Ұлыбритания Баспасөзі туралы қазақша

Ұлыбритания Баспасөзі туралы қазақша

Қазіргі адамның өмірін баспасөз, радио, теледидар, Интернет сияқты бұқаралық ақпарат құралдарынсыз елестету мүмкін емес, олар әртүрлі аудиторияны қамту және оған әсер ету бойынша, тақырыптың әртүрлілігі бойынша және ең алдымен оқырмандармен, көрермендермен, тыңдаушымен байланыстың басты құралы болып табылатын тілді қолдану көлемі мен белсенділігі бойынша бірегей.

БАҚ пен газеттердің орасан әлеуметтік маңыздылығы, атап айтқанда, қазіргі қоғамда тіл, газет мақалаларында материал беру стилі мен ерекшеліктерін талдауды қамтитын, оларды жан-жақты зерттеудің өзектілігін айқындайды.

Баспасөз мәтіндерін зерттеу мәселесіне отандық және шетелдік лингвистердің И. В. Арнольд, М. П. Брандес, Д. Э. Розенталь, В. Л. Наер, Р. Вromhead, A.McLean және т. б. көптеген жұмыстары арналған. Сонымен қатар, Британ баспасөзінің мәтіндерінің жеткіліксіз зерттелгенін, Британ газеттерінің екі негізгі түрінің арнайы ерекшеліктерін — сапалы және танымал, газет материалдарының мазмұны мен формасының әлеуметтік жағдайға, оқу деңгейіне және оқырман аудиториясының басқа да сипаттамаларына тәуелділігін атап өту қажет.

Бұл жұмыстың өзектілігі баспасөздің өсіп келе жатқан әлеуметтік маңыздылығына және осыған байланысты газет мәтіндерінде тілдің қолданылу ерекшеліктерін үйренудің маңыздылығына байланысты. Олардың лингвистикалық аспектісі Британдық қоғамның әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерімен, оның әлеуметтік құрылымымен, негізгі этикалық құндылықтармен, оқырмандардың білім беру деңгейімен, олардың қызығушылығымен, жынысымен және т. б. өзара байланыста қарастырылады.

Біздің зерттеу нысаны-сапалы және танымал британдық баспасөздің газет мәтіндері. Жұмыста Британ газеттерінің осы екі түріндегі мәтіндерді ұйымдастырудың кейбір ерекшеліктері қарастырылады, газеттердің бірінші беттерінде жарияланған мақалаларды талдауға және сапалы және танымал баспасөз мәтіндеріне тақырыптық талдау жасауға әрекет жасалады.

Жұмыстың негізгі мақсаты Британдық газет мәтінінің материалдарын, оның мазмұндық және лингвостилистикалық ерекшеліктерін зерттеу болып табылады.

Бұл мақсат келесі міндеттерде нақтыланады:1. Британдық газеттердің түрлі түрлерінің сипаттамасы (сапалы және танымал).2. Осы газеттер оқырмандарының әлеуметтік сипаттамасын және ақпарат беру тәсілдерінде осы айырмашылықтардан туындайтын айырмашылықтарды зерттеу;3. Британдық газет мәтіндерінің тақырыптық бағытын талдау. Қойылған міндеттерді шешу үшін жұмыста контекстуалды — интерпретациялық талдау және тікелей бақылау әдістері қолданылады.

Бұл жұмыс кіріспеден, екі тараудан және қорытындылардан, қорытындыдан және библиографиядан тұрады.

1-тарау. Ұлыбритания Баспасөзі

1.1 Ұлыбритания баспасөзінің жалпы сипаттамасы

Ұлыбританиядағы алғашқы газеттер үш жүз жыл бұрын пайда болды. Бүгінгі күні 130-дан астам күн сайынғы және жексенбілік газет, 1800 апталық және 7000-нан астам мерзімді басылымдар шығады. Ұлттық газеттердің таралымы демалыс күндері бойынша 13 миллион данадан асады, оқырмандардың саны кем дегенде екі есе көп. Британдық баспасөз әртүрлі газеттерден тұрады. Бүкіл ел бойынша сатылатын ұлттық газеттер Лондонда шығарылады. Өткен ғасырдың сексенінші жылдарында ұлттық газеттердің тиражы қысқарды. Олардың кейбіреулері жабық болды,себебі олар басып шығаруға бөлінген қаражатты ақтамады. Басқа газеттер, керісінше, сол жылдары өз таралымын көтерді, мысалы, The Sun u The Daily Star.

Ұлыбритания тұрғындары жексенбілік күндерден көп газет сатып алады, сондықтан жексенбілік газеттер күнделікті газеттерге қарағанда көп таралымға ие. Бұл газеттерге қосымша London ‘ s Evening Standard және Evening News сияқты кешкі газеттер бар. Провинциялық немесе жергілікті газеттер Лондоннан тыс орналасқан шағын қалалар мен жерлердің тұрғындарын оқиды; олардың кейбіреулері, мысалы, The Birmingham Post газеті сияқты өте танымал. Көптеген газеттер өзінің саяси көзқарасы бар. Олар өздерінің беттерінде қандай да бір саяси партияны немесе топты қолдайтын пікірлерді ұсынады.

Ұлыбританияда ұлттық газеттердің екі негізгі түрі бар — сапалы (= Quality, Broadsheets, Heavies) және танымал (= Popular, Tabloids, guter Press). Газеттердің мұндай бөлінуі 19-20 ғасыр аралығында болды. Жалпыға бірдей бастауыш білім туралы заңды енгізгеннен кейін оқырмандардың кең ауқымының пайда болуына алғышарттар пайда болды,олар үшін негізінен арзан тұрған және үлкен тираждары бар бұқаралық газеттер, мысалы Daily Mail, Daily Express арналған. Дәулетті әрі білімді оқырмандар сгруппировались вокруг The Times, The Daily Telegraph көрсететін мүдделерін қаржылық-өнеркәсіптік топтардың [Соколов 1990: 8].

Сапалы (элитарлық) Баспасөз және танымал (бұқаралық) баспасөз тиісінше пікірлер мен жаңалықтар баспасөзі деп санайды. Бұл сипаттамалар аудиторияның проблематикасының, стилінің, безендірудің ерекшеліктерін қамтиды [Корконосенко 1999: 33]. Дәстүрлі сапаға келесі британдық ұлттық Күнделікті газеттер жатады: Financial Times, The Times, The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent. Бұқаралық газеттер жатқызады Daily Mirror, Daily Star, The Star, The Sun, Daily Mail, Daily Express Мәлімдеді [Bromhead 1991, McLean 1993]. Газеттің осы екі түрінің негізгі сипаттамаларын қарастырайық.

1.2 сапалы газеттер

Сапалы газеттер үлкен өлшеммен ерекшеленеді, олар танымал. Олар талдаушылықты, жарияланымдардағы бағалардың өлшенуін, фактілердің сенімділігі мен пікірлердің негізділігін, хабарламалардың ұстамдылығын, тыныш үнін сипаттайды. Сапалы газеттер ұлттық және халықаралық оқиғалар туралы баяндайды, Әлеуметтік және мәдени мәселелерді көрсетеді. Арнайы беттер спорттық жаңалықтарға, қаржылық бюллетеньдерге, шолуларға және рецензияларға арналған; тек әйелдерге арналған материалдарды жариялайтын беттер бар [Корконосенко 1999: 34, Bromhead 1991: 163 — 165, McLean 1993: 51]. Сапалы газеттер оқиғаларды талдай отырып және түсіндіре отырып, өз оқырмандарының логикалық ойлауына жүгінеді, бұл адамдардың білімділігінің жоғары деңгейі болса ғана мүмкін. Мақалаларда терең ойлаудың эмоциялық фоны басым; автор өз оқырмандарымен талқылайды. [Синицына 1993: 9-10]. Сапалы газеттердің мәтіндеріне мақала авторы оқшауланған құрылымдарды, күрделі сөйлемдерді, ұзақ анықтамалар тізбектерін қолдану сияқты синтаксистік ерекшеліктер тән. Мақаланың басты әрекет етуші тұлғасы туралы ақпарат, әдетте, бірінші абзацта болады, ал әрі қарай мақаланың авторы өзінің немесе жеке есімінің атын пайдаланады. Батыр өзі көлеңкеде қалады. Алдыңғы жоспарға оның іс-әрекетіне талдау және бағалау, сондай-ақ олардың түсініктемесі ұсынылады. Мұндай синтаксистік құрылым, зерттеушілердің пікірінше, сапалы баспасөздің оқиғаларды объективті түрде жария етуге және оларға жан-жақты талдау мен баға беруге ұмтылысын көрсетеді [Синицына 1993: 9-10].

Жоғарыда айтылғандай, танымал және сапалы газеттердің оқырман аудиториясы әр түрлі. Әлеуметтік зерттеулерге сәйкес, сапалы баспасөз оқырмандары қолында экономикалық және саяси билік бар адамдар болып табылады. Олар оның негізінде шешім қабылдау немесе оны басқа мақсаттар үшін жұмыста пайдалану үшін толық және сенімді ақпаратты қажет етеді. Білім мен мәдениеттің жоғары деңгейі бар Ұлыбританияның орта класы сапалы баспасөзді оқуды қалайды. Сонымен қатар, бұл баспасөзді қазіргі өмірде әлемде не болып жатқанын білу маңызды деп санайтын адамдар оқиды [Sparks 1994: 285 — 287].

1.3 танымал газеттер

Танымал газеттер көлемі жағынан әлдеқайда төмен және олардың құны айтарлықтай төмен. Олар жарияланымның мәні туралы хабарлайтын үлкен, жарқын тақырыптармен ерекшеленеді. Өте жиі ретінде тақырыптарын пайдаланылады повелительные ұсыныстар, ынталандыруға, оқырмандар іс-қимылға немесе призывающие іздестіріп белгілі бір немесе өзге көзқарасқа. Журналисттің «in group solidarity» деп аталуының көмегімен оқырмандармен тығыз, бейресми қарым-қатынас орнатуға деген талпынысы осы. Мақалалар көбінесе саяси, қылмыстық, спорттық оқиғаларға, ерекше оқиғаларға арналған. Көлемі жағынан аздаған басылым оқырмандардың назарын журналистің жеке пікіріне өзі сипаттаған оқиғалар туралы аударады. Бай адамдардың өмірлерін сипаттауға, корольдік отбасын қоса алғанда, атақты адамдардың өмірінен скандалғандарға, өрмелеуге, егжей-тегжейлерге ерекше көңіл бөлінеді. Көптігі фотосуреттер, түрлі-түсті суреттер, карикатур, комикстер — негізгі белгісі-дизайн танымал газет [Корконосенко 1999: 34, The Writer’s Handbook 2000: 222].

Танымал газеттер үшін сапалы газеттерге қарағанда, сөйлеу тілін, слэнгты кеңінен пайдалану тән. Журналистер оқырмандармен еркін қарым-қатынас жасайды, мақала оқу барысында олардың эмоцияларын іске қосуға тырысады, журналист пен оқырмандар арасында бейресми қарым-қатынас жасай отырып, мәнерлі құралдарды кеңінен қолданады. Мәтіндерде танымал газеттердің басым эмоционалдық фон наразылық, ауытқу, бағалау фактілерін кезде кейде көбінесе беттік [Синицына 1993: 9-17]. Танымал газеттерде мақалалардың синтаксистік ерекшеліктерінен эллипсистің жиі қолданылғанын атап өту қажет. Көптеген ұсыныстар and, or, nor одақтарынан басталады, ұсыныстар арасындағы байланыс жиі жасанды. Ұсыныстардың құрылымы оңай, олар сапалы газеттердегі мақалалардан қысқа. Көпшілік газет ұмтылады жариялап оқиғалар тұлғалық-психологиялық тұрғыдан алғанда, пікір жазу себептері қылықтарының батырлар [Синицына 1993: 18-19].

Шетелдік зерттеушілер атап өткендей, оқырмандар өзінің күнделікті тәжірибесінен шыға отырып, танымал баспасөзді таңдайды және осы тәжірибеге сәйкес келетін материалдар қызықты. Спорт, ойын-сауық, дау-жанжалдар оқырмандардың назарын, олардың өмірінің тікелей бөлігі болып табылмайтын саяси немесе экономикалық оқиғаларға қарағанда, сондықтан олар үшін ерекше қызығушылық танытпайды [Sparks 1994: 286]. Әдетте, танымал газеттердің оқырмандары жоғары емес білім деңгейі, оң саяси құмарлығы, басқа елдерден әйелдер мен шығушыларға қатысты ой-пікірлері ерекшеленеді[OGBAC 1999: 527, ldelc 1992: 1330].

Сонымен, біз көріп отырғанымыздай, танымал және сапалы газеттердің оқырмандары өздерінің әлеуметтік сипаты бойынша айтарлықтай ерекшеленеді. Олар өздерінің құмарлығына, сондай-ақ әлеуметтік жағдайы мен біліміне байланысты қандай да бір газетті таңдайды. Танымал және сапалы газеттер арасындағы айырмашылық Британ қоғамындағы осы айырмашылықтарды көрсетеді. Алайда, әңгіме танымал және сапалы газеттердің қатаң қарама-қарсы тұруы мен тайталасуы туралы емес екенін атап өткен жөн. Кейбір жағдайларда кейбір Жарияланымдар бір және басқа баспасөз түрінде басылып шығарылуы мүмкін,бірақ оларға осы жұмыстың практикалық бөлігінде егжей-тегжейлі қаралатын өздерінің лингвистикалық ерекшеліктері де тән. Ал қазір газет мәтінінің кейбір жалпы ерекшеліктері туралы толық айтып бергім келеді.

1.4 газет мәтінінің ерекшеліктері

Газет мәтіні-әртүрлі сипаттамалары бар күрделі және көп қырлы құбылыс. Толық түсінік болу үшін оны сипаттайтын кейбір негізгі мәселелерге тоқтау қажет. Газет мәтіні, ең алдымен, — бұл газет мақаласы түрінде орындалған және аяқтауға ие речетворческой процессінің жұмысы. Ол оқырман аудиториясына ақпарат беретін мақсатты және белгілі бір әсер етеді. Газет мәтіндерін зерттеу мәселесіне Солганик, Розенталь, Кузнецов, Костомаров, Гальперин, Арнольд, Синицына, Брандес, Наер, Швейцер, Ван Дэйк және т.б. отандық және шетелдік лингвистердің көптеген жұмыстары арналған.

Газеттер мен бұқаралық ақпарат құралдарының (БАҚ) жалпы — бұл «тікелей немесе жанама, ашық немесе жасырын түрде қоғамдағы барлық әлеуметтік-саяси процестерге әсер ететін қоғамдық пікірді қалыптастыру мен көрсетудің маңызды құралдары. Сол себепті олар «төртінші билік» («the forth estate») деген атқа ие болды, ол қоғамдық даму механизміне өз ықпалының күші бойынша алғашқы үшеуінен кем емес» [Добросклонская 1998: 33]. «БАҚ-тар қоршаған болмыстың оқиғаларын ғана емес, сондай-ақ, көпшілік қауымға белгілі бір мәдени құндылықтар мен саяси бағдарлардың призмасы арқылы болып жатқан оқиғаларды көре отырып, оларды қандай да бір идеология тұрғысынан түсіндіреді» [сол жерде: 35]. Төртінші билік қызметін жүзеге асыру үшін газет оқырмандардың әр түрлі топтарының сұраныстарын қанағаттандырып, насихаттау және ақпараттық және ойын-сауық және тіпті жарнамалық қызметтерді орындау керек.

БАҚ зерттеу жөніндегі белгілі британдық маман Дж. Сондай-ақ, Карран БАҚ-тың билік институттары мен саяси процестерге әсері зор деп санайды. «The influence of the media has been immense: on Institutions, the conduct of affaires, and the way in which people think and politically. The mass media and mass politics have inspired ,reflected and shaped each other more than has been realized» [сол жерде: 33].

Кәсіби журналист Е. П. Прохоровтың пікірінше, » газет мәтіні-бұл қазіргі заманның тарихы,оған өмірдің жағдаяттылығы тән. Журналистің тиімді әсер ететіндей, қабылдауды жеңілдететін, зейін салу, түсіну, есте сақтау заңдарын ескеретін рөлі зор» [Прохоров 1982: 13].

Газет мәтіні ең алдымен оқырмандарды ақпараттандырып, оларға әсер етуге тырысады. Сондықтан лингвистердің көпшілігі БАҚ пен газеттердің ақпараттық және әсер ету қызметін, атап айтқанда, өте маңызды және бұрыннан қалыптасқан деп санайды. Мысалы, В. Г. Кузнецов алғашқы публицистикалық мәтіндер киелі адамдардың уағыздары мен өмірі болды деп санайды, себебі олар негізінен публицистикалық-ақпараттық және әсер ететін функцияларды орындады [Кузнецов 1991: 33-38]. И. Р. Гальперин газет-публицистикалық стиль 19 ғасырға қалыптасқанын және оған тек қана ақпарат беріп, осы ақпаратты бағалауды ұсынады [Гальперин 1981: 296-297].

«Ақпарат»деген термин дегеніміз не? Когнитивтік терминдердің қысқаша сөздігі мынадай анықтама береді: «ақпарат» термині әртүрлі сезімтал-перцептуалды және сенсорлық-моторлы арналар бойынша адамға сырттан келіп түсетін барлық деректерге, сондай-ақ орталық жүйке жүйесімен өңделген, адам интериорцияланған және реинтерпретацияланған және оның басында ментальды репрезентация түрінде ұсынылған деректерге жатады » [КТҚК 1996: 35]. Күнделікті пайдалануда бұл термин фактілер, оқиғалар, процестер туралы хабарлама ретінде түсіндіріледі, әдетте тіл құралдарымен ресімделген және берілген. Газет мәтінінің ақпараттық қызметін құжаттық-фактологиялық ретінде сипаттауға болады, бұл ақпараттың дәлдігін, журналистің талдау және жалпылау қабілетін, стильдің ұстамдылығын, ресми, фактілер мен оқиғаларды бейнелеудегі нақтылық пен объективтілікті болжайды [Кожина 1977: 180-181].

Әсер ету функциясы оқырман-әсер ету объектісінің қызметін ұйымдастыру. Бұл ретте автор оқырманның өзіне қажетті бағытта мінез-құлқын «итермелеуге», оның белгілі бір реакциясын шақыруға тырысады. Көптеген лингвистердің пікірінше, ақпараттық функция таза түрде кездеспейді, өйткені кез келген ақпарат адамға әсер етеді, оған оқиғаларға көзқарасты қалыптастыруға көмектеседі, ал бұл жанама әсерді білдіреді, ал әсер, өз кезегінде, ақпараттандырусыз мүмкін емес [Голубев 1996: 7-8].И. Р. Гальперин, мысалы, «ағылшын газет стилі бір-бірімен байланысты лексикалық, грамматикалық және фразеологиялық құралдар жүйесі ретінде айқындалуы мүмкін, ол қоғамды жеке лексикалық бірлік ретінде қарастырады, ол оқырманды ақпараттандыру және нұсқау беру мақсаты болып табылады» [Гальперин 1981: 297].

Оның пікірінше, ақпарат ағылшын газетінде қысқа жаңалықтар, репортаждар, таза ақпараттық сипаттағы мақалалар, сондай-ақ жарнама мен хабарландырулар арқылы беріледі [сол жерде].

М. П. Брандес негізгі үгіт-насихат қызметі ретінде, оның қағидалары — ақпараттың шынайылығы, толықтығы, жеделдігі, өзектілігі және оңтайлылығы болып табылады. Ол газет мәтінінің үш түрін көрсетеді: ақпараттық, жазбаларға, хроникаға, есептерге, хабарламаларға тән; алдыңғы қатарлы мақалаларда, түсініктемелерде, рецензияларда қолданылатын аналитикалық; очерктерге, памфлеттерге, репортаждарға, фельетондарға арналған көркем-публицистикалық.

Газет мәтінінің ақпараттық және әсер ететін функцияларынан басқа, БАҚ — тың білім беру, ойын-сауық, жарнамалық және идеологиялық қызметтерін атап өту қажет, олар «өзара тығыз байланысты және бұқаралық коммуникацияның кез келген соңғы өнімдерінде, газет, журнал, теле-немесе радиохабар болсын» [Добросклонская 1998: 35]. Іс жүзінде, сол функцияларды ақпараттық, әсер ететін немесе үгіт-насихат, экспрессивті, ағартушылық, тәрбиелік, ұйымдастырушылық бөле отырып, басқа лингвистер да көрсетеді.

Газет мәтінінің мақсаты, мәні және қызметі оның тілінде тікелей көрініс табады. Газет мәтінінің тілі Ақпарат және әсер ету функцияларын жүзеге асырады. Ол үшін әртүрлі стилистикалық бояуы бар лексиканы қолдану; клишені, мөртабандарды қолдану; «газет фразеологиясының» болуы; тақырыптардың ерекшелігі тән.

Алайда, Д. Э. Розентальдің пікірінше, «газеттің тілі» түсінігін «газеттің тілі»түсінігімен ажырату керек. Ол «газеттің тілі» әдеби тілдің барлық стильдерін біріктіреді деп есептейді. Мысалы, хроника іскерлік стильде жазылған, үкіметтік хабарлар — ресми-деректі стильде жазылған, экономикалық шолу ғылыми стиль нормаларына сәйкес рәсімделеді, фельетонның көркемдік стильдің, сұхбат — әңгімедің белгілері бар, ал әңгіме беллетристиканың ерекшеліктері бар [Розенталь 1980: 52]. Газеттің тілі ең алдымен ақпарат пен әсер ету функцияларын жүзеге асырады. «Газеттік тілмен жазу» деп айтқан кезде, сөйлеу стандарттары мен клишелерін кеңінен қолдана отырып, қарапайым, іскери, үнемді, жазу керек дегенді білдіреді [сол жерде].

Көптеген лингвистер ауызекі сөйлеу тілінің газеттің тіліне үлкен әсерін атап өтеді. Стильді сөйлеу газет тақырыбының жанрына белсенді түрде енеді. Көптеген ағылшын тілді газеттер мен журналдардың басым сипаты ретінде informal writing деп аталды. Сонымен қатар, газеттің тілінде абзац пен сөйлемнің ең аз оңтайлы ұзындығына ұмтылу бар. Журналистер жеке есімдерді, жеке есімдерді, дарақтарды, географиялық атауларды, «назар аударудың стимуляторы» деп аталатын, ерекше фактілерді, құбылыстарды, оқырманға үндеулерді кеңінен қолданады. Барлық осы элементтер сөйлеуге тән. Баспасөз тілі ең алдымен оқырманға бағытталған [Орлов 1991: 181-185].

Газет сөзінің бейнесіне келетін болсақ, ол «оның сыртқы сөз жабындысы мен оның орналасу формаларына ғана емес, сөздік ойын мәндерінің синтактикасымен байланысты синтактикасымен байланысты емес, бірақ ол құрастырудың логикасы немесе психологиялық сурет салу тәсілдері басым күшке ие болатын жалпы композициялық жүйемен анықталады». Одан әрі: «… лексика мен синтаксис негізгі композициялық міндетке бейімделген, ол олардың өзара әрекеттесуін анықтайды. Бұл мәселе — » [жүзімдіктер 1971: 132-135] деген сөздердің логикалық қозғалысының дәлдігі мен дұрыстығы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *