Жапон медиа-коммуникациялық ерекшеліктері

Жапон медиа-коммуникациялық ерекшеліктері

Қазіргі қоғамның қызметін бұқаралық коммуникация үдерістерінсіз елестету мүмкін емес. Бұқаралық коммуникацияның ажырамас бөлігі қазіргі уақытта барынша дамыған ақпарат тарату жүйесі болып табылатын БАҚ болып табылады. БАҚ жалпы қоғамның қалыптасуына да әсер етеді. Бұқаралық коммуникация құралдарының маңызды міндеттерінің ішінде кейбір зерттеушілер саяси, экономикалық, мәдени мәселелерді қоғам тұрғысынан талқылауды атайды.

Ғаламдық коммуникация жүйесінің негіздері Ежелгі әлем дәуірінде пайда болды. Алайда, барлығы жазбаша сөйлеуден емес, ауызша және жарқын мысал ретінде әңгіме және диалог ұстанымымен ежелгі грек философтары бола алады. Содан кейін үлкен аумақты және көптеген халықтардың бақылаған Рим империясының дәуірі басталды. Империялық билік ауызша-ауызша емес, жазбаша-визуалды белгілерге сүйенген. Коммуникацияны дамытудың келесі маңызды кезеңі-бұқаралық баспа сөзінің пайда болуы, яғни кітаптар мен газеттердің пайда болуы. Көптеген ғасырлар бойы коммуникацияның бұл арнасы өзгерді және дамыды.

XX ғасырда, басқалармен қатар, вербалды мәдениеттен визуалды, яғни бейнелер мен көрер бейнелерге негізделген бұрылыс болды. Сол процестер радио, теледидар, содан кейін Интернет мәдениетінің пайда болуы мен бекітілуі арқасында күрделі өзгерістерге ұшыраған коммуникацияда да болды. ХХ ғасырда жаппай, яғни барынша үлкен аудиторияға бағытталған әрбір адамға қолжетімді және түсінікті коммуникация ұғымы пайда болатынын атап өту қажет. Қазіргі заманғы бұқаралық коммуникацияда вербалды құралдар өз орнын визуалды түрде береді,бірақ бұл баспа сөзінің толық құлағын білдірмейді. Оны меңгеруді жеделдету және аудиторияға әсерін арттыру үшін ақпарат беру тәсілдері өзгереді. Бұл процестерде технологиялардың дамуы үлкен рөл атқарады.

Нақ күшейе түскен визуализация мен мәтін рөлінің төмендеуінің арқасында коммуникацияның ерекше тәсілі — графикалық-мәтіндік. Ақпаратты осы тәсілмен беру үшін графикалық материал мәтіндік ендірмелермен үйлеседі. Коммуникацияның графикалық-мәтіндік тәсілінің өкілдері американдық және еуропалық комикстер, манга, манхва және маньхуа (жапон, корей және Қытай комикстері тиісінше) болып табылады. Вербалды және визуалды коммуникациядан, графика-СҚО-әр түрлі мәтіндік шығармалар өз ерекшеліктері мен бірегей ерекшеліктері бар мәдени-ақпараттық құбылыстарға айналды.

Бұл диссертациялық жұмыс мангты зерттеуге арналған. Манга-бұл жапон комикстері, бірақ графиканың батыс еуропалық ерекшеліктерімен, сюжеттердің құрылуымен және нақты сараланған аудиторияға бағытталуымен ерекшеленетін. Тақырыпты таңдау коммуникацияның графикалық-мәтіндік тәсіліне, манга ерекшеліктеріне, оның Жапонияда және шетелде, соның ішінде Ресейде танымал болуына байланысты.

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Манга қазіргі заманғы бұқаралық коммуникацияның бір бөлігі болып табылады және ақпаратты визуализациялауға және мәтін рөлінің төмендеуіне сүйенетін коммуникацияның визуальды-мәтіндік тәсілін пайдаланумен сипатталады. Бұл жағдайда визуализация деп ақпаратты беру және белгілі бір коммуникациялық есептерді шешу үшін сурет, фотосуреттер және бейнероликтер сияқты көрнекі құралдарды кеңінен қолдану түсініледі. Манга жапондық БАҚ-та маңызды орын алады, бұл оны және лексикалық және визуалды компоненттерді біріктіретін медиатексттің ерекше түрі ретінде және медиакоммуникациялардың ұлттық жүйесінің ажырамас бөлігі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.

Ақпаратты беру үшін графикалық суреттер мен мәтіннің үйлесімін пайдаланатын Манга Жапонияда да, одан тыс жерлерде де танымал және кең таралған БАҚ-тың бірегей түрінің өкілі болып табылады. Осы түрдің басқа өкілдерінің қатарында американдық және Батыс Еуропа комикстері, Корея комикстері манхва және Қытай комикстері маньхуа деп атауға болады. Графикалық және мазмұнды ерекшеліктерді ескере отырып, манга графикте-СҚО-мәтіндік коммуникацияда, сондай-ақ оған ұқсас медиа арасында белгілі бір орынды алады.

Манга маңызды сипаттамаларының бірі оның нақты сегменттелген аудиторияға бағытталуы болып табылады. Манга құрылатын бес негізгі аудиториялық топ бар: 9-12 жастағы балалар, 13-18 жастағы ұлдар, сол жастағы қыздар, 18 жастан асқан ұлдар және сол жастағы қыздар. Осы аудиториялық топтар үшін құрылған манга түрлері бұл жұмыста форматтар деп аталады. Әрбір формат манга жалпы массивінің ішінде белгілі бір графикалық және мағыналық ерекшеліктерге ие, ол аудиторияның сұраныстарына барынша толық сәйкес келуге мүмкіндік береді. Мангтің бұл сапасы массмедиа өз аудиториясын табуға ұмтылу тұрғысынан ең тиімді коммуникацияны қамтамасыз ету үшін өзекті болып табылады. Манга, бұқаралық коммуникация бөлігі ретінде, осындай ұмтылыстың қызықты үлгісі болып табылады.

Сонымен қатар, тақырыптың өзектілігі тек Жапонияда ғана емес, сонымен қатар одан тыс жерлерде де дамыған манга басылымы индустриясының бар болуымен және табысты жұмыс жасауымен анықталады. Манга шығарылатын мамандандырылған журналдарды, сондай-ақ бір тарихтың бірнеше тараулары бар жеке томиктерді сату жапондық баспа нарығының 24% — ға жуығын құрайды. Манга нөмірден нөмірге жалғаса отырып басылған журналдардың жиынтық тиражы Жапонияда сатылған барлық кітаптар мен журналдардың 39% — ын құрайды. Бірнеше манга сериясын шығаратын кейбір мамандандырылған журналдардың таралымы 1,5-2 млн.данаға жетеді. Журналдың бір тараулары біріктірілетін жекелеген томиктердің тираждары жылына 3-5 млн.данаға жетеді.

Манга мен Ресейде танымал, ол өзектілік тақырыбын қосады. Біздің елде манга сату өте үлкен емес екеніне қарамастан, ол Интернет желісінде кең таралған, бірақ мұндай тарату көп жағдайда mang жасаушылар мен баспагерлердің авторлық құқықтарының бұзылуы болып табылады.

Диссертациялық жұмыстың теориялық базасы ресейлік және шетелдік мамандардың ғылыми еңбектері болды. Мангтің дамуы, оның өткен және қазіргі жапон қоғамындағы рөлі Б. А. Иванова2, Ф. Шодта3, Б. Кояма-Ричарда4, П. Граветта5 жұмыстары бойынша зерттелді.

Диссертацияның құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты пайдаланылатын дереккөздерді төрт топқа бөлуге болады: коммуникация ерекшеліктеріне арналған жұмыстар, графикалық-мәтіндік шығармалардағы ақпаратты беру туралы еңбектер, массмедиа типологиясы бойынша жұмыстар, сондай-ақ жапондық БАҚ туралы әдебиеттер.

Графикалық және мәтіндік үйлесім көмегімен коммуникация және ақпарат беру механизмдерін зерттеу кезінде негізгі материал ретінде

1 Жапон Сыртқы Сауда Ұйымының Сайты. URL: http: / / www. jetro. org.

2 Иванов Б. А. жапон анимациясына кіріспе. 2-ші басылым, түзетілген және толықтырылған. М., 2001. л

Frederic Shodt. Dreamland Japan. Writings on Modern Manga. Stone Bridge Press, 1996.

4 Koyama-Richard B. One Thousand Years of Manga. Flammarion, 2007. біз осы материалдарды У. Эко1, Р. Арнхейм2, Д. Маккуэйл3, Е. Е. Анисимова4 сияқты ғалымдардың жұмыстарын пайдаландық.

Графикалық-мәтіндік шығармаларда, соның ішінде манга да ақпарат беру механизмдерін зерттеу үшін Скотт Макклауда5 және Нейл Кона6 еңбектері пайдаланылды.

Массмедиа типологиясының принциптері М. В. Шкондидің жұмыстары бойынша зерттелді

7 л туралы, А. А. Тертычного, Г. В. Лазутина. Осы жұмыстар манга типологиясына амалдарды жасау үшін пайдаланылды.

Жапония медиасистемасының ерекшеліктері біз в. С. Лунина10, М. В. Блиновой11, Сугиямы Мицунобу12, сондай-ақ А. Гэмбл және т. б. еңбектерімен зерттелді.

1 л сато Ватанабе.

Жұмыстың ғылыми жаңалығы диссертацияда отандық ғылымда алғаш рет жапондық Манга комикстерін кешенді зерттеу жүзеге асырылуымен анықталады. Онда алғаш рет массмедиа ретінде манга тәсілі қолданылады. Жұмыста манга ерекшеліктерінің бірі емес, отандық және шетелдік зерттеулердің басым бөлігі ретінде, олардың үйлесімі зерттеледі.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *