Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі

Шетелдік шикізатты, материалдар мен жинақтауыштарды өңдеумен айналысатын ұйымдар Беларусь Республикасына әкелінетін тауарларға қатысты жасалған сыртқы экономикалық мәміленің шарттарын, сондай-ақ қайта өңдеу өнімдерін кейіннен пайдалану және (немесе) оған билік ету мақсаттарын негізге ала отырып мәлімдеуі қажет кеден режимін таңдаумен жиі кездеседі. Осы бапта мұндай тауарларды Беларусь Республикасының кедендік аумағына әкелудің негізгі тәсілдері және кедендік төлемдерді төлеуге, тауарларды әкелуге шектеулерді сақтауға қатысты олармен ұштасқан талаптар және өзге де кедендік формальдылықтар қаралды.

I. қайта өңдеуге арналған тауарлар Беларусь Республикасына еркін айналыс кедендік режимі шеңберінде әкелінеді. Дайын өнім Беларусь Республикасының кеден аумағында қалады

Беларусь Республикасы Кеден кодексінің (бұдан әрі — ТК) 159-бабына сәйкес қаралып отырған кедендік режим тауарларды кедендік аумақта шетелдік тауарларды пайдалануға қатысты кеден заңнамасында көзделген оларды иелену, пайдалану және билік ету шектеусіз тұрақты орналастыруға және пайдалануға жол береді.

Тауарларды еркін айналыстың кедендік режиміне орналастыру шарттарының негізгі шарттары қажетті кедендік төлемдерді төлеу болып табылады. Оларға кедендік ресімдеу, кедендік әкелу бажы, акциз және қосылған құн салығы үшін кедендік алымдарды жатқызуға болады (кестені қараңыз). Бұл ретте кодекстің 160-құжат ТК мұндай төлемдер төленуге тиіс дейін толық көлемде беру туралы куәліктің, тауарларды осы кедендік режим.

Кедендік төлемнің түрі кедендік төлемнің ставкасын белгілейтін нормативтік құқықтық актілер
Кедендік ресімдеу үшін кедендік алымдар Беларусь Республикасы Президентінің 2006 жылғы 13 шілдедегі № 443 «кедендік алымдар туралы» Жарлығы»
Кедендік әкелу баждары «кедендік әкелу баждарының ставкаларын белгілеу туралы» Беларусь Республикасы Президентінің 2007 жылғы 31 желтоқсандағы № 699 Жарлығы»
Акциздер «акцизделетін тауарларға арналған акциз ставкалары туралы» Беларусь Республикасы Президентінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 709 Жарлығы»
Қосылған құн салығы Беларусь Республикасының 19.12.1991 ж. № 1319-ХІІ «қосылған құн салығы туралы» Заңы»
Тауарларды еркін айналыс кеден режимінде мәлімдеу нысаны мен толтыру тәртібі «жүк кеден декларациясы» Кеден құжаты туралы ережені «және» тауарларды кедендік декларациялау мақсаттары үшін жүк кеден декларациясын толтыру тәртібі туралы Нұсқаулықты «бекіту туралы» Беларусь Республикасы Мемлекеттік Кеден комитетінің 1998 жылғы 9 шілдедегі № 246-ОД бұйрығымен (бұдан әрі — № 246-ОД бұйрық) айқындалған кедендік декларацияны қолдана отырып жүргізіледі.

Ек 159-бабына сәйкес әкелу кезінде кедендік шекара арқылы өткізуге шектелген тауарлар кеден органына осы тауарларды әкелуге уәкілетті мемлекеттік органдардың тиісті рұқсаттарын және (немесе) лицензияларын ұсынған кезде еркін айналыс кедендік режиміне орналастырылады. Бұл ретте экономикалық және экономикалық емес сипаттағы негіздер бойынша белгіленетін шектеулер қолданылады.

Президентінің Жарлығына сәйкес, Беларусь Республикасының 15.10.2007 жылғы № 502 «Туралы тыйым салулар мен шектеулер ауыстыру тауарлардың жекелеген түрлерінің кедендік шекарасы арқылы Беларусь Республикасы» (бұдан әрі — Жарлық № 502) тауарларға, шектелген, кедендік шекара арқылы өткізуге Беларусь Республикасының әкелу кезінде негіздер бойынша экономикалық сипаттағы жатады тауарлар, сыртқы сауда, оларға лицензиялауға жатады. Осы мақсатта Беларусь Республикасы Министрлер Кеңесінің «тауарлардың жекелеген түрлерінің сыртқы саудасын лицензиялау туралы» 2006 жылғы 27 қыркүйектегі № 1267 қаулысымен (бұдан әрі — № 1267 қаулы) импорты сауда министрлігі беретін лицензиялар бойынша жүзеге асырылатын тауарлардың тізбесі бекітілді. Бұл тізбе топтарда жіктелетін жекелеген тауарларды қамтиды 10, 12, 15, 25-28, 31, 41, 53, 71, 72, 74-76 сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасының (бұдан әрі — СЭҚ ТН) тізбесі бекітілсін.

Тауарлар тізбесі шектелген шекарасы арқылы ауысуға шек қойылған Беларусь Республикасы әкелу кезінде негіздер бойынша неэкономического сипаттағы қаулысымен бекітілген Беларусь Республикасы Министрлер Кеңесінің 23.09.2008 жылғы № 1397 кейбір мәселелері Туралы «өткізу тәртібін тауарлардың жекелеген түрлерінің кедендік шекарасы арқылы Беларусь Республикасы» (бұдан әрі — Қаулы № 1397).

ІІ. Қайта өңдеуге арналған тауарлар Беларусь Республикасына еркін айналыс кедендік режимі шеңберінде әкелінеді. Дайын өнім Беларусь Республикасының кеден аумағынан тысқары шығарылады

Тауарларды еркін айналыс кедендік режиміне орналастырудың негізгі шарттары жоғарыда қаралды (I Т.қара). Өз кезегінде, қарастырылып отырған жағдайға қатысты келесі ерекшелікке назар аудару қажет.

Беларусь Республикасы Президентінің 2005 жылғы 23 тамыздағы № 391 «кеден бажын және қосылған құн салығын төлеуді кейінге қалдыру туралы» Жарлығына сәйкес әкелінетін тауарларға қатысты кедендік әкелу бажының төленуге жататын сомасы олардың кедендік құнының 10%-ынан аспайтын (әкелінетін ақ қант өндіруге арналған құрақ шикі қантты қоспағанда) Беларусь Республикасына әкелінетін жинақтаушы, қосалқы бөлшектерге, материалдар мен шикізаттарға қатысты төленуге жататын кедендік баж сомасы олардың кедендік құнының 10% — ынан аспайтын), төлеуші кедендік әкелу бажын және қосылған құн салығын төлеу мерзімін кейінге қалдыруға құқылы. Қаралатын кейінге қалдыру мерзімге беріледі:

* 12 айдан артық емес — экспорттық кеме жасау өнімдерін дайындау үшін әкелінетін тауарларға, сондай-ақ ақ ақ қант өндіру үшін Құрақ шикі қантқа қатысты;

* 6 айдан артық емес — басқа тауарларға қатысты ·

Бұдан басқа, әкелінген тауарлар дайын өнім құрамында Беларусь Республикасы мен Ресей Федерациясының кеден аумағынан тыс кейінге қалдырумен белгіленген мерзімде әкетілген жағдайда кедендік әкелу бажы және қосылған құн салығы алынбайды, яғни кедендік әкелу баждарын, салықтарды төлеу бойынша жеңілдіктер іс жүзінде беріледі.

«Кеден төлемдерін, проценттерді алуға байланысты кейбір мәселелер туралы» Беларусь Республикасы Мемлекеттік Кеден комитетінің 2007 жылғы 24 қаңтардағы № 11 қаулысымен бекітілген Кеден төлемдерін, проценттерді өндіріп алуды іске асыру тәртібі туралы нұсқаулыққа (бұдан әрі-Нұсқаулық) сәйкес — Экспорттық өнім деп құрамына номенклатураға және мөлшерге сүйене отырып әкелінген жиынтықтаушы, қосалқы бөлшектер, материалдар мен шикізат (тікелей, сондай-ақ басқа өнімнің құрамында) кірген, қайта әкелу туралы міндеттемесіз Беларусь Республикасы мен Ресей Федерациясының кеден аумағынан тысқары жерлерге әкетілген тауарлар түсініледі.

Бұл кейінге қалдыру кедендік ресімдеу кезінде беріледі. Оны алу үшін төлеуші кедендік декларацияны берумен бір мезгілде кедендік ресімдеуді жүргізетін кеденге әкелінген жиынтықтаушы, қосалқы бөлшектер, материалдар мен шикізат шығысының нормаларын көрсете отырып, экспорттық өнімді дайындаудың технологиялық процесінен (өнеркәсіптік регламенттен) басшының қолымен және төлеушінің мөрімен расталған үзінді береді.

Кейінге қалдыру шарттарының орындалуын растау үшін төлеуші кеденге ұсынады:

* белгіленген нысан бойынша экспорттық өнімді өндіру үшін жиынтықтаушы, қосалқы бөлшектерді, материалдар мен шикізатты пайдалану туралы есеп-берілген кейінге қалдыру мерзімі өткен күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде. Мұндай есептің нысаны № 11 Нұсқаулықтың 3-қосымшасында белгіленген;

* Беларусь Республикасы мен Ресей Федерациясының кеден аумағынан тысқары жерлерге экспорттық өнімді әкету фактісін растайтын құжаттар — ұсынылған кейінге қалдыру мерзімі өткен күннен бастап 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал Ресей Федерациясының кеден аумағы арқылы транзитпен өтетін Беларусь Республикасы мен Ресей Федерациясының кеден аумағынан тысқары жерлерге әкетілетін тауарларға қатысты — ұсынылған кейінге қалдыру мерзімі аяқталған күннен бастап 60 күнтізбелік күннен кешіктірмей.

Алайда атап өту қажет, орындамаған жағдайда, жоғарыда көрсетілген шарттарды, ерікті өтеу, мұндай кейінге қалдыру көзделген. № 391 Жарлыққа сәйкес жоғарыда аталған әкетуді жүзеге асырмаған кезде төлеушіде кедендік берешек пайда болады, ол Беларусь Республикасы Ұлттық Банкінің 20% — ға ұлғайтылған қайта қаржыландыру ставкасы мөлшерінде өсімақы есептей отырып өндіріліп алынады.

II. Қайта өңдеуге арналған тауарлар кеден аумағында қайта өңдеудің кедендік режимі шеңберінде Беларусь Республикасына әкелінеді. Дайын өнім Беларусь Республикасының кеден аумағында қалады

Сәйкес, 165-құжат ТК кедендік кедендік аумақта қайта өңдеу режимі мүмкіндік жасағаны үшін кеден аумағында қайта өңдеу операциялары шетелдік тауарларды белгіленген мерзім ішінде, соның ішінде пайдалана отырып, мұндай операциялар отандық тауарларды алу мақсатында қайта өңдеу өнімдерін әкету үшін арналған кедендік аумағынан. Сонымен қатар, 174-175 ТК қайта өңдеу өнімдері болуы мүмкін сондай-ақ, орналастырылған кедендік аумағын Беларусь Республикасының, талап етеді, олардың үй-жайлар кеден режиміне еркін айналымға.

Сәйкес 166-бап ТК операциялар қайта өңдеу кеден режимінде тауарларды кедендік аумақта қайта өңдеу кіреді:

· қайта өңдеуге арналған тауарлар өзінің жеке сипаттамаларын Жоғалтатын тауарларды қайта өңдеу немесе өңдеу);

* жаңа тауарларды дайындау, соның ішінде монтаждау, құрастыру, бөлшектеу және қиыстырып келтіру, қайта өңдеуге арналған тауарлар өзінің жеке сипаттамаларын (ерекше белгілері);

· тауарларды жөндеу немесе техникалық қызмет көрсету, оның ішінде оларды қалпына келтіру, құрамдас бөліктерін ауыстыру, олардың тұтынушылық қасиеттерін қалпына келтіру;

* қайта өңдеу өнімдерін өндіруге жәрдемдесетін немесе оны жеңілдететін тауарларды пайдалану, тіпті егер бұл тауарлар өндіріс құралдарын (жабдықтар, станоктар, құрылғылар және т.б.) қоспағанда, қайта өңдеу процесінде толық немесе ішінара тұтынылса да · Бұл операция жоғарыда көрсетілген операциялардың бірімен бір мезгілде орындалуы тиіс.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *