Жүйелік бағдарламалау СӨЖ тақырыптары

Жүйелік бағдарламалау СӨЖ тақырыптары

«Жүйелік бағдарламалау» пәнінің максаты студенттерді негізгі жүйелік программалаудын теориялык және тәжірибелік аспектілерімен таныстыру. Ол аркылы программаларды өндеу денгейіндегі пайда болатын аз көлемдегі шығын жібере отырып казіргі заман талаптарына сай киын логикалык құрлымды программалар алу. Пәннін міндеттері ЕМ баскару принциптары және кұрамы жайындағы жүйеленген білім алу, операциялык жүйелердің кұрама бөліктерінін тағайындалуы, опрециялык жүйелердін әртүрлі элементтерінің функциональдану принциптары мен олардын өзара әрекеттесуі, жүйедегі үрдістерді өңдеу және туындату болып табылады.

СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы 1. Үрдіс деректерінің басқарылушы құрылымдары 2. Әртүрлі операциялық орталарда үрдістер және ағындармен жұмыс жасау үшін арналған API функциялар 3. CRITICAL_SECTION объектісі. 4. Мьюгекстер. Семафорлар. Уакиғалар 5. Үрдістің адрестік кеңістігі. 6. Беттерді ауыстыру алгоритмдері. 7. Динамикалық үлестірілетін жады. 8. Үймелер. Үймелер жадысын басқару 9. Файлдык жүйелердің функциялары.. 10.Файл атрибуттары. 11.Файлдарды жэне каталогтарды баскару 12. Реестр. Реестрмен жұмыстар жүргізудің API функциялары 13. Файлдардың жадыда бейнеленуі механизмінің концепциясы 14. DLL қолдану 15. Стандартты құрылғылар және консольды енгізу-шығару 16. Үзулер, ерекшеліктер, жүйелік шақырулар 17. . Қақпандар. IRQL приоритеттері 18. Синхронды және асинхронды деректер алмасу. 19. Буферизация 20. Үрдістер арасындағы байланыстар 21. Win32 объектілерінің қауіпсіздігі 22. Қауіпсіздік жүйелерінің максаттары. 23. Аяқтау порттары. 24. Тышқан. Клавиатура. Видеоадаптер. 25. Асинхронды енгізу — шығару концепциясы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *