Тауарлардың кедендік құнын бақылау

Тауарлардың кедендік құнын бақылау

Тауарлардың кедендік құнын бақылауды кеден органы және олардың уәкілетті лауазымды адамдары жүзеге асырады, олар өз кезегінде сыртқы сауданы реттеуге жауап беретін тетіктің бір бөлігі болып табылады. Ал сыртқы сауда қызметі сыртқы экономикалық қызметтің құрамдас бөлігі болып табылады, демек, біздің бағамдық жұмысымыздың тақырыбына, яғни тауарлардың кедендік құнын бақылауға қатысты бұрын тауарлардың кедендік құнын анықтаудың халықаралық және ресейлік құқықтық базасы бойынша сырғып кетеміз.

Осы мақсатты шешу кезінде мынадай міндеттерді қарастыру қажет: тауарлардың кедендік құнын айқындау және мәлімдеу тәртібі, тауарлардың кедендік құнын айқындау әдістері. Сондай-ақ, талаптарға келсек құжаттарды растау үшін қажетті мәліметтерді кедендік құнын декларациялау кезінде мәлімделген кедендік аумағына әкелінетін тауарлардың РФ. Бұдан басқа: тауарлардың кедендік құнын мәлімдеу, тауардың кедендік құнын тікелей бақылау және түзету тәртібін қарастырайық және тиісінше тауарлардың кедендік құнын айқындау бойынша мысалдар келтіреміз.

Бірақ, жоғарыда айтылғандарға қатысты бұрын тағы да қайталаймын, тауарлардың кедендік құнын айқындаудың ресейлік және халықаралық құқықтық базасын қозғаймыз, өйткені егер ол болмаса, онда мәлімдеу, анықтау, растау және тиісінше бақылау қажет емес еді.

ТАУАРЛАРДЫҢ КЕДЕНДІК ҚҰНЫН АНЫҚТАУДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖӘНЕ РЕСЕЙЛІК ҚҰҚЫҚТЫҚ БАЗАСЫ.

Халықаралық сауданың өсуі тауардың кедендік құнын айқындаудың біріздендірілген әдіснамасын және кедендік формальдылықтарды реттейтін техникалық нормаларды құру қажеттігін туындады.

Баж мөлшерін айқындау мақсатында импорттық тауардың құнын бағалау кедендік практиканың күрделі рәсімдерінің бірі болып табылады, өйткені тауардың кедендік құнын айқындау тәсілдерін түршелей отырып, алынатын баж мөлшерін айтарлықтай өзгертуге болады.

Тауардың кедендік құнын айқындау әдістемесі әртүрлі мемлекеттерде айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін. Бір мемлекеттің тәжірибесінде СИФ бағасынан баж алу жүйесі (құны, сақтандыру, жалдау ақысы) таралған, бұл төлемдерді 5-10% — ға ұлғайтады. Бірқатар басқа елдерде тауарды экспорттаушы тауарға ілеспе құжаттарда көрсеткен бағадан да, сондай-ақ ұқсас тауарлар әлемдік нарықта сатылатын бағадан да баждарды есептеу мүмкін болады.

Тауарды кедендік бағалау әдіснамасы көптеген ЮНКТАД және ГАТТ құжаттарында елеулі және күрделі қосымша протекционистік кедергі (тарифтік емес сипаттағы) ретінде жіктелді. Осының барлығы барлық мемлекеттер үшін кедендік мақсаттар үшін тауарларды бағалаудың бірыңғай, ортақ әдіснамасын жасауға ұмтылды.

Осы бағыттағы алғашқы қадамдардың бірі ГАТТ мәтініне енгізілген ережелер болды. Алайда, ГАТТ-тың VII бабы тауарлардың кедендік құнын регламенттейтін жеткілікті нақты ережелерді қамтымаған. Осы бапта тауардың кедендік құны оның нақты құнына негізделуі тиіс және отандық тауардың еркін немесе жалған бағалары немесе құны негізінде айқындалмауы тиіс. Бірақ 2-параграф өзіне қайшы келді. Тауардың нақты құны деп «осы немесе ұқсас тауар толық бәсекелестік жағдайында импорттаушы елдің заңдарымен айқындалатын уақытта және осындай жерде сатылатын немесе сатуға ұсынылатын баға» түсінілуі тиіс пе, егер нақты құнды жоғарыда көрсетілген әдіспен айқындау мүмкін болмаған жағдайда ол осындай құнның баламасына негізделуі мүмкін бе. Яғни VII баптың ішкі қарама-қайшылығы әлемде болған тауарлардың кедендік құнын анықтаудағы нақты қарама-қайшылықтарды және ең алдымен АҚШ пен Батыс Еуропаның позицияларындағы айырмашылықтарды көрсетті. Бұл бап өзінің белгісіздігіне байланысты кедендік құнды айқындау әдістемесін біріздендіруге шешуші әсер еткен жоқ.

Кейінірек Батыс Еуропаның бірқатар елдерінің бастамасы бойынша тауарларды кедендік бағалауды анықтаудың біріздендірілген әдістемесін жасау мәселесінде тағы бір қадам жасалды. XX ғасырдың 50-ші жылдарының басында тауарлардың кедендік құнын айқындаудың біріздендірілген әдіснамасын жасау туралы Конвенция әзірленді. Ол Брюссельде брюссельдік тауар номенклатурасын құру туралы Конвенциямен бір уақытта қол қойылып, кедендік құнның Брюссель Конвенциясының (БТС) атауын алды.

Бұл конвенция тауардың брюссельдік кедендік құнын тауардың қалыпты бағасы ретінде анықтады, ол бойынша тауар кедендік декларацияны беру кезінде оның межелі елінде сатылуы мүмкін. БТС Кеден құнын СИФ бағасы ретінде, тауар межелі елдің кеден шекарасын кесіп өткен жерде қарады. БТС тағы бір маңызды шартты да қамтыды: қалыпты баға-бір-бірінен тәуелсіз сатушы мен сатып алушы арасында ашық нарықта қалыптасқан баға.

Сондай-ақ, БТК қолданған көптеген елдер оны оның мәнінен гөрі кедендік құнды анықтаудың таза техникалық жақтарын біріздендірген келісім ретінде қарағанын атап өткен жөн.

Сондықтан XX ғасырдың 70-ші жылдарының басында Токио-раунд көпжақты сауда келіссөздерінің күн тәртібіне жаңа халықаралық келісімді әзірлеу туралы мәселе енгізілді. «VIIГАТТ бабын қолдану туралы келісім» немесе оны жиі деп атайды – «ГАТТ кедендік құны туралы Кодекс» — Токио-раундтың маңызды қорытындыларының бірі болды. Бұл келісімді барлық дамушы мемлекеттер 1979-1994 жылдары қолданған.

Бұл Келісімнің ережелері көптеген мемлекеттердің осы саласындағы ұлттық заңнамасының негізі болды.

Көпжақты сауда келіссөздерінің Уругвай раунды барысында 1979 жылғы Келісімнің ережелері толықтырылып, нақтыланды және ол жаңа түрде Уругвай раундының қорытынды келісімдерінің пакетіне енді.

Келісімді шешуге тырысатын күрделі проблемалардың бірі – бұл «трансферттік бағалар» деп аталатын кедендік мақсаттар үшін қолайлылық немесе қабылдамау, яғни бір трансұлттық компанияға кіретін кәсіпорындар арасында пайда болатын бағалар. 1.1.2-бап.а мәміле байланысты тұлғалар арасында жасалған фактінің бір ғана Кедендік бағалау үшін қолайсыз негіз ретінде мәміле бағасын танымау үшін негіз бермейтінін анықтайды.

Кедендік мақсаттар үшін пайдалану проблемасы байланысты тұлғалар арасында пайда болатын тауар бағалары қазіргі жағдайда өсіп келе жатқан мәнге ие болады (33-35% — ірі өнеркәсіптік империялар шеңберіне кіретін ТҰК еншілес компанияларының өзара сауда операцияларына келетін халықаралық сауда үлесі осындай).

Халықаралық саудадағы жасырын кедергіге айналмауы үшін кедендік бағалау жүйесінің жұмыс істеуі үшін 13-баптың ережесі маңызды, ол егер кедендік құнды айқындау процесі ұзаққа созылса, онда импорттаушы бажды төлеу кепілдігімен тауарларды ала алады. Бұл бап ДСҰ-ның әрбір мүшесінің заңнамасында осындай жағдайларға қатысты ережелер болуы тиіс екенін атап көрсетеді.

Келісімді дайындау кезінде елеулі келіспеушіліктер декларацияланған кедендік бағаның әділдігін дәлелдеудің ауыртпалығын кім көтереді – кеден немесе экспортер туралы мәселені туындады. Кеден декларацияланған құнның дәлдігіне немесе дұрыстығына күмән келтіруге негіз болған жағдайларға қатысты Уругвай раундында қабылданған шешім импортқа кедендік бағаның әділдігін дәлелдеу үшін жауапкершілікті ауыстырады.

Тауарлардың кедендік құнын анықтау мәселелері бойынша Ресей заңнамасы халықаралық тәжірибеде қабылданған Кедендік бағалаудың жалпы қағидаттарына негізделеді және РФ кедендік аумағына әкелінетін тауарларға қолданылады.

Халықаралық практикада қабылданған кедендік құнды айқындаудың жалпы қағидаттары:

— кедендік құн рәсімі еркін және жалған құнды пайдалануды болдырмайтын әділ, біркелкі және бейтарап жүйеге негізделуі тиіс;

— тауарлардың кедендік құнын айқындау үшін негіз бағаланатын тауарлармен жасалатын мәміле бағасы барынша мүмкін деңгейде болуы тиіс;

— кедендік құн коммерциялық практикамен үйлесімді деректерге негізделуі тиіс;

— тауарлардың кедендік құнын айқындау рәсімі мәмілеге қатысушыларға қатысты айырмашылықсыз жалпыға бірдей қолданылатын болуы тиіс;

— кедендік құнды айқындау рәсімі демпингпен күресу үшін пайдаланылмауы тиіс.

Тәртібі тауарларды бағалау жүйесін қолдану кедендік аумағына әкелінетін РФ Үкіметі белгілейді РФ ережелері негізінде Федералдық заңының «РФ Заңына өзгерістер енгізу ТУРАЛЫ РФ «кедендік тарифі ТУРАЛЫ»» (08.11.2005 ж. № 144) және Кеден Кодексі (2003 ж.).

Мәселелері тауардың кедендік құнын осы Заңда арналған екі бөлімнен тұрады: үшінші бөлім «тауардың Кедендік құны» және төртінші «деген бөлім айқындау Әдісі, тауарлардың кедендік құнының кедендік аумағына әкелінетін РФ».

322-бап ТК РФ анықтайды функционалдық мақсаты тауарлардың кедендік құнын 323-бап ТК РФ айқындау тәртібін белгілейді және өтінішті тауарлардың кедендік құнын.

19-бабына сәйкес ФЗ «РФ Заңына өзгерістер енгізу ТУРАЛЫ РФ «кедендік тарифі ТУРАЛЫ»» (08.11.2005 ж. № 144) әкелінетін тауарлардың кедендік құны кедендік аумағына РФ болып табылады мәміле құны, яғни, баға іс жүзінде төленген немесе төленуге жататын тауарлар үшін оларды сату кезінде экспортқа РФ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *