Жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру

Жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру

Тиеу-түсіру, Көлік және қойма жұмыстары кеңістіктегі жүктің жағдайының өзгеруіне байланысты, бірақ олардың физикалық қасиеттерін өзгертпейтін ауыстыру операцияларының кешенін қамтиды. Олар қол, механикаландырылған, кешенді механикаландырылған және автоматтандырылған болуы мүмкін. Жүктерді тасымалдау бір жолғы және тұрақты бағыттар бойынша жүргізілуі мүмкін. Бір жолғы бағыттар бағыттар бойынша да, тасымалданатын жүктің саны бойынша да кездейсоқ. Тұрақты маршруттар алдын ала белгіленген бағыттар бойынша өтеді және сериялық және жаппай өндірісте қайталанатын өтінімдерді орындау үшін жүк ағынын және қолданылатын көлік құралдарын ескере отырып таңдалады. Маршруттық тасымалдаудың үш жүйесі бар: маятник (бір жақты жүкпен немесе жүксіз, екі жақты жүкпен), желе және сақиналы (циклдық). Зауыт ішіндегі көлікті ұйымдастыру нысандары жүк ағынының қуатына және жүк айналымының көлеміне байланысты. Жүк ағыны – екі пункт-тиеу және түсіру арасындағы уақыт бірлігіне тасымалданатын жүктерді тасымалдау көлемін сипаттайтын көрсеткіш. Сыртқы (келу және жөнелту) және ішкі жүк ағындары бар. Кәсіпорындағы жекелеген жүк ағындарының сомасы жүк айналымы болып табылады – кәсіпорындағы көлік жұмысының көлемін сипаттайтын негізгі көрсеткіш. Жүк айналымы – бұл жалпы саны өткізілетін жүктерді аумағында және кәсіпорынды (цехты) есепті кезеңдегі (жыл, ай). Жүк айналымын есептеу цехтар мен жалпы зауыт қоймаларының жүк айналымы кестесі негізінде шахмат ведомосы түрінде жүргізіледі. Кәсіпорында жүк ағындарының схемалары әзірленеді, олардың негізінде жүктердің әрбір тобы бойынша көлік құралдарын таңдау, олардың саны мен пайдалану көрсеткіштері, жүк ағындары мен жүк айналымын оңтайландыру мақсатында модельдеудің экономикалық-математикалық әдістерін жиі қолдана отырып жүргізіледі. Осы функциялардың барлығын Көлік бөлімі (қызметі) «көлік»ӨБАЖ кіші жүйесі шеңберінде орындайды.

Модульдік бірлік 2.9. Қойма шаруашылығын ұйымдастыру

Оқу элементі 2.9.1. Кәсіпорын қызметіндегі қойма шаруашылығының мәні, міндеттері және функциялары
Өндірісті ұйымдастыруды логистикалық қамтамасыз ету процесінде көлік операцияларымен қатар кәсіпорынның қойма және ыдыс шаруашылықтарының жұмыс істеуі маңызды мәнге ие, олар оның техникалық-экономикалық нәтижелеріне (өзіндік құны, пайдасы және рентабельділігі) тікелей әсер етеді. Қойма шаруашылығының негізгі міндеттері:
* тауарлық-материалдық құндылықтардың сақталуын қамтамасыз ету;
* өндірісті қажетті материалдық ресурстармен үздіксіз қамтамасыз ету;
* қойма операцияларын жүзеге асыруға байланысты шығындарды барынша қысқарту.
Қойма шаруашылығы келесі негізгі функцияларды орындайды:
* материалдық құндылықтарды қабылдау және сақтау;
* оларды өндіріске беруге дайындау (буып-түю, жинақтау, ыдысқа салу және т. б.));
* материалдық құндылықтарды белгіленген тәртіппен өндіріске беру;
* дайын өнімді тұтынушыға жөнелтуге дайындау (жинақтау, заттаңбалау, орау және т. б.);
* қажетті құжаттаманы ресімдеумен тұтынушыға дайын өнімді жіберу;
* қорлардың қозғалысын есепке алуды ұйымдастыру және оларды реттеу;
* «қойма»ӨБАЖ кіші жүйесі негізінде қойма шаруашылығын басқару бойынша оңтайлы шешімдер әзірлеу •

Қойма үй-жайларын жіктеу бірқатар белгілер бойынша жүзеге асырылады. Қоймалар әртүрлі түрлерде болады: материалдық, жартылай фабрикаттар мен дайындамалар, құрал-сайман, отын, қосалқы бөлшектер, дайын өнімдер, әмбебап және мамандандырылған, жабдықтау, өндірістік және өткізу, жабық және ашық. Қоймалардағы жүк қорының жалпы мөлшерін ағымдағы және сақтандыру қорларының сомасы ретінде анықтайды. Ең үлкен жинақылықпен және тиімді пайдаланумен автоматтандырылған қоймалар ерекшеленеді. Көлік операцияларын кешенді механикаландыру және автоматтандыру үшін тиісті ыдыс болады.

Оқу элементі 2.9.2. Ыдыс шаруашылығы
Кәсіпорындарда әртүрлі ыдыстар қолданылады. Негізінен ағаш, металл, шыны, қатты, жұмсақ ыдыс. Дара жүктерді тасымалдау үшін ірілендірілген жүк бірліктері – контейнерлер және пакеттеу құралдары (барлық үлгідегі тұғырықтар, ілмектер, кассеталар, төсемдер, байламдар және т.б.) неғұрлым перспективалы болып табылады. Олардың артықшылығы олардың барлық тиеу-түсіру және көлік жұмыстарын кешенді механизациялауға, жүктерді тасымалдау жөніндегі шығыстарды азайтуға және көлік құралдарының тиеу – түсіру астында тұрып қалуына мүмкіндік береді. Ыдыс шаруашылығы қажетті ыдысты сатып алумен немесе өндірумен айналысады, оның қозғалысын есепке алуды, сақтауды және жөндеуді, өндіріске беруді ұйымдастырады.

Оқу элементі 2.9.3. Қойма шаруашылығын жетілдіру жолдары

Қойманың жұмысын қарамағында қоймашылар жұмыс істейтін оның меңгерушісі басқарады. Негізгі есепке алу құжаты сақтаулы материалдық құндылықтар үшін есепке алу картасы болып табылады. ЖБҚАЖ жұмыс істеу жағдайында қоймалар материалдардың түсуі және берілуі, жұмыс көрсеткіштері – қоймалардың жүк айналымы, олардың алаңын пайдалану коэффициенті, 1 тонна жүкті сақтаудың өзіндік құнындағы қойма шығыстарының үлес салмағы туралы мәліметтер дайындайды. Қойма шаруашылығын жетілдіру оны Автоматтандыру және типтік ыдыстар мен айлабұйымдарды стандарттау, қорлардың деңгейі мен кәсіпорындардың қажеттілігінің оңтайландырылған үлгілерін енгізу бағытында жүзеге асырылады.

Модульдік бірлік 2.10. Өнім сапасын техникалық бақылауды ұйымдастыру

Оқу элементі 2.10.1. Өнімнің сапасы, көрсеткіштері және оның деңгейін бағалау.
Тауарды зерттей отырып, сатып алушы физикалық, электрлік, химиялық және басқа да бірліктерде өндірілген оның нақты қасиеттерін белгілі бір шекарасы бар өзінің қажеттілігінің нақты көрсеткіштерімен салыстырады, «өлшейді». Бұл жағдайда сатып алушының қажеттіліктерін айқындайтын өнімнің сапалық көрсеткіштерінің болуы туралы айту керек.
ИСО 8402-86 халықаралық стандартына сәйкес өнім сапасы-бұл өнім немесе қызмет көрсету қасиеттерінің және сипаттамаларының жиынтығы.

Өнім сапасының көрсеткіші-өнімнің бір немесе бірнеше қасиеттерінің сандық бағасы. Өнім сапасының негізгі көрсеткіштері кәсіпорындардың стандарттарында (халықаралық, ұлттық, салалық) және техникалық регламенттерінде көрсетілген.
Өнімнің сапасын бағалау үшін келесі топтарды қамтитын көрсеткіштер жүйесі пайдаланылады:
1. Өнім сапасының жалпы деңгейін сипаттайтын жалпылама көрсеткіштер-жалпы шығарылымдағы бұйымдардың прогрессивті түрлерінің көлемі мен үлесі, өнімнің сорттылығы (маркалығы) (өнеркәсіптің жеңіл, цемент салаларында), экономикалық әсері және сапаны жақсартуға байланысты қосымша шығындар.
2. Әзірлеумен, өндірумен және пайдаланумен байланысты шығындарды қоса алғанда, бұйымдардың бірнеше қасиеттерін сипаттайтын кешенді. Өнеркәсіптің әрбір саласында өзінің ерекше кешенді көрсеткіштері қолданылады.
3. Өнім сапасының қасиеттерінің бірін сипаттайтын бірлі-жарым. Мысалы, қозғалтқыш қуаты, жылдамдығы, өнімділігі, станоктың жүк көтергіштігі, ходимость шиналар, немесе олардың жүрісі дейін тозу пайызы ұстау пайдалы заттар, шикізат және т. б.;
ГОСТ-қа сәйкес өнімнің техникалық деңгейі 15467-79-бұл тиісті базалық мәндермен бағаланатын өнімнің техникалық жетілдірілуін сипаттайтын көрсеткіштердің мәндерін салыстыруға негізделген өнім сапасының салыстырмалы сипаттамасы.

Өнімнің техникалық деңгейін бағалау бұйымның барлық өмірлік циклі бойында жүргізілуі тиіс: зерттеу және құрастыру (жобалау), өндіру, айналым және өткізу, пайдалану және тұтыну. Осылайша, өнімнің техникалық деңгейі техникалық жетілдіру көрсеткіштерінің жиынтығына байланысты. Оны бағаланатын үлгі көрсеткіштерінің мәнін базалық көрсеткішпен салыстыру жолымен анықтайды. Машина жасау салаларының өнімдері үшін өнімнің техникалық деңгейі мен сапасының мынадай негізгі көрсеткіштерін пайдаланады: отын, шикізат, энергия мақсаты, біріздендіру, қауіпсіздігі, жұмсау; қоғамдық пайдалы әсер; үнемділік; пайдалану тиімділігі; эстетикалық; экологиялық және патенттік-құқықтық.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *