Құрылыс өндірісінің технологиясы

Құрылыс өндірісінің технологиясы

Жер қазу жұмыстары қатарына жатады ең ауыр және еңбекті көп қажет ететін өндірістік процестерді салу. Жер қазу жұмыстары жүзеге асырылады көмегімен механикаландырылған тәсілмен түрлі жер қазатын және землеройно-транспорттық машиналардың, құралдардың гидромеханикаландыру, сондай-ақ жарылыс тәсілімен. Алайда, кейбір көбінесе дайындық және қосымша операцияларды (түбін тазалау шұңқырлар, жоспарлау еңістер және т. б.) құрайтын 1,5% жалпы көлемінен жұмыстарды жеткілікті дәрежеде механикаландырылған және жиі қолмен орындалады.
Жер қазу жұмыстарын жүргізу кезінде барлық дайындық, қосалқы және негізгі процестері орындалады жиынымен машиналар, олардың әрқайсысы орындауға арналған белгілі бір жұмыс процесін немесе операциялар (әзірлеу, тасымалдау, тегістеу және нығыздау, топырақты тазарту; түбін қазу; жоспарлау еңістер және т. б.). Жалпы жағдайда бір жұмыс орындалуы мүмкін үлкен немесе аз тиімділігімен әр түрлі жиынтықтарымен машиналар. Таңдау әдісі мен машиналар жиынтығы, нақты өндірістік жағдайлар негізінде жүргізіледі техникалық-экономикалық талдау және негіздеу әр түрлі нұсқалары.
2 Тапсырма
Алаңның өлшемі тұрғысынан: а= м; в= м;
Еңіс алаңдар: жолдау
Мәні .
Түрі топырақ: ;
Құрылыс кезінде: Жаз;
Нұсқа жер құрылыстар:

1-сурет-Қазаншұңқыр траншеялық типті
Нұсқа іргетас: іргетас түрі – ленточный тұтас.
2-сурет-Көлденең қимасы іргетас
Орналасу тереңдігі іргетастың төмен Н0 (м) = ;
Жер асты суларының деңгейі төмен Н0 (м) = ;
Ең көп ұзақтығы (күндер) – ;
3 Физикалық-механикалық қасиеттері, топырақ
:
Орташа тығыздығы: кг/м3;
Тау еңісінің:
— табиғи күйінде: 1:m=1:1;
— уақытша: 1:m=1:1;
— тұрақты: 1:m=1:1;
Коэффициенттері қопсыту:
Кр=1,10-1,15;
Кор=1,02-1,05;
Сүзілу коэффициенті:
Кф=10-15;
Топ бойынша топырақ ауырлығы, оларды әзірлеу:
А). Экскаватор-I;
Б). Скрепер-II;
В). Бульдозер-II;
Г). Қолмен-I;
4 көлемін Санау жұмыстар
4.1 көлемін Анықтау іргетасын

Онда:
Vф — іргетас көлемі;
Ѕф – көлденең қимасының ауданы іргетас;
Lф – жалпы ұзындығы-іргетас;
4.2 мөлшерін Анықтау шұңқырдың төбесі бойынша

3-сурет-Схемасы мөлшерін айқындау үшін шұңқырдың төбесі бойынша

4.3 көлемін Анықтау шұңқыр

4.4 көлемін Анықтау кері көму
Көлемі қайта жабу мынадай формула бойынша айқындалады:

мұндағы Vк – шұңқырдың көлемі, м3; Vф – іргетас көлемі, м3; Кор – коэффициенті қалдық қопсыту;
4.5 Анықтаймыз параметрлері кавальера

Сурет 4-Схемасы параметрлерін анықтау үшін кавальера
Көлемі кавальера мына формула бойынша анықталады:

мұндағы Vо.з – көлемі қайта жабу, м3; Fкав – көлденең қимасының ауданы кавальера, м2; Lкав. – ұзындығы кавальера, м; (задаемся Lкав.= м;)
Көлденең қимасының ауданы кавальера мына формула бойынша анықталады:

Мұндағы – Vкав. – көлемі кавальера, м3; Lкав. – ұзындығы кавальера, м;

Мұндағы – Вкав. – ені негіздері кавальера, м;
һкав. – биіктігі кавальера, м;
Негізінің ені кавальера формула бойынша анықталады, м:

Мұндағы — һкав. – биіктігі кавальера, м;

Биіктігі кавальера формула бойынша анықталады, м:

5 Санау жұмыстар көлемін шаршысында
5.1 жұмыстар көлемінің Ведомосы

№ призмалар мен еңістердің Эскиз Жұмыстық белгілер есептеу Формуласы Үйінді (-) Алу (+)
h1 h2 h3 h4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Бір
Таза четырехугольная призма

Екі
Үш
Төрт
Бес
Алты
Жеті
Сегіз
Он бір
Он екі
Он үш
Он төрт
Он бес
Он алты
Он жеті
Жиырма бір
Жиырма екі
Жиырма үш
Жиырма төрт
Жиырма бес
Жиырма алты
Жиырма жеті
1-кесте – есептеу Ведомосы көлемін жоспарлау кезінде жұмыстарды алаңы

Кестенің жалғасы 1 – Ведомость есептеу көлемін жоспарлау кезінде жұмыстарды алаңы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отыз бір
Отыз екі
Отыз үш
Отыз төрт
Отыз бес
Отыз алты
Отыз жеті
Қырық
Қырық бір
Қырық екі
Қырық үш
Қырық төрт
Қырық бес
Қырық алты
Қырық тоғыз
Елу
Елу бір
Елу екі
Елу үш
Елу төрт
Елу бес
10 Таза үшбұрышты призма

Он сегіз
Жиырма
Жиырма сегіз
Отыз
Кестенің жалғасы 1 – Ведомость есептеу көлемін жоспарлау кезінде жұмыстарды алаңы
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отыз сегіз
Отыз тоғыз
Қырық жеті
Қырық сегіз
Елу алты
9.1 Аралас үшбұрышты призма

9.2
10.1
18.1
19.1
19.2
20.1
28.1
29.1
29.2
30.1

Кестенің жалғасы 1 – Ведомость есептеу көлемін жоспарлау кезінде жұмыстарды алаңы
1 2 3 4 5 6 7 8 9
39.1
47.1
48.1
56.1
38.1

Төсемесі
Угловая пирамида

hp m

Бір
Екі
Үш
Бұрыштық призматоид

Бір
Екі
Үш
Төрт
Бес
Алты
Жеті
Сегіз
Тоғыз
Он

Кестенің жалғасы 1 – Ведомость есептеу көлемін жоспарлау кезінде жұмыстарды алаңы
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Он бір
Он екі
Он үш
Он төрт
Он бес
Он алты
Он жеті
Он сегіз
Он тоғыз
Жиырма
Жиырма бір
Жиырма екі
Жиырма үш
Жиырма төрт
Жиырма бес
Жиырма алты
Жиырма жеті
Бүйір пирамида

hp а1 m

Бір
Екі
Үш
Төрт
Сомасы

5.2 Құру невязки
Пайызы невязки мына формула бойынша есептеледі:

Мұндағы: — сомасы көлемінің үйінді; — сомасы көлемін алу;
%<5% — невязка болып саналады рұқсат етілген;
6 Анықтау орта қашықтық орын ауыстыру топырақты қазуға да үйіндісі.
Анықтау орташа қашықтық жылжыту топырақ құрылыс алаңында орындалады кейіннен дұрыс таңдау землеройно-транспорттық машиналар. Есептеу жүргізуге болады аналитикалық, графо-аналит және графикалық әдіспен. Жоспары алаңдары вычерчивается торы квадрат және көрсетілген ережелер желісі нөлдік жұмыс, жұмыс белгілер мен көлемін топырақтың әрбір квадрату. Көлемі үйінділер мен қуыстар жинақталады тік бағанда және көлденең қатарда шаршы метр, (сур.5). Бұдан әрі салынуда қисық көлемін шұңқырлар мен үйінділерді бойынша үдемелі қорытындысы
Орташа қашықтық жылжыту топырақ Lср тең метр.
Қнже бойынша – 3.8.76 жетекші машинаны болып табылады скрепер, т. к. Lср= м;
7 құрамын Таңдау екі жиынтықтан механикаландыру машиналары
2-кесте – Жиынтығы кешенді механикаландыру
Атауы құрылыс процесін I-нұсқа II-нұсқа
Кесу өсімдік қабаты ДЗ — 18 ДБ – 24А
Әзірлеу және орнын ауыстыру топырақты қазып алу «үйінді» Lср=156,122 м Тіркемелі скрепер ДЗ — 20 өздігінен жүретін скрепер
ДЗ – 11Қ
Әзірлеу экскаватормен шұңқыр Кері күрек ЭО – 3322В Драглайн Э — 651
Алдын-ала жоспарлау ДЗ — 18 ДБ – 24А
Түпкілікті жоспарлау ДЗ — 18 ДБ – 24А
Топырақты тегістеу аймағында бульдозермен үйінді ДЗ — 17 ДБ – 24А
Себу орлар бульдозермен ДЗ — 18 ДБ — 9
Топырақты нығыздау катком Тіркеме ДУ – 39А өздігінен Жүретін ДУ – 31А

8 Техника-Экономикалық негіздеме үздік нұсқасын механикаландыру
8.1 жұмыстар көлемінің Ведомосы құрылыс алаңында
3-кесте — жұмыстар көлемінің Ведомосы құрылыс алаңында
№ п/п Атауы құрылыс процесі. Өлшем бірліктері. Жұмыс көлемі өлшем бірлігінде. Формула есептеу.
1 Кесу өсімдік қабатын бульдозермен 1000 м2 Ѕср.сл.

2 Әзірлеу және орнын ауыстыру, топырақты Lср. 100м3 Vразр.

3 топырақты Тегістеу бульдозермен аймағында үйіндінің. 100м3 Vразр.

4 топырақты Нығыздау аймағында үйіндінің катоктармен. 100м3 Vуплотн.

5, топырақты өңдеу қазаншұңқырда. 100м3 Vразр.-

6 Әзірлеу жетіспеген қазаншұңқырда. 1м3 Vнедоб.
7 Алдын ала алаңды тегістеу. 1000 м2 Ѕпр.кл.

8 Түпкілікті алаңды тегістеу. 1000 м2 Ѕок.кл.

9 траншеяларды Көму бульдозермен 100м3 Vз.

10 Қолмен нығыздау кезінде көмек электротрамбовок. 100м2
Ѕр.уп.

11 Машина топырақты нығыздау көмегімен 100 мұз айдыны м3 Ѕм.уп.

8.2 өзіндік құнын Есептеу пайдалану машиналар жиынтығы
4-кесте — өзіндік құнын Есептеу пайдалану жиынтығы машиналар I-нұсқа

р/с Атауы
құрылыс
процесінің Ед.
изм. Жұмыс көлемі
в единицах
өлшеу Нормасы
уақыт
[маш-сағ] еңбек Сыйымдылығы
жұмыстарды
[маш-см] Құны
[теңге] Негіздемесі
(ЕНиР)
1 [маш-см] Барлығы
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Кесу өсімдік қабатын бульдозермен ДЗ — 18 1000 м2 Е2-1-5
2 Әзірлеу және орнын ауыстыру, топырақты Lср. скрепером тіркеме ДЗ-20 100 м3 Е2-1-21
3 топырақты Тегістеу бульдозермен аймағында үйіндісінің
ДЗ-17 100 м3 Е2-1-28
4 топырақты Нығыздау аймағында үйіндінің катком ДУ-39А 100 м3 Е2-1-29
5 Алдын-ала алаңды бульдозермен ДЗ-18 1000 м2 Е2-1-35
6 Түпкілікті алаңды бульдозермен ДЗ-18 1000 м2 Е2-1-36
7 Әзірлеу экскаватормен шұңқыр кері күрек
ЭО – 3322В және бұтақтарды көлікке қолымен тиеу 100 м3 Е2-1-11
8 Әзірлеу экскаватормен шұңқыр кері күрек
ЭО – 3322В навымет 100 м3 Е2-1-11

Кестенің жалғасы 4 — өзіндік құнын Есептеу пайдалану жиынтығы машиналар I-нұсқа
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 Төгу орлар бульдозермен ДЗ-18 100 м3 Е2-1-34
10 Қолмен нығыздау кезінде көмек электротрамбовок
ИЭ-4505 100 м2 Е2-1-59
11 Машина топырақты нығыздау кезінде көмек мұз айдыны ДУ-39А 100 м3 Е2-1-29
Сомасы

5-кесте — өзіндік құнын Есептеу пайдалану жиынтығы машиналар ІІ-нұсқа

р/с Атауы
құрылыс
процесінің Ед.
изм. Жұмыс көлемі
в единицах
өлшеу Нормасы
уақыт
[маш-сағ] еңбек Сыйымдылығы
жұмыстарды
[маш-см] Құны
[теңге] Негіздемесі
(ЕНиР)
1 [маш-см] Барлығы
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Кесу өсімдік қабатын бульдозермен ДЗ – 24А 1000 м2 Е2-1-5
2 Әзірлеу және орнын ауыстыру, топырақты Lср. скрепером
өздігінен жүретін ДЗ-11Қ 100 м3 Е2-1-21
3 топырақты Тегістеу бульдозермен аймағында үйіндісінің
ДЗ-24А 100 м3 Е2-1-28
4 топырақты Нығыздау аймағында үйіндінің катком ДУ-31А 100 м3 Е2-1-31
5 Алдын-ала алаңды бульдозермен ДЗ-24А 1000 м2 Е2-1-35
Кестенің жалғасы 5 — өзіндік құнын Есептеу пайдалану жиынтығы машиналар ІІ-нұсқа
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *