Сциентизм және антисциентизм

Сциентизм және антисциентизм

Қоғамның ғылымға деген көзқарасы, оның рөлін түсіну бір мәнді емес. Бұл екі қарама-қарсы дүниетанымдық позицияда көрінеді. Олардың бірі – сциентизм (латын scientia — ғылымынан) — өз негізінде ғылым туралы, ғылыми танымның ең жоғары мәдени құндылық ретінде және адамның әлемдегі бағдарының жеткілікті шарты ретінде түсінікке ие. Сциентизм үшін барлық ғылыми білім емес, жаратылыстану-ғылыми танымның нәтижелері мен әдістері идеал болып табылатынын атап өту қажет. Ғылымды жаратылыстану-ғылыми біліммен байланыстыра отырып, сциентизм тек осылай түсінілетін ғылымның (және оның бір) көмегімен барлық қоғамдық проблемаларды шешуге болады деп есептейді. Бұл ретте әлеуметтік ғылымдар танымдық мәні жоқ ретінде азайтылады немесе мүлдем теріске шығарылады және ғылымның гуманистік мәні сол сияқты қабылданбайды. Сциентизм саналы бағыт ретінде XIX ғасырдың соңында батыс мәдениетінде орныққан,сонымен бірге қарама-қарсы дүниетанымдық позиция-антисциентизм пайда болды.

Антисциентизм ғылым мүмкіндіктерінің шектелуін көрсетеді, ал өзінің шеткі формаларында оны адамның шынайы болмысын, мәдениетін бұзатын күш, жат және дұшпандық ретінде түсіндіреді. Антисциентистік көзқарастың әдіснамалық негізі-ғылым мен техниканың дамуының теріс нәтижелерін абсолюттендіру (экологиялық жағдайдың өршуі, әскери қауіптілік және т. б.).)

Сциентизм және оның антиденесі-антисциентизм-бір мезгілде пайда болды және диаметральды қарама-қарсы қондырғыларды жариялайды. Сциентизмнің жақтаушысы кім екенін анықтау қиын емес. Сциентистер мен антисциентистердің дәлелдері әртүрлі бағыттылыққа ие оңай декодталады.

* Сциентист ғылым жетістіктерін қолдайды. Антисциентист ғылыми инновацияға қарсы сенімсіздікті бастан кешіреді.

* Сциентист білімді мәдени ең жоғары құндылық ретінде жариялайды. Антисциентист ғылымға деген сыни көзқарасты баса алмайды.

* Сциентистер өз пайдасына дәлелдер тауып, жаңа заман ғылымы ортағасырлық схоластиканың жолдарын теріске шығара отырып, мәдениет пен жаңа, шынайы адамгершілік құндылықтарды негіздеу үшін сөз сөйлеген кезде өзінің атақты өткенін тартады. Олар ғылымның қоғамның өндірістік күші болып табылатындығын, қоғамдық құндылықтарды өндіретінін және шексіз танымдық мүмкіндіктері бар екенін әділ атап өтті.

Антисциентистердің дәлелдері өте ұтады, олар ғылымның көптеген жетістіктеріне қарамастан адамзат бақытты бола алмай, ғылым мен оның жетістіктерінің көзі болған қауіптердің алдында тұр. Демек, ғылым өз табыстарын барлық адамдар үшін, бүкіл адамзат үшін рақым ете алмайды.

* Сциентистер адам өмірінің барлық салаларының ядросын ғылымда көреді және жалпы қоғамның «білім алуына» ұмтылады. Ғылым арқасында ғана өмір ұйымдасқан, басқарылатын және табысты бола алады. Сниентистерге қарағанда антисциентистер «ғылыми білім» ұғымы «шынайы білім»ұғымына ұқсас емес деп санайды.

* Сциентистер жалпы технократизацияның жағымсыз салдарымен байланысты көптеген өткір бағдарламаларға көзді әдейі жабады • Антисциентистер жағдайдың шекті драматизациясына жүгінеді, адамзаттың апатты дамуының сценарийлерін түсіре отырып, бояуларды қоюлайды.

Алайда, басқа жағдайда да сциентизм мен антисциентизм екі шектен шығып, айқын біржақты қазіргі заманның күрделі процестерін бейнелейді.

Сциентизм мен антисциснтизм бағдарлары әмбебап сипатқа ие. Олар әдеттегі сананың саласын, оларға сәйкес терминологияның пайдаланылмағанына және осындай монастыруларды латын терминімен немесе жоқ деп атағанына қарамастан енеді. Олармен моральдық және эстетикалық сана, құқық және Саясат, Тәрбие және білім саласында кездесуге болады. Кейде бұл бағдарлар ашық және ашық сипатта болады, бірақ жиі жасырын және ақылмен көрінеді. Шынында да, тағамға жарамсыз химиялық синтез өнімдерін алу қаупі, Денсаулық сақтау және экология саласындағы өткір проблемалар ғылыми жетістіктерді қолдануға әлеуметтік бақылау жасау қажеттілігі туралы айтуға мәжбүрлейді. Алайда, өмір стандарттарының өсуі және осы үдеріске халықтың аса жеңіл емес жіктерінің қатыстылығы сциентизмнің пайдасына көзілдірік қосады.

Әлбетте, ғылымға қатысты екі позицияда бірқатар ұтымды сәттер бар, олардың синтезі Қазіргі әлемдегі оның орны мен рөлін нақты анықтауға мүмкіндік береді. Бұл ретте ғылымды абсолютті абсолюттік емес, сондай-ақ бағаламау, сонымен қатар оны толығымен жоққа шығару қателеседі. Ғылымға, ғылыми танымға объективті қарау, оларды дамудың өткір қарама-қайшы процесін көру қажет.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *