Шығару рәсіміндегі кедендік төлемдер

Шығару рәсіміндегі кедендік төлемдер

Сыртқы сауданы реттеу құралдары тауардың бағасына тікелей әсер ететін (тарифтер, салықтар, Акциздік және өзге де алымдар), сондай-ақ келіп түсетін тауардың құндық көлемін немесе санын шектейтін (сандық шектеулер, лицензиялар, экспорттың «ерікті» шектеулері және т.б.) әртүрлі нысандарды қабылдай алады.

Ресей Федерациясының Сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу туралы заңнамасына сәйкес белгіленген кедендік баждарды, салықтарды төлеу және барлық шектеулерді қолдану міндетінің қарапайым нұсқауы іске асыру тетігі Кеден одағының кедендік кодексі болып табылатын сыртқы сауданы реттеудің кедендік-тарифтік және тарифтік емес шараларының жеткілікті күрделі құрылымдалған жүйесін қамтиды.

Мұндай жағдай практикалық мақсатта тауарларды ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рәсімімен орналастыру шарттарын сақтау тәртібін неғұрлым егжей-тегжейлі ашуды талап етеді.

Кедендік тарифтер мен баждар мемлекеттің сауда саясатының негізгі құралы болып табылады, оны қолдану заңдылығы халықаралық нормалар деп танылады. Сауда саясатының қай жағы маңызды болып саналатынына байланысты, кедендік тарифтің бір-бірін толықтыратын бірнеше анықтамалары бар.

Кедендік – тарифтік саясат-Сыртқы экономикалық саясаттың негізгі элементі. Қазіргі жағдайда ол сыртқы экономикалық байланыстарды реттейтін, ынталандыратын және бақылайтын бірқатар тетіктердің көмегімен жүзеге асырылады. Кедендік-тарифтік реттеудің орталық құралы-сыртқы сауда айналымы реттелетін кедендік баж.

Курстық жұмыс тақырыбының өзектілігі ішкі тұтыну үшін тауарларды шығару-кеден одағының кедендік аумағына әкелінген тауарлар осы аумақта оларды кері әкету туралы міндеттемесіз қалатын кедендік рәсім болып табылады. Осы кедендік рәсіммен орналастырылатын тауарлар ел аумағындағы сауда айналымына белсенді қатысуға арналған.

Ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рәсімі барлық кедендік декларациялаудың өзегін құрайтын негізгі кедендік рәсім болып табылады. Кедендік статистиканың деректеріне сәйкес Ресей Федерациясына импортталатын тауарлардың басым бөлігі осы кедендік рәсімде көзделген шарттарда әкелінеді.

Ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рәсімімен орналастырылатын тауарларға қатысты кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу жөніндегі міндет декларантта кеден органы кедендік декларацияны тіркеген сәттен бастап туындайды.

Осы бағамдық жұмыстың мақсаты ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсімінде кедендік төлемдерді төлеуді зерттеу болып табылады.

Қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін келесі міндеттерді шешу болжанады:

— кеден төлемдерінің түсінігі мен мәнін, олардың мемлекеттік саясаттағы рөлі мен орнын зерттеу;

— ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рәсімінің түсінігі мен ерекшеліктерін зерттеу;

— ішкі тұтыну үшін шығару рәсімі кезінде кедендік төлемдерді төлеу тәртібін талдау.

Зерттеу объектісі кедендік төлемдер болып табылады. Зерттеу мәні-ішкі тұтыну үшін шығару кедендік рәсіміндегі кедендік төлемдер.

Курстық жұмыс құрылымы: титулдық Парақ, мазмұны, Кіріспе, бөлімдермен екі тарау, Қорытынды, қолданылған әдебиеттер тізімі, Қосымшалар. Курстық жұмыс 30 беттен тұрады.

1-тарау. КЕДЕН ТӨЛЕМДЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1. Кеден төлемдері ұғымы және мәні
КО елдері бюджетінің кіріс бөлігінің негізгі құрамдас бөліктерінің бірі кедендік төлемдер болып табылады. Мамандардың бағалауы бойынша кедендік төлемдер федералдық бюджеттің кіріс бөлігінің 35 пайыздан астамын құрайды. Заңнама оларды төлеудің толық құқықтық тетігін және осы төлеммен байланысты барлық мәселелерді қаншалықты толық бекітетіндіктен, мұндай төлемдерді төлеуден кетудің ықтимал тәуекелдері соншалықты төмендейді.

Кедендік төлемдер-Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы тауарлар мен көлік құралдарын өткізу процесіне қатысушы тұлғалардан кеден органдары өндіріп алатын ақшалай қаражат. Кедендік төлемдерді төлеу сыртқы саудаға байланысты операцияларды жүзеге асыру шарттарының бірі болып табылады.

Кеден одағының Кеден кодексіне сәйкес кедендік төлемдерге жатады[1] :

1) кедендік әкелу бажы;

2) кедендік әкету бажы;

3) тауарларды Кеден одағының кедендік аумағына әкелу кезінде алынатын қосылған құн салығы;

4) тауарларды Кеден одағының кедендік аумағына әкелу кезінде алынатын акциз (акциздер) ;

5) кедендік алымдар.

Кеден баждарының шамасын есептеу үшін Кеден одағының Бірыңғай кедендік тарифімен (КО)

Кедендік баждардың базалық (шекті) ставкалары неғұрлым қолайлы режим берілетін мемлекеттерден шығарылатын тауарларды әкелу кезінде қолданылады. Дамушы елдерге жататын тауарлар үшін кедендік баждардың преференциялық ставкалары қолданылады. Егер Ресей неғұрлым қолайлылық режимін бермеген немесе тауардың шығарылған елі белгісіз елдерден шыққан тауарлар Ресейге әкелінсе, онда бұл жағдайда кедендік баждардың ең жоғары ставкалары (екі есе ұлғайтылған базалық ставкалар) қолданылады.

Кеден одағының бірыңғай кедендік тарифінде маусымдық және ерекше баждар де қарастырылған. Бұл ретте КО кедендік тарифінде көзделген кедендік баж ставкалары қолданылмайды. Маусымдық кедендік баждардың қолданылу мерзімі жылына алты айдан аспауға тиіс.

Маусымдық баждарды қолдану мемлекеттерге жылдың белгілі бір уақытында осындай тауарлардың импорты мен экспортын неғұрлым тиімді реттеуге мүмкіндік береді. Кеден одағының Бірыңғай кедендік тарифінде кедендік баждарды алудан босатылатын тауарлардың санаттары, сондай-ақ кедендік баждарды төлеу бойынша жеңілдіктер және оларды ұсыну тәртібі айқындалған. Ішкі нарықты және отандық өндірушілерді белгілі бір тауар импортынан қорғау үшін қолданудың ерекше рәсімі көзделген баждың ерекше түрлері пайдаланылады. Ерекше баждарды қолдану мақсатына қарай олар:

1) Арнайы баждар;

2) демпингке қарсы баждар;

3) өтемақы баждары.

Баждың ерекше түрлері Кеден одағына мүше мемлекеттердің халықаралық шарттарына және (немесе) Кеден одағына мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес белгіленеді және егер КО КК өзгеше белгіленбесе, кедендік әкелу бажын алу үшін КО КК көзделген тәртіппен алынады.

Арнайы баждар: егер тауарлар Кеден одағының кедендік аумағына ұқсас немесе тікелей бәсекелес тауарлардың отандық өндірушілеріне залал келтіретін немесе нұқсан келтіретін мөлшерде және жағдайларда әкелінсе, қорғау шарасы ретінде; басқа мемлекеттер немесе олардың одақтары тарапынан КО елдерінің мүдделеріне нұқсан келтіретін кемсітушілік және өзге де әрекеттерге жауап шарасы ретінде қолданылады.

Демпингке қарсы баждар, егер мұндай әкелу осындай тауарлардың отандық өндірушілеріне материалдық залал келтірсе немесе оған қатер төндірсе немесе РФ-да осындай тауарлардың өндірісін ұйымдастыруға немесе кеңейтуге кедергі келтірсе, осы әкелу сәтінде әкету елінде олардың қалыпты құнына қарағанда неғұрлым төмен баға бойынша тауарларды КО кедендік аумағына әкелгенде қолданылады.

Өтемақы баждары өндіру немесе әкелу кезінде субсидияларды тікелей немесе жанама пайдаланған тауарларды КО кедендік аумағына әкелу жағдайында қолданылады, егер мұндай әкелу осындай тауарлардың отандық өндірушілеріне материалдық залал келтірсе немесе оған қатер төндірсе немесе осындай тауарлардың РФ-да өндірісін ұйымдастыруға немесе кеңейтуге кедергі келтірсе. Субсидияларды қолдану шығындарды, тиісінше экспортталатын тауарларға (оның ішінде Ресейге де) бағаларды жасанды төмендетуге әкеп соғады. Өтемақы баждарының мөлшері субсидия шамасымен анықталады.

Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумақтарында осы тармақшаның екінші және үшінші абзацтарында көрсетілген тауарлардан және (немесе) шетелдік тауарлардан жасалған және осы Кодекске және (немесе) Кеден одағына мүше мемлекеттердің халықаралық шарттарына сәйкес Кеден одағының тауарлары мәртебесін алған.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *