Тексеріп қарау рентген техникасы

Тексеріп қарау рентген техникасы

ТМД елдері тәуелсіздік алған сәттен бастап және олардың сыртқы экономикалық қызметтің дербес субъектісі ретінде әлемдік нарыққа шығуы кедендік бақылаудың нақты тетігін құру қажеттілігі туындады.

Сыртқы экономикалық байланыстарды қарқынды дамыту, олардың қатысушылары санының, оның ішінде коммерциялық құрылымдардың едәуір ұлғаюы, нарықтық экономиканың қалыптасуы жағдайында кеден саясатының өзгеруі, тауарлардың неғұрлым кең номенклатурасының экспорты мен импорты мүмкіндіктерін кеңейту — кеден қызметтерінен мемлекеттік шекара арқылы өтетін жүктердің, көлік құралдарының, адамдардың заттарын жоғары өнімді, тиімді кедендік бақылауды қамтамасыз етуді талап етеді. Кедендердің жедел қызметкерлерінің күнделікті тексеру жұмысындағы ажырамас элементтердің бірі олардың кедендік бақылаудың техникалық құралдарын (КСТК) қолдануы болып табылады, оларсыз қазіргі уақытта кедендік бақылаудың уақтылылығын, сапасы мен мәдениетін қамтамасыз ету мүмкін емес. Бақылаудың жоғары нәтижелілігіне кедендік бақылаудың әрбір нақты учаскесінде техникалық құралдарды кешенді қолдану арқылы қол жеткізіледі, ол жолаушылар мен көлік экипаждарының қол жүгі мен теңдеме жүгі, орташа және ірі көлемді жүк жөнелтімдерін және жеке келесі теңдеме жүкті бақылау, халықаралық почта жөнелтімдерін немесе халықаралық қатынастағы көлік құралдарының барлық түрлерін бақылау. Бұл ретте мемлекеттік шекара арқылы өткізілетін объектілердің әрбір түрін Кедендік бақылау үшін кедендік бақылауды ұйымдастырудың технологиялық схемаларына сәйкес КСТК-ның қандай да бір ерекше түрлері қолданылуы тиіс. ТСТК-ның жедел — техникалық мүмкіндіктерін, оларды қолданудың қазіргі заманғы әдістері мен тәсілдерін жақсы білу, олармен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын меңгеру-мұның барлығы бажды негізді есептеуден бастап контрабанда заттарын анықтағанға дейін кедендік бақылаудың жоғары кәсіби деңгейін қамтамасыз етеді.

Кедендік бақылаудың техникалық құралдары ұғымын бір мағынада түсіндіру үшін мынадай анықтама қабылданды:

Кедендік бақылаудың техникалық құралдары (ТСТК) — бұл кеден қызметтері тікелей жедел кедендік бақылау процесінде Мемлекеттік шекара арқылы өткізілетін объектілердің барлық түрлерін олардың арасында әкелуге және әкетуге тыйым салынған немесе декларацияланған мазмұнға сәйкес келмейтін заттарды, материалдар мен заттарды анықтау мақсатында қолданатын арнайы техникалық құралдар кешені.

Мемлекеттік шекара арқылы өткізілетін объектілер деп — жолаушылар мен көлік қызметкерлерінің қол жүгі мен алып жүретін жүгі, жолаушылардың алып жүрмейтін жүгі, жүктердің барлық түрлері, халықаралық почта жөнелтілімдері, халықаралық қатынастағы көлік құралдары және ерекше жағдайларда нақты адамдар (олар контрабандалық тауарлардың тасымалдаушылары болып табылады деп пайымдауға жеткілікті негіздер болған кезде) түсініледі.

Анықтамадан көрініп тұрғандай, ТСТК-бұл Кеден қызметінің жедел қызметкерлерінің қажетті «қаруы», оны пайдалану елдің экономикалық және мемлекеттік қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

РЕНТГЕНДІК ТЕКСЕРУ ТЕХНИКАСЫНЫҢ ЖІКТЕЛУІ

Интроскопия аппаратурасының түрі ретінде тексеріп қарау рентген техникасы кедендік бақылаудың бақыланатын объектісінің ішкі құрылымы мен мазмұны туралы көрнекі ақпаратты алуға арналған. Рентгеноскопия қаралатын объект арқылы өткеннен кейін рентген сәулесінің қарқындылығының өзгеруін тіркеуге негізделген және өнеркәсіпте және медицинада кеңінен қолданылады.

Объектілердің кедендік интроскопиясының мақсаты: оларда орналасқан заттардың белгілі бір топтарға, түрлеріне, сыныптарына, типтеріне тиістілігін анықтау, бақыланатын объектілерде құпиялардың немесе жасырылған салымдардың тән конструктивтік белгілерін, сондай-ақ кедендік құқық бұзушылық заттарының белгілі бір нақты түрлеріне күдікті заттарды анықтау болып табылады.

Осы кедендік іс-әрекет процесінде жедел қызметкер интроскопия аппаратурасының экранында бақыланатын объектінің ішкі құрылысының визуалды бейнесін талдай отырып, өзіне тән жеке белгілердің жиынтығы және оның жадында сақталған ойлы кескіндер бойынша заттардың мақсаты мен тиесілігін біледі. Осы іс-әрекеттегі ең маңызды және күрделі құпия орындарды орнату мен кедендік құқық бұзушылық заттарының сыртқы түрін сипаттамалық белгілері мен тәсілдерінің жиынтығын білу және оларды көптеген басқа да бүркемелеу элементтері (ыңғайсыз қуыстар, тосқауылдар, нығыздау және т.б.) аясында анықтай білу болып табылады.

Тексеріп қарау рентген техникасы (ждм) — бұл кедендік бақылаудың техникалық құралдарының бірінші және негізгі сыныбы, ол жолаушылардың қол жүгі мен багажын, жеке келесі багаж заттарын, орташа көлемді жүктер мен халықаралық почта жөнелтілімдерін ашпай, онда әкелуге (әкетуге) тыйым салынған немесе декларацияланған мазмұнына сәйкес келмейтін заттарды, материалдар мен заттарды анықтау мақсатында көзбен шолып Кедендік бақылау үшін арнайы арналған рентген аппаратурасының кешені болып табылады.

Айқындауда көрсетілген кедендік шекара арқылы өткізілетін бақылау объектілерінің түрлеріне, нақты учаскеде қабылданған Кедендік бақылау технологиясына және ол жүзеге асырылатын шарттарға байланысты МДМ былайша жіктелуі мүмкін:

Жолаушылар мен көлік қызметкерлерінен қол жүгі мен багаждың ішіндегісін бақылауға арналған МДМ;

Жолаушылардың, көлік қызметкерлерінің және жүк орамаларының қол жүгі мен багажының жекелеген заттарын тереңдетіп бақылауға арналған ждм;

Орташа габаритті багаж бен жүктердің ішіндегісін бақылауға арналған МДМ;

Халықаралық почта жөнелтімдерінің мазмұнын бақылау үшін ДРТ.

Кедендік бақылау жүзеге асырылатын шарттарды негізге ала отырып, олардың мынадай екі түрін бөліп көрсетуге болады: стационарлық және жедел.

Стационарлық жағдайлар-бұл Кедендік бақылау осы мақсаттар үшін арнайы бөлінген, тұрақты немесе уақытша кеден қызметіне тиесілі, Кедендік бақылау объектілерінің нақты түрлеріне және олар үшін белгіленген бақылау технологияларына қатысты бақылау үшін қажетті техникалық құралдар стационарлық белгіленген үй-жайларда жүзеге асырылатын жағдайлар. Бұл — әуе және автовокзалдардың, теміржол станцияларының, теңіз және өзен вокзалдарының жолаушылар тексеру залдары, қоймалардың, пакгауздардың, жабық жүк алаңдарының, почтамттардың үй-жайлары, сондай-ақ арнайы салынған кедендік инспекциялық-тексеру кешендері.

Жедел жағдайлар-бұл Кедендік бақылау оларға кедендік бақылаудың техникалық құралдарын стационарлық орнату мүмкін емес немесе орынсыз жерлерде жүзеге асырылатын жағдайлар. Мысалы, тексеру операцияларының аз көлеміне байланысты немесе олардың осы жерлерде тұрақсыз және эпизодиялығына байланысты.

Алайда кеден органдарының қару-жарағында бар тексеру рентген техникасын егжей-тегжейлі сипаттауға кіріспес бұрын, рентгендік бақылау әдістерінің физикалық негіздерін барынша қысқаша баяндау қажет.

РЕНТГЕНДІК БАҚЫЛАУ ӘДІСТЕРІНІҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ФИЗИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1895 жылы неміс физигі В. Рентген жаңа ашты, бұрын танылмаған электромагниттік сәуленің түрін, ол алғашқы ашушының құрметіне рентген деп аталды. Бұл сәуленің көптеген таңғажайып қасиеттері бар екені анықталды. Біріншіден, адам көзіне көрінбейтін рентген сәулелері мөлдір емес денелер мен заттарға еніп кетуі мүмкін. Екіншіден, ол заттар Менделеевтің периодтық жүйесіндегі Атом нөмірі неғұрлым қарқынды сіңеді. Үшіншіден, рентген сәуле кейбір химиялық заттар мен қосылыстардың шырағын тудырады. Төртіншіден, рентген сәулелері сызықтық таралу сипатына ие. Рентген сәулелерінің бұл қасиеттері оларды ашпай-ақ, олар «жарықтандыратын» объектілердің ішкі мазмұны мен құрылысы туралы ақпарат алу үшін пайдаланылады.

«Ранг туралы табельдегі» рентген сәулелері-электромагниттік толқындардың шкаласы,-толқын ұзындығының диапазоны 0,06-дан 20 ангстраға дейін (IA=10-10 м), ультракүлгін сәулелер мен гамма-сәулелер арасында орын алады және килоэлектронвольт бірлігінен мегаэлектронвольт жүздеген мегаэлектіне дейін кванттардың энергиясымен сипатталады. Рентген сәуле екі жолмен пайда болады. Бірінші-затта тез қозғалатын электрондардың тежелуі нәтижесінде, «тежелу» сәулелену деп аталады, екіншісі-зат атомдарының энергетикалық жай-күйінің өзгеруі нәтижесінде, т.б. «сипаттамалық» сәулелену. Құбылыстар физикасын рентгендік сәулеленуді генерациялауға арналған арнайы электрвакуумдық жоғары вольтті аспап ретінде рентген түтігінің жұмыс мысалында көрсетуге болады.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *