады. Алайда, осы саладағы ғылыми пысықтаулар өте қарама-қайшы және негізделген мемлекеттік шешімдер қабылдау үшін тиісті дәлелдемелер бермейді. Бұл ең алдымен кедендік төлемдердің мәнін, олардың мемлекет экономикасындағы маңызын, оларды есептеу мен төлеудің тиімділігін арттыру жолдарын зерттеуге қатысты.

Дипломдық Зерттеудің мақсаты кеден төлемдерін есептеу және төлеу жүйесін зерттеу, олардың ел бюджетін қалыптастырудағы рөлін анықтау, кедендік салық салу жүйесіндегі проблемаларды анықтау және кедендік төлемдерді есептеу мен төлеуді жетілдіру бойынша іс-шараларды әзірлеу болып табылады.

Зерттеу тақырыбын ашу үшін келесі негізгі міндеттер анықталды: кедендік төлемдердің мәндік сипаттамаларын, оларды есептеу мен төлеуге әсер ететін факторларды анықтау; кедендік төлемдер бойынша жеңілдіктер беру тәртібін талдау; экономикалық қатынастар жүйесіндегі кедендік төлемдердің қазіргі жай-күйін бағалау; кедендік төлемдердің негізгі проблемаларын анықтау, олардың экономика үшін салдарын бағалау; кедендік төлемдерді төлеуді жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу.

Зерттеу объектісі қазіргі заманғы экономикалық қатынастар жүйесіндегі кедендік төлемдер болып табылады.

Зерттеудің мәні экономикалық қатынастар жүйесіндегі кедендік төлемдердің тағайындалуы мен рөлі, кедендік төлемдерді есептеу тәртібін реттейтін заңнаманың қолданыстағы нормалары және оларға әсер ететін факторлардың жиынтығы болды.

Жұмыстың теориялық-әдіснамалық негізі кеден төлемдерін алудың түрлі аспектілерін ашатын отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектері болып табылады. Зерттеудің ақпараттық базасы халықаралық құқықтық актілерді, федералдық заңнаманы, кеден қызметінің мәселелері бойынша нормативтік актілерді, Ресейдің экономикалық даму министрлігінің, Ресей Федерациясының Федералдық кеден қызметінің статистикалық деректері мен аналитикалық материалдарын қамтиды.

Жұмыс құрылымы зерттеу тәртібін және қойылған міндеттерді шешуді көрсетеді. Дипломдық жұмыс кіріспеден, үш тараудан, жеті параграфтан, қорытындыдан, жұмыс жазу барысында қолданылатын тізімнен, әдебиеттер мен қосымшалардан тұрады.

1. РФ-ДАҒЫ КЕДЕНДІК САЛЫҚ САЛУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1 РФ — дағы кеден төлемдерінің жалпы сипаттамасы

Кез келген елдің мемлекеттік бюджеті, әдетте, салықтық және кедендік төлемдерге негізделеді. Кедендік төлемдерді ақша қаражатын білдіреді, кеден органдары өндіріп алатын адамдардан процесіне қатысатын тауарлар мен көлік құралдарын кеден шекарасы арқылы РФ. Төлемдерді төлеу сыртқы саудаға байланысты операциялардың негізгі шарттарының бірі болып табылады.

Кедендік төлемдер заңды, жеке тұлғалардан, сондай-ақ жеке кәсіпкерлерден алынады. Декларант кедендік баждарды, салықтарды төлеуге жауапты тұлға болып табылады. Егер декларациялауды кеден брокері (өкілі) жүргізетін болса, ол кедендік баждарды, салықтарды төлеуге жауапты болып табылады. Бірқатар жағдайларда уақытша сақтау қоймасының иесі, кеден қоймасының иесі, тасымалдаушы, кедендік режимді сақтау міндеті жүктелген тұлғалар кедендік баждарды, салықтарды төлеуге жауапты болып табылады[1] .

Кедендік баждарды, салықтарды төлемеген кезде, оның ішінде оларды дұрыс есептемеген және (немесе) уақтылы төлемеген кезде кеден органдары алдында кедендік баждарды, салықтарды төлеуге жауапты тұлға жауапты болады.

Кедендік төлемдердің айқындалған Кеден кодексіне РФ, оған сәйкес оларға мыналар жатады: әкелу және әкету кеден баждары, қосылған құн стоимостьвзимаемый тауарларды әкелу кезінде кедендік аумағына Ресей Федерациясы, акциздер, кедендік ресімдеу үшін кедендік алымдар, кедендік сүйемелдеу үшін кедендік алымдар; үшін кедендік алымдар сақтауды (п. 1 318-құжат ТК РФ)[2] .

Кедендік төлемдерге міндетті жарналардың мынадай санаттары жатады: баж, салық, алым, төлем. Міндетті төлемдердің мұндай алуан түрлілігі екі санатты – «салық» және «алым»пайдаланатын салық заңнамасының нормаларына қайшы келеді. Федералдық салықтар мен алымдар санынан кедендік бажды алып тастау оның қаржылық-құқықтық мәні туралы ғылыми дауды аяқтауға ықпал еткен жоқ. Бұл ретте А. В. Брызгалин «салық», «алым», «баж» терминдері синонимдер болып табылады, ал оларды қолдану тек қалыптасқан практикамен түсіндіріледі .

Кедендік төлемдер тізбесінде міндетті төлемдер біріктірілген, олар заңды табиғаты бойынша да, экономикалық мазмұны бойынша да ерекшеленеді. Кедендік төлемдердің ішінде салықтар (ҚҚС, акциздер) және салықтық емес сипаттағы міндетті төлемдер (кедендік баж, кедендік алымдар) бар.

Кедендік төлемдер институты сыртқы сауда қызметін кедендік-тарифтік реттеу ұғымымен тығыз байланысты. Әдетте бұл кедендік тарифті (кедендік баждарды) қолданумен байланыстырады. Заң шығарушы әкелу және әкету кедендік бажын кедендік-тарифтік реттеу шараларына тікелей жатқызады.

РФ кедендік шекарасы арқылы тауарларды өткізу кезінде кедендік төлемдердің төленуін бақылауды кеден органдары жүзеге асырады[4] . Кеден төлемдерін төлеу және өндіріп алу бөлігінде кеден заңнамасының сақталуын бақылау қажеттілігі осы саладағы тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу мен дамытуды негіздейді. Тәуекелдерді басқару жүйесінің мақсаты Ресей Федерациясының тұрақты сипаты бар кеден заңнамасының бұзылуын болдырмау үшін тиімді кедендік бақылауды жүзеге асыруды қамтамасыз ететін кедендік әкімшілендірудің қазіргі заманғы жүйесін құру болып табылады; тауар өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін түсіретін; сақталуын қамтамасыз ету кеден органдарына жүктелген мемлекеттің басқа да маңызды мүдделерін қозғайтын[5] .

Баждарды төлеу жөніндегі міндеттемелердің туындау шарттары ұлттық заңнамада айқындалады. Кедендік төлемдерді төлеу бойынша міндеттің пайда болу сәті, сондай-ақ осындай міндеттің тоқтатылу уақыты белгіленді.

Тауарларды кедендік шекара арқылы өткізу кезінде кедендік баждарды төлеу жөніндегі міндет:

1) тауарларды әкелу кезінде-кедендік шекараны кесіп өткен сәттен бастап;

2) тауарларды әкету кезінде — кедендік декларация берілген кезден бастап немесе іс-әрекеттер тікелей бағытталған кеден аумағынан тауарлар әкету.

Егер РФ КК немесе өзге де заңнамалық актілерге сәйкес тауарларға кеден баждары салынбаса немесе, егер тауарларға қатысты кеден баждарын төлеуден Шартты толық босату берілсе — мұндай босатудың әрекет ету кезеңінде және осындай босату берілген шарттарды сақтау кезінде кедендік баждар төленбейді.

Кеден баждарын салу объектісі кедендік шекара арқылы өткізілетін тауарлар, ал дәлірек айтқанда — олардың кедендік құны және (немесе) саны болып табылады[6] .

Кедендік төлемдерді төлеу үшін белгіленген мерзімдер тауарлармен жасалатын операцияларға байланысты ерекшеленеді. Кезде кедендік аумағына тауарларды әкелу Ресей Федерациясының кедендік баждар, салықтар төленуге тиіс күнінен кешіктірмей кедендік декларацияны беру. Егер кедендік декларация белгіленген мерзімде ұсынылмаған жағдайда, онда кедендік төлемдерді төлеу мерзімі күнінен бастап есептеледі мерзімі кедендік декларацияны беру (329-құжат ТК РФ). Шығару кезінде кедендік декларацияны бергенге дейін тауарларды кедендік баждар, салықтар төленуге тиіс жоқ кейінірек 15 күннен кешіктірмей кеден органына тауарлардың жерде олардың келу аумағына Ресей Федерациясы немесе, егер тауарларды декларациялау жүргізіледі жерде аумағына келу, Ресей Федерациясы, 15 күннен кешіктірмей аяқталған күннен бастап ішкі кедендік транзит. Алдын ала декларациялау кезінде әкелінетін тауарлардың кедендік баждар, салықтар төленуге тиіс күннен кешіктірмей, мұндай тауарларды шығару.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *