Экологиялық этика және оның философиялық негіздері

Экологиялық этика және оның философиялық негіздері

Бүгінгі таңда «экология», «экологиялық этика» терминдері өте кең қолданыла бастады. Негізгі себеп табиғатты түрлендіретін технологиялар табиғи процестерге басып кіріп, олардың түрін адам қажеттіліктеріне сәйкес өзгертеді, экожүйенің табиғи элементтерін {экожүйе –экология тұрғысынан қарастырылатын жүйе) жасанды элементтерге ауыстырады. XX ғасырдың соңына қарай жасанды адам жасаған заттардың (техномассаның) массасы табиғи биомассадан едәуір асып түседі.

Адамның қызметі экологиялық проблемаларды шиеленістірді –олар жаһандық сипатқа ие болды. Адамның жиынтық қызметі бүгінгі күні табиғаттағы динамикалық тепе-теңдікті түбегейлі өзгертуге және адамзат алдында өмір сүру мәселесін қоюға қабілетті. Біздің биологиялық түріміздің болашағы қауіп төніп тұр. Адамзат динозаврлардың тағдырын дәл белгісіз себептермен жоғалып кеткен деген айырмамен қорқытуы мүмкін, ал біз өз күшімізді ақылға қонымды пайдалана аламыз.

Ғылымды экологияландыру-бұл жаңа ғылыми кадрларды әлеуметтендіру, бірінші кезекте, Жер биосферасының жай-күйі мен адамзат болашағы үшін жауапкершілік өлшемін қанағаттандыруы тиіс тәсіл. Ғылымның экологиялануының басым парадигмалары (яғни қоғамның экология мәселелеріне назарын аудару) және экологиялық қауіпсіздік мәселелерін шешу бүгінгі күні: жаһандану сезімі, кез келген өмірдің құндылығы, заңды коэволюция, экологиялық салдарларды болжау және т. б. болып табылады.

Экожүйедегі объектілер біртұтас білім ретінде жұмыс істейді, ал Ғылым ең маңыздысы үшін қабылданатын осы объектілердің кейбір қасиеттерін абстрагирлеу жолымен дамиды. Ғылыми танымның негізі, құрылымы (бұл неғұрлым дамыған ғылыми салаларға ерекше тән) зерттеу пәнін сараланған талдау, яғни абстрактілі Элементарлық объектілерді бөліп алу және осы абстрактілі элементтерінен кейін біртұтас бүтін теорияның формасында синтездеу болып табылады. Көптеген ғалымдар экологиялық қиындықтарға жауапты деп санайды, бұл ойлауды экологияландыру қажеттілігі туралы мәселе қояды. Бұл жерде ғылыми таным негізінде жатқан аналитизм адамның пәндік әлемді іс жүзінде меңгеруге деген ұмтылысына жауап береді, өйткені қайта құру қызметінің өзі де негізінен талдайды.

Бірақ танымның келесі парадоксінде өз өрнегін табатын ғылыми ақиқаттың аталған салыстырмалы сипаты туралы ұмытпаған жөн: білім ғылыммен «алынады» неғұрлым нақты және логикалық түрде, бірақ ғылым белгілі бір шамада таным объектілерінің «қирауына» жауапты болып табылады.

Сонымен, экологиялық дағдарыстың гносеологиялық тамырларының бірі-ғылыми ойлаудың шамадан тыс аналитизмі, ол заттардың тереңіне ену талпынысында шындықтан, табиғатқа деген біртұтас көзқарастан, коэволюциялық қағидаттан шығу қаупін өзіне тартады.

Экологиялық ойлау, көптеген мамандардың пікірінше, адамның дүниетанымының ажырамас құрамдас бөлігі болды, бірақ, әрине, әр түрлі дәуірде ол әр түрлі мазмұн мен өрнектің нысаны болды. Оның алғашқы өскіндері технологиялық өркениеттің алғашқы жетістіктерімен бір мезгілде байқала бастады. XVIII ғасырдың соңында еңбектің механикалық құралдарының пайда болуымен, сыртқы ортаның жай-күйіне айтарлықтай әсер ете алатын экологиялық білім де пайда болады, бірақ теория немесе ғылыми пән ретінде емес, кейбір идеология ретінде. Алдымен философия мен өнер техника дамуының теріс салдарларын түсінді, ол социум мен биосферадағы барлық процестерді тездетеді. Бір жағынан, игілікті арттыра отырып, халық санының өсуіне алғышарттар жасайды, екінші жағынан, табиғатқа антропогендік жүктемені арттырады.

1927 ж.академик В. И. Вернадский ұсынған экологиялық ғылыми этиканың заманауи тұжырымдамасының негізін құрайды. Бұл тұжырымдама әлемнің қазіргі заманғы ғылыми бейнесін елеулі түрде қалыптастырып қана қоймай, сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау ісіндегі қоғамның ұстанымын да айқындайды. Біздің ғасырдың 50-ші жылдарынан бастап, ғылыми-техникалық революция жағдайында экологиялық жағдай күрт шиеленісе бастады, оған таңдануға тура келмейді. Сондықтан экологиялық мәселе жаңа күшпен философия мен ғылымның назарын өзіне аударды.

Экологиялық этиканың қазіргі заманғы тұжырымдамасы ғылыми бағыттарды интеграциялауды қамтамасыз етуде прогресті, ғылыми танымның үйлесімді коэволюциялық жүйесін құруды (ғылым иерархиясы жоқ жүйелер) болжайды, оның жұмыс істеуінің басты мақсаты табиғатты тұтас тануды қамтамасыз ету, жаратылыстану мен гуманитарлық ғылымдармен және мәдениеттің басқа да салаларымен байланысын қамтамасыз ету болып табылады. Мұндай синтез жалпы ғылымды экологияландырудың негізі бола алады. Бұл идеяны іске асыру үшін қоғамдағы дүниетанымды өзгерту, экологиялық мәдениет деңгейін арттыру, қалыптасқан құндылықтар шкаласын қайта бағалау қажет.

Ғылыми-техникалық прогресс жағдайындағы экологиялық мәселелерді философиялық тұрғыдан ұғыну «Рим клубы» мүшелерінің еңбектерінде өзінің терең көрінісін тапты. Бірақ қазір экологиялық проблемаларды нақты табиғи ғылыми шешудің уақыты келді. Және не қызықты, қойылған мәселелерді шешу стратегиясын жасай отырып, академик Н. а. Н. Моисеев, нақты жаратылыстанудың өкілі, в. И. Вернадский сияқты, қалыптасқан жағдайды терең философиялық пайымдауға және одан шығу жолдарына дейін көтерілді. «Айырмашылығы принципі «не убий!», – деп жазады ол, — экологиялық қағидаттар техника мен технологияның дамуымен бірге, ресурстардың таусылуына қарай және өркениетіміздің барлық технологиялық негізін толық қайта құру салдарынан өзгеретін болады. Адамдар мұны санауға және өз іс-әрекеттерін, өз тілегі мен мақсаттарын экологиялық принциптермен өлшеуді үйренуге тура келеді. «Экологиялық императив»пайда болады. Ғылым оны қалыптастыруы керек, ал адамдар қабылдауы керек. Бұл соңғы кезде мен адам коэволюциясы мен биосфераны қамтамасыз етудің басты қиындықтарын көремін». Бұдан әрі: «қазіргі қоғамның қуатын дұрыс пайдалану және реттеу қабілеті және «экологиялық мәдениетті» және «экологиялық ойлауды»білдіреді.

Табиғатты түрлендіретін адамның қызметі тұрақсыз табиғи тепе-теңдікті бұзуы мүмкін. Тепе-теңдіктің бұзылуы, әдетте, өзгерістер алдындағы талдау процесінде экожүйенің коэволюциясы қағидаттарына жеткіліксіз көңіл аудару нәтижесінде орын алады. Экологиялық ойлау төрт экологиялық заңда танымал бірнеше юмористік түрде көрініс тапты:

o экологияның бірінші заңы: барлығы барлығымен байланысты;

o экологияның екінші заңы: бәрі бір жерде тұруы керек;

o экологияның үшінші заңы: табиғат жақсы біледі;

o экологияның төртінші Заңы: ештеңе сый бермейді .

Л. Мельник, осы тұжырым алынған кітаптың авторы, былай деп жазады: біріншіден, планетада болып жатқан барлық құбылыстар өзара кеңістіктік байланысты. Ғаламшардың жеке экожүйелерінде орын алатын кез келген процесс жердің барлық экожүйесінде көрініс табады… Екіншіден, жер оның экономикасы тұйық жүйенің экономикасына көшуі тиіс сәтке жақындап келеді… ресурстардың жаңа ағыны мен қалдықтардың ағуы әрдайым қамтамасыз етілген ашық экономикадан айырмашылығы… Үшіншіден, барлық құбылыстар уақытпен байланысты. Адам тек қазіргі уақытта ғана емес, болашақта да өмір сүретін адамзатқа жататынын әрдайым есте сақтауы керек… Төртіншіден, әлемдегі, кеңістіктегі және уақыттық шексіздіктегі өз орнын түсіну қажет».

Ғылым мен техниканы тарихи-теориялық талдау, олардың қазіргі заманғы экологиялық проблемаларды шешудегі өзара іс-қимыл ерекшеліктерін ұғыну теріс экологиялық салдарларды жоюға және алдын алуға бағытталған ғылыми-техникалық прогресті және инженерлік және ғылыми-техникалық қызметтің нақты бағдарламаларын болжаудың негізі болып табылады. Қазіргі заманғы техника әлі жетілмеген,өйткені ол жеткілікті экологияланбаған. Өз өмірін қамтамасыз ету және оның мүмкіндіктерін өрістету үшін күресте адамдар олардың өмір сүруін анықтайтын табиғи циклдарды сақтау туралы ұмытып кетті. Жетіспеушілігі табиғи ресурстар және қауіп биосфера пайда болған көптеген тараптардың кеңінен белгілі. Өзінің өнертапқыштық сыйының арқасында адамдар жаһандық экожүйенің әртүрлі компоненттерінің шектері қойылған жағдайды тудырды. Қалыптасқан жағдайды түзету үшін, адамның өнертапқыштық өнерінің жоғары дамыған жүйесі, жаңа өрлеуі қажет. Табиғатты техникалық қайта құру өз көкжиегін кеңейтіп, түрлі формалар процесіне экологиялық жүйелі тепе-теңдік факторларын қосуға тиіс. Табиғат ресурстарының орнын толтыру және болашақта табиғатқа тигізе алатын күтпеген жараларды бейтараптандыру өнертапқыштық алдын алуға тән әрлеу және біріктіру процестерінде өз орын алуы тиіс. Алайда, жаңа техниканың пайда болуы табиғатпен үлкен туыстық пен бірлікке кепілдік бермейді.

Тағы бір сәтті атап өткім келеді. Егер философия мен өнер үшін экологиялық болжамдарға қатысты пессимизм тән болса, онда жаратылыстану өкілдері үшін, керісінше, оптимизм. Егер басқа да пайдалы болса, ол да пайдалы деп ойлайды.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *